Oversigt over teatersamlingen

Få overblik over teatersamlingen og dens forskellige dele. Vær opmærksom på at listen ikke er en fuldstændig oversigt over alle materialerne i samlingen.

Du kan finde yderligere materiale vedr. et givent teater, en organisation eller en person end dét, som vi har listet her. Vi foreslår derfor, at du også søger efter materiale i vores bibliotekssystem.

 1. Sådan bruger du teatersamlingen

 2. Katalogiserede arkiver og samlinger

 3. Databaser, studiesamlinger og andre ressourcer

 4. Uregistrerede og delvist katalogiserede arkiver og samlinger

1. Sådan bruger du teatersamlingen

Samlingens materialer er i oversigten inddelt i afsnit efter herkomst og materialetype.

2.1 Arkiver fra teatre lister teaterarkiver med administrative papirer, korrespondance, regnskaber, presseklip, programmer og materiale om forestillinger med mere samt manuskripter i forskellige arbejdsversioner eller med notater. Arkiverne kan stamme fra såvel nedlagte som eksisterende teatre.

2.2 Arkiver fra interesseorganisationer, forlag o.a. lister arkiver fra interesseorganisationer og teaterforlag samt andre typer af organisationer. Arkiverne kan indeholde administrative papirer, korrespondance, regnskaber og kontrakter med mere.

2.3 Personarkiver og –samlinger lister arkiver og samlinger fra dramatikere, skuespillere, instruktører, scenografer, dansere, koreografer, balletmestre, teaterledere, komponister, teaterkritikere og andre med relation til dansk teater. Disse arkiver og samlinger indeholder arkivalier, der belyser arkivskaberens liv og virke gennem eksempelvis breve, personalia, arbejdspapirer, tryksager og fotos.

En væsentlig del af personarkiver og –samlinger består desuden af manuskripter, enten arbejdsversioner af manuskripter eller færdige manuskripter med notater. Blandt personarkiver og -samlinger findes også enkelte, som er skabt af samlere ud fra en særlig interesse inden for eksempelvis cirkus eller teatervidenskab.

2.4 Samlinger af teatertekster lister rene manuskripter og trykte tekster til teater, hørespil og TV-dramatik.

3. Databaser, studiesamlinger og andre ressourcer lister information om databaser, der er adgang til, hvis du møder op på Det Kgl. Bibliotek, teatersamlingens håndbibliotek og studiesamlinger m.m..

I sidste afsnit 4. Uregistrerede og delvist katalogiserede arkiver og samlinger finder du nyligt indkomne arkiver og samlinger, som afventer katalogisering.

Benyttelse af arkiver og samlinger

Materialerne i afsnit 2.1-2.3 kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant. Enkelte af materialerne skal dog ses på Danmarks Kunstbiblioteks Studiesal i Søborg.

Materialer, som du kun kan bruge på Forskningslæsesalen, skal altid bestilles på forhånd. Bestillingen foregår via biblioteksystemet.

Der gælder forskellige benyttelsesmuligheder for teaterteksterne i afsnit 2.4. Nogle tekster kan udelukkende bruges på Forskningslæsesalen, mens andre desuden kan benyttes som ’teaterlån’. Teatre og teaterskoler kan låne manuskripter og utrykte teatertekster. En mindre del trykte teatertekster kan lånes med hjem.

Om du kun kan bruge en teatertekst på Forskningslæsesalen, eller om du kan låne den med hjem, får du at vide i bestillingsmodulet i bibliotekssystemet.

Vær opmærksom på de særlige betingelser for adgang til yngre arkivalier

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

2. Katalogiserede arkiver og samlinger

2.1 Arkiver fra teatre

Teater

Indhold

Omfang

Acc.nr.

Note

ABC-Teatret (1949-1997)

Bestyrelsesprotokol; Skitser vedr. ombygning; Forhandlinger om ansættelse af den kommende leder. Budgetter, regnskaber, korrespondancer 1982-98

31 æsker

14.101

Søg 'Acc. 14.101' i bibliotekssystemet.

