Fotografi af Siri von Essen og tegning af Marie David

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Siri von Essen og Marie Caroline David

Det vakte skandale, da August Strindbergs (1849-1912) kone Siri von Essen (1850–1912) udviklede et nært forhold til den danske forfatter Marie Caroline David (1865-1897).

De to kvinders forhold overskred både samfundets normer og lovgivningen. Alligevel lykkedes det dem i en periode at bo sammen som en familie, efter von Essen lod sig skille. Selvom de to kvinders liv er beskrevet i mange bevarede breve, forbliver karakteren af deres private relation et mysterium - som de fleste historiske queer-historier. 

Side fra Silkeborg Avis om August Strindbergs overfald på Marie David
Strindbergs store had til Marie David førte ligeledes til, at han umotiveret overfaldt hende i Djurø Sogn i 1891. “...tildelte Hr. Strindberg hende [Marie David] først et Stød i Ryggen og tog derpaa fat i hende og kastede hende hovedkulds ned ad Trappen.” Kilde: Silkeborg Avis, 24. oktober 1891.

Foto: Silkeborg Avis

Tætte veninder 

De to kvinder mødte hinanden i en kunstnerkoloni i Gréz-sur-Loing lidt uden for Paris i 1880’erne. Siri von Essen ankom i følgeskab med sin mand August Strindberg. Marie David arbejdede på at blive forfatter og havde den indflydelsesrige kritiker Georg Brandes (1842-1927) som mentor. De to kvinder udviklede et tæt forhold, som Strindberg tydeligvis misbilligede. Hans store foragt for Marie David er tydelig i den selvbiografiske roman En dåres forsvarstale (1893) samt i hans politianmeldelse af von Essen i forbindelse med deres skilsmisse. Foragten var gengældt: “Jeg sagde, dem vist sidst, at det er for Hustruens skyld, at jeg omgåes ham”, skriver hun i et brev til Brandes, der i dag er en del af Brandes’ arkiv på Det Kgl. Bibliotek.

I skjul? 

Under Strindbergs beskyldninger om homoseksualitet, skriver David et brev til Brandes, hvor hun beder ham om at modsætte sig rygterne om hende i København. Hun beder ham særligt at tage fat i sin bror, Edvard Brandes, der havde tæt kontakt med Strindberg:. “...vil De ikke spørge ham [Edvard], om det er hans mening om mig, at jeg er “en daarlig Kvinde”, og om han har udtalt dette til Strindberg...”.

Brev fra Marie David til Georg Brandes
Marie David havde en årelang korrespondance med Georg Brandes, der er en del af Brandes arkivet i bibliotekets håndskriftsamling. Hun startede i den tro, at Brandes var hendes far, da moderen havde et tæt forhold til ham. Marie David betroede sig til ham som mentor med stor ærefrygt. Det var svært for hende at bede om hjælp i forhold til striden med Strindberg, som det nedenstående brev er et eksempel på. Brevet er skrevet 5. juni 1891. Brevene kan læses i Digitale samlinger.

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Et hårdt liv 

Efter anklagerne og skilsmissen levede kvinderne efter sigende tæt sammen som en familie i Stockholm og senere i Finland i en del år. Marie David havde imidlertid alkoholproblemer, og kunstmaler og forfatter Elise Konstantin Hansen beskriver hende således i sine erindringer "Små kapitler af et langt liv": “Marie Davids livstråd var langt hurtigere udspunden. Hun var ung, da hun søgte tilflugt i et katolsk kloster i Tyskland – som et nedbrudt menneske.” Siri von Essen levede videre i Finland og forsørgede sig og sine børn som teaterpædagog.  

Tribadernes nat  

Ordet tribade er afledt af det græske tribein, der betyder “gnide”, og det er siden blevet brugt om en homoseksuel kvinde. I 1975 skrev dramatikeren Per Olov Enquist "Tribadernes nat" baseret på trekantsdramaet mellem de tre under prøverne til teaterstykket "Den stærkeste" på Dagmarteatret. Stykket handler om magtforholdet mellem Strindberg og von Essen og om hans had til Marie David, der uden Strindbergs viden møder op til prøverne.

Titlen peger på denne nat på teatret, som stykkets handling udspiller sig i, men betegner samtidig en hændelse i kunstnerkolonien i Frankrig, hvor Marie David og Siri von Essen indleder et romantisk forhold, ifølge Strindberg. Stykket er ligeledes med til at forstærke mistanken om, at der havde fundet et romantisk forhold sted mellem de to kvinder i virkeligheden. 

Fotografi af Siri von Essen og tegning af Marie David
Der findes ingen offentligt tilgængelige fotografier af Marie David, da hun som ukendt forfatter mest er kendt som kvinden, der slog skår i August Strindbergs ægteskab med Siri von Essen. Derimod findes der mange fotografier af Siri von Essen, da hun som skuespiller medvirkede i mange stykker skrevet af Strindberg. Fotografi: Augusta Zetterling (1840-1898). Tegning: Valdemar Andersen (1875-1928).

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Få eksplicitte queer-historier 

Der findes ikke mange kendte kilder til Marie David og Siri von Essens forhold. De eneste kilder vi har, er Davids breve til Brandes, Strindbergs skildring af de to kvinder samt Enquists fiktive "Tribadernes nat". Men ingen af disse kilder kan give os et klart bevis på, at kvinderne havde et romantisk forhold. For ingen af kvinderne sprang ud – og af gode grunde.

Historien er ligeledes et vidnesbyrd om, hvordan queerpersoner er blevet behandlet. Deres eksistensgrundlag var forbudt.