Det Kgl. Biblioteks rammeaftale

Vores rammeaftale med Kulturministeriet beskriver målene for vores arbejde og rammerne for at nå dem for perioden 2020-2023.

Håndtryk

Foto: iStock

Det Kgl. Bibliotek og Kulturministeriet har i januar 2020 indgået en rammeaftale for perioden 2020-2023. Aftalen fastlægger mål for bibliotekets virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, vi har for vores arbejde.

Det Kgl. Biblioteks kerneopgaver er:

 • Digital materialeforvaltning
 • Fysisk materialeforvaltning
 • Biblioteksservice
 • Kulturformidling og forskning

Der er aftalt følgende resultatmål for vores opgaver:

Digital materialeforvaltning

 1. Det Kgl. Bibliotek vil varetage licensforhandlingerne for universiteter i en forpligtende dialog med universitetsledelserne og med forpligtelse til at understøtte den nationale strategi for Open Access
 2. Det Kgl. Bibliotek vil sikre permanent adgang til de købte digitale informationsressourcer
 3. Det Kgl. Bibliotek vil gøre det lettere for brugerne at finde digitale kulturarvsmaterialer

Fysisk materialeforvaltning

 1. Det Kgl. Bibliotek vil understøtte driftsoptimering af forskningsbibliotekernes fysiske samlinger
 2. Det Kgl. Bibliotek vil gøre egne fysiske samlinger mere tilgængelige for borgere i hele landet

Biblioteksservice

 1. Det Kgl. Bibliotek vil øge borgernes brug af bibliotekets landsdækkende tilbud
 2. Det Kgl. Bibliotek vil styrke studerendes digitale dannelse

Kulturformidling og forskning

 1. Det Kgl. Bibliotek vil styrke indsatsen vedr. undervisning og fritidsaktiviteter til børn og unge
 2. Det Kgl. Bibliotek vil fastholde omfanget af bibliotekets forskning og vil øge omverdenens kendskab til den