Materialet er klausuleret til 2027. Kontakt os hvis du ønsker at anvende materialet inden da

Alhambra (1857-1870)

Aktier. Materialet dækker årene 1935-1937

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Amagerscenen (1976-1998)

Skuespiltekster, noder, diverse administrative arkivalier, fotos og korrespondance. Materialet dækker årene 1990-1998

17 æsker

17.051

Søg 'Amagerscenens arkiv' i bibliotekssystemet

Andels-Teatret (1948-1963)

Administrationsmateriale m.m. Materialet dækker årene 1939-1987

6 æsker

15.104

Søg 'Acc. 15.104' i bibliotekssystemet

Apollo Teatret (1918-58)

Presseklip 1952-56

4 æsker

 

Søg 'Materiale om forestilliner (apollo teatret)' i bibliotekssystemet

Ara Teatret

Protokol over dekorationer og belysning. Materialet dækker årene 1935-1937

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Artibus (1969-2005)

Manuskripter, administrative papirer, papirer vedr. forestillinger samt fotos og negativer. Desuden disketter med administrative filer

92 æsker samt én æske AV-materiale

2006/23

Søg ’Artibus’ arkiv’ i bibliotekssystemet

Aveny Teatret (1918- )

Revisionsprotokol, korrespondance vedr. ansættelse af Lone Hertz og Malene Schwartz. Materialet dækker årene 1982-1989

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Banden (1969-1993)

Presseklip

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Bellevue Teatret (1937/1978- )

Programmer og udklip

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Boldhusteatret (1965-2000)

Administrative papirer, manuskripter, scrapbøger, presseomtale, forarbejde til forestillinger m.m.

137 katalogposter

15.022

Søg 'Acc. 15.022' i bibliotekssystemet

Bristol Music Centers Teater (1971-1982)

Bestyrelsesprotokoller, regnskaber og skitser

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Bådteatret (1973- )

Forestillingsarkivalier; PR, anmeldelser, korrespondancer, plakater og forestillingsfotos. Materialet dækker ca. årene 1976-2002

33 æsker

14.122 (2002/87)

Søg 'Acc. 14.122' i bibliotekssystemet

CaféTeatret (1967- ) I

Administrative papirer, manuskripter, forestillingsbilleder, presseomtale, regnskaber, anmeldelser, programmer, plakater m.m.

122 æsker

15.041

Søg 'CaféTeatrets arkiv' i bibliotekssystemet

CaféTeatret (1967- ) II

Udklip, programmer, nyhedsbreve, manuskripter m.m. Materialet dækker årene 1967- 1982

22 æsker

 

Søg 'Materiale om forestillinger (CaféTeatret)' i bibliotekssystemet.

Overført fra Teatermuseet

Casino Teatret (1848-1938)

Repertoirebøger, regibøger, inventariebøger, fotobøger, avisklip, omfattende samling administrativt materiale. Materialet dækker ca. årene 1845-1935

20 æsker

 

Søg 'Teatermuseet Casino' i bibliotekssystemet.

Overført fra Teatermuseet.

Samlingen suppleres af Casino Teatrets administrative arkiv i Håndskriftssamlingen (opstillingssignatur: NKS 2220 fol og NKS 2740 fol), som foruden den administrative del også omfatter journalprotokoller og scenearrangements-protokoller for størstedelen af perioden 1848-1938. Søg 'Casino teatret' i bibliotekssystemet

Comediehuset, Det Kongelige Teaters intimscene (1970-86)

Manuskripter. Div. udklip, programmer, mv.

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

DR Radio Drama dokumentationsarkiv

Scrapbøger med anmeldelser og andre avisudklip vedr. Radioteatret. Fortegnelser over Radioteatrets hørespilarkiv, dramatikere og skuespillere. Pressemeddelelser m.m. Materialet dækker årene 1932-2001

39 æsker

18.112

 

Dagmarteatret (1883-1933)

Maskinmesterprotokoller, regibøger, censuroptegnelser, repertoireoversigter, div. håndskrevne manuskripter, div. pressemateriale. Materialet dækker årene 1848-1937

10 æsker

 

Søg 'Dagmarteatret' i bibliotekssystemet.

