Fortæl os om dit liv under coronakrisen

Hjælp os med at indsamle materiale om coronakrisen på internettet og fortæl os om dit liv og din hverdag under nedlukningen af Danmark.

Vektortegning af sommerfuglenet der fanger historier om coronavirus

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Coronakrisen har vendt verden på hovedet, og vi befinder os et helt specielt sted i verdenshistorien. Det skal dokumenteres. Det gør vi bl.a. ved at indsamle internetsider, radio, tv og aviser, men vi har også brug for din hjælp.

Tip os om info på internettet

Du ved det måske ikke, men Det Kgl. Bibliotek har ansvaret for at indsamle den danske del af internettet, så eftertiden også kan se, hvad vi lavede tilbage i 2020. Når der sker noget særligt, som den pandemi, der i øjeblikket dominerer overskrifterne både i aviser og på nettet, så stiller vi skarpt og intensiverer indsamlingen.

Vi har derfor brug for din hjælp med tips om steder på internettet, der fortæller danskerne om coronakrisen. 

Det kan for eksempel være:

  • danske sider om coronakrisen i Danmark (men IKKE artikler og temasektioner fra danske nyhedsmedier).
  • udenlandske sider om coronakrisen i og vedrørende Danmark 
  • offentlige posts/grupper på sociale medier med dansk relateret indhold til coronakrisen

Send dine tips til os

Læs mere om vores indsamling af internettet

Det Kgl. Bibliotek indsamler og bevarer den danske del af internettet i henhold til pligtafleveringsloven, og i disse uger har vi især fokus på at indsamle dansk relevant materiale om coronakrisen på internettet i en såkaldt begivenhedshøstning.

Vi fokuserer på:

  • sociale medier: udvalgte Facebook posts og profiler, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, Reddit, Imgur, Soundcloud, podcasts, Pinterest og memes på forskellige platforme.
  • udenlandske hjemmesider om Coronakrisen i Danmark
  • artikler og temasektioner fra danske nyhedsmedier dækkes af Netarkivets løbende selektive indsamlinger og justeres i takt med at nye relevante sites opstår.
  • alle danske domæner høstes derudover i årets første tværsnitshøstning, der blev sat i gang 13. marts. En tværsnitshøstning er et øjebliksbillede af den danske del af internettet, og den sikrer, at vi får indsamlet bredt.

Startskuddet til vores fokus på coronakrisen var Niels Bo Bojesens satiretegning af et virusplettet Kina-flag. Vi fokuserede på at sikre os reaktioner på tegningen og den efterfølgende online diskussion på et væld af forskellige sociale medier. Særligt på Twitter gik bølgerne højt, hvor der var stærke udmeldinger og memes om Danmark, tegneren og Jyllands-Posten. Det var 26. januar 2020.

11. marts 2020 nåede coronavirussen for alvor Danmark med regeringens nedlukning af en række offentlige institutioner og andre tiltag for at begrænse smitten. Efterfølgende har mediebilledet i Danmark og resten af verden været fyldt af nyheder og reaktioner om Coronavirus COVID-19, og vi indsamler naturligvis så meget relevant materiale, vi kan.

Fortæl os om dit liv under coronakrisen

Vi har også brug for din hjælp til at indsamle viden om dit liv og din hverdag under coronakrisen. Sammen med Nationalmuseet indsamler vi dine fortællinger, billeder og små film fra hverdagen.

Vi har især fokus på dagliglivets kultur og ønsker at få dokumenteret, hvordan almindelige menneskers hverdagsliv og samvær foregår i en situation, hvor rammerne for hverdagen er voldsomt forandrede. 

Det gælder for eksempel, hvad der sker, når kalenderen pludselig tømmes og en stor del af vores sociale liv – måske – foregår online. Det gælder sygdoms- og sundhedsforståelser, og det gælder ikke mindst de traditioner og ritualer, der må gentænkes, fordi vi skal være sammen hver for sig. Hvad sker der med fødselsdage og påskefrokoster, når vi skal holde dem på nye måder, og hvad betyder det for vores forhold til hinanden?  

Hent spørgeskemaet og begynd at skrive om dit liv og tanker. 

Alle fortællingerne bevares hos Nationalmuseet, men de bliver stillet til rådighed for forskning.

Læs mere om vores samarbejde med Nationalmuseet

Læs mere om vores indsamlingssamarbejde med Rigsarkivet, Nationalmuseet, Arbejdermuseet samt Organisationen Danske Arkiver