Partnerskaber og støtte

Det Kgl. Bibliotek får betydelig ekstern støtte til aktiviteter fra en række samarbejdspartnere. Vi siger tak til vores donorer.

Den Sorte Diamant i aftenbelysning over kanalen

Foto: Laura Stamer

Støtte fra fonde

15. Juni Fonden
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney-Møllers Fond til almene Formaal
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
Carlsbergfondet
Davids Samling
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
GangstedFonden
G. E. C. Gads Fond
Jyllands-Postens Fond
Knud Højgaards Fond
Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond
Lundbeckfonden
Novo Nordisk Fonden
Ny Carlsbergfondet
Den Obelske Familiefond
William Demant Fonden
Politiken-Fonden
Sonning-Fonden
Toyota-Fonden
Velux Fonden
Weyse Fonden
Wilhelm Hansen Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Sponsorer

DM & MA

DM & MA (tidligere Dansk Magisterforening) er partner og sponsor for Det Kgl. Biblioteks kulturnetværk for studerende, StudentsOnly!. Det Kgl. Bibliotek og DM indgik i slutningen af 2020 en aftale om et tre-årigt partnerskab om et ambitiøst arrangementsprogram i Den Sorte Diamant.

Ambitionen er i fællesskab at præsentere studerende for arrangementer med de største og bedste inden for deres felt, hvad enten det drejer sig om politikere, forskere, musikere, kunstnere eller forfattere.

Takket være partnerskabets kan Students Only! tilbyde de studerende i netværket flere og bedre kulturtilbud.

Medlemsside hos DM

Partnerskaber

DR

Det Kgl. Bibliotek har gennem en længere årrække samarbejdet med DR om løbende transmissioner af koncerter i Dronningesalen. Herudover samarbejdes der med DR og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium om Carl Nielsen internationale kammermusikkonkurrence, der finder sted hvert 2. år.
dr.dk

Kristelig Dagblad

Det Kgl. Bibliotek samarbejder med Kristeligt Dagblad om koncerter i Dronningesalen.
kristeligt-dagblad.dk

Det Udenrigspolitiske Selskab

Det Kgl. Bibliotek samarbejder med Det Udenrigspolitiske Selskab om internationalt profilerede oplægsholdere.
udenrigs.dk