Nationaldiskoteket

Nationaldiskoteket er vores samling af udgivet musik og tale. Den dokumenterer den danske musikhistorie i form af de første indspilninger lavet i 1890'erne til nutidens digitale udgivelser.

Medarbejder ved reoler med LP-plader

Foto: Thomas Søndergaard

Samlingens historie

Samlingen blev oprindeligt overdraget til os fra Nationalmuseet i 1989. På det tidspunkt bestod den af 175.000-200.000 enheder. I det materiale vi fik overdraget, var der både danske og udenlandske udgivelser.

Samlingen har sin rod i Statens Arkiv for historiske Film og Stemmer som journalist Anker Kirkeby realiserede i 1913 ved at lave en række lydoptagelser med kendte mænd og kvinders stemmer til bevaring for eftertiden. Det skete i samarbejde med Skandinavisk Grammophon Aktieselskab, den danske filial af det britiske pladeselskab His Master’s Voice.

Efterfølgende skænkede Skandinavisk Grammophon et udvalg af, hvad firmaet havde på lager af grammofonplader med danske kunstnere, og det samme gjorde Dansk Fonograf-Magasin for fonografvalsernes vedkommende. Dermed var grundlaget for samlingen skabt.

I løbet af årene kom nye medietyper til, for eksempel ved overgang fra lakplader til vinyl, så da vi i 1989 fik overdraget samlingen fra Nationalmuseet bestod den af både danske og udenlandske udgivelser i et omfang af 175.000-200.000 enheder fordelt på forskellige medietyper.

Indsamling

Siden 1997 har vi som en del af den danske lov om pligtaflevering indsamlet kopier af al kommercielt udgivet musik og lyd i Danmark. Det sker for at sikre den audiovisuelle kulturarv. Det betyder, at samlingen indeholder udgivet materiale, hvor for eksempel udøver, komponist eller tekstforfatter har tilknytning til Danmark.

Alt bliver indsamlet, og der skelnes ikke til genre, kvalitet i udførelse eller indholdets relevans.

Udgivelserne ligger på forskellige medietyper, for eksempel fonografvalser, shellac, vinyl, kassettebånd, cd og senest er digitale filer kommet til.

I dag er de udenlandske udgivelser sorteret fra samlingen, og de kan lånes af vores brugere. Samlingen, der løbende vokser, består nu af mere end 160.000 enheder.

Samlingens indhold

Samlingen består i dag af følgende medietyper

  • Valser – ca.  700 optagelser fra perioden 1901-1915
  • Shellac-plader/78’ere – ca. 70.000 enheder fra perioden 1899-1958
  • Vinylplader – ca. 20.000 enheder fra ca. 1950 og frem
  • Singler – ca. 12.000 enheder fra ca. 1954 og frem
  • Kassettebånd – ca. 7.500 enheder fra ca. 1970 og frem
  • Cd – ca. 48.000 enheder fra 1985 og frem
  • Lydbøger – ca. 4.000 enheder fra 1998 og frem

Ved overdragelsen i 1989 fik vi ikke blot overdraget den store samling af musik udgivet på lak- og vinylplader, men også en række unikke lydoptagelser. Dem kan du læse mere om i vores beskrivelse af lydoptagelser i samlingerne.