API

Ved hjælp af vores API (Application Programming Interface) kan du få maskinel adgang til datasæt indeholdende luftfotos, billeder og litterære tekster.

Hænder på tastatur med datasymboler og ikoner

Foto: iStock