Forskningsadgang til netarkivet

Er du forsker eller ph.d. -studerende, kan du ansøge om at få adgang til indholdet i netarkivet. I nogle tilfælde kan vi også lave aftale om dataudtræk til konkrete forskningsprojekter.

Skærm med visualiseringsgrafik

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Materialet i netarkivet må kun benyttes til videnskabelige formål, fordi det indeholder følsomme personoplysninger. Du kan få adgang efter ansøgning, hvis du er forsker eller ph.d.-studerende tilknyttet en dansk forskningsinstitution.

Specialestuderende kan i særlige tilfælde få en tilsvarende adgang, hvis formålet er at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning 

Ansøgning om adgang

Du skal udfylde en ansøgererklæring med beskrivelse af forskningsformål og sende den til os. Skriv gerne “Ansøgning om adgang til netarkivet” i emnefeltet. 

Der går to-tre hverdage, fra vi har modtaget din ansøgning, til du har fået adgang. 

Udlevering af data fra netarkivet

I forbindelse med konkrete forskningsprojekter er det muligt at få udleveret data fra netarkivet.

Om vi kan udlevere data til dit forskningsprojekt afhænger både af karakteren af det ønskede materiale, forventet størrelse af udtræk/data og forventet tidsforbrug hos os.

Læs udleveringsaftalen igennem, inden du kontakter os for at høre mere om mulighederne for udlevering af data.