Støt Det Kgl. Bibliotek

En lang række projekter gennemføres ved hjælp af støtte fra fonde og samarbejdspartnere. Læs mere om de forskellige former for støtte og samarbejde.

Interiørbillede Den Sorte Diamant

Foto: Laura Stamer

Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek og universitetsbibliotek.

En lang række projekter og aktiviteter fra bevaring og digitalisering til koncerter, udstillinger og foredrag gennemføres ved hjælp af støtte fra fonde, partnere og sponsorer.

Læs mere om de forskellige former for støtte og samarbejde:

Et partnerskab med Det Kgl. Bibliotek er et samarbejde om et fælles projekt eller aktivitet, der kan skabe stor værdi og gode brandingmuligheder for begge parter - med plads til egeninteresse.

Vi har indgået en lang række partnerskabsaftaler, blandt andet med Danmarks Radio, Golden Days, Copenhagen Jazz Festival, Kristeligt Dagblad og Politiken, Informations Forlag og Gyldendal.

Har du et forslag til et konkret samarbejde, er du velkommen til at kontakte os.

På Det Kgl. Bibliotek har vi lang erfaring med sponsoraftaler. Vi lægger vægt på, at en sponsoraftale er et gensidigt samarbejde mellem os og sponsoren og skal give begge parter værdi.

Sponsorsamarbejde kan være alt fra støtte med et engangsbeløb til for eksempel et projekt, en udstilling eller en foredragsrække over flerårlig støtte til et særligt aktivitetsområde.

Det Kgl. Bibliotek modtager betydelig støtte fra fonde til mange forskellige projekter. Støtten er afgørende for, at vi fortsat kan realisere en lang række arrangementer og projekter.

Fondsstøtte vil efter efter aftale blive nævnt relevante steder, for eksempel på programmer, plakater og brochurer, kb.dk eller i forbindelse med præsentation af det støttede projekt.