Se også ”Det Kongelige Teater og Dagmarteatret, scenetegninger”.

Overført fra Teatermuseet.

Dansearkiv.dk (1970-2015)

PR-materiale, koreografier, AV, fotos, etc.

350 æsker

15.023

Dokumentation af moderne dans i Danmark, overført fra Dansehallerne i 2015. Herunder materiale fra Dansk Danseteater (1980-1997) og Jorge Holguin Danseteater (1982-1989).

Søg 'Dansearkiv' i bibliotekssystemet

Dansk Skolescene (1924-1968)

Dagbøger, udklip. Materialet dækker årene 1948-1973

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Debatteatret (1970-73)

Div. debatspil

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Dragørrevyen

Kassebog

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Egnsspilsarkiv (1960-2017)

Manuskripter, programmer, vedtægter, administrative papirer, regnskaber. Katalogiseret efter kommuner (før kommunalreform i 2007), teatergrupper/foreningers navne. Er også søgbart på forestillingstitel. Arkivet er skænket af lektor John Andreasen. Hans registrant findes i æske 105 og 106

106 æsker

16.081

Søg 'Acc. 16.081' i bibliotekssystemet

Fiolteatret (1962-1992) I

Scrapbøger m.m. fra årene 1961-1992

44 æsker

 

 

Fiolteatret (1962-1992) II

Lydbånd. Materialet dækker årene 1979-1993

37 æsker

 

Søg 'Fiolteatret av-arkiv' i bibliotekssystemet

Fiolteatret (1962-1992) III

Administrative papirer

23 æsker

14.121 (1998/84)

Søg 'Acc. 14.121' i bibliotekssystemet.

Materialet er klausuleret indtil 31.12.2023. Henvendelse til Teatersamlingen ved ønske om anvendelse af materialet inden denne dato

Folkescenen

Div. programmer, udklip

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Folketeatret (1857-) I

Scrapbøger (1942-1990), regibøger, kostume- og maskinmesterprotokoller, korrespondancer, div. administrativt materiale. Materialet dækker primært årene 1845- ca. 1950

81 katalogposter

 

Søg 'Teatermuseet Folketeatret' i bibliotekssystemet

Overført fra Teatermuseet

Folketeatret (1857-) II

Forestillingsprotokoller (1862-1957), prøvejournaler (1931-1943) og honorarbøger (1898- 1928)

3 æsker

 

 

Folketeatret (1857-) III

Scrapbøger 1991-1999

14 æsker

   

Folketeatret (1857-) IV

Optagelser af forestillinger (VHS)

14 æsker

 

Pt. ikke tilgængelig

Fredericia Teater (1956- )

Div. programmer, udklip

1 æske

 

 

Den Frie Scene

Div. programmer, udklip

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Friluftsteatret i Ulvedalene (1910-1949)

Gagebog, regnskabsbog, udklip. Materialet dækker årene 1910-1935

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Fønix Teatret (1918-1938)

Hovedbøger, kassebøger, turnebøger. Materialet dækker årene 1928-1931

2 æsker

 

Søg 'Materiale om forestillinger Fønix Teatret' i bibliotekssystemet.

Siden Aveny Teatret og i dag Aveny-T. 

Overført fra Teatermuseet

Gladsaxe Teater (1964-2010)

Programmer, plakater, manuskripter, video- og DVD-optagelser fra årene 1964-2006

17 æsker indeholdende fotos, programmer og plakater samt 10 æsker indeholdende AV-materiale

19.103

Søg 'Gladsaxe Teaters Arkiv' i bibliotekssystemet.

Gottorpteater (ca. 1969-1972)

Udklip

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Grønlandsturneen (1969)

Udklip

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Haderslev Teater

Udklip

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Harald Jørgensen Turneen (1965-1981)

Samlingen rummer administrativt materiale, korrespondance, fotos, manuskripter m.v. Materialet dækker årene 1945-1955

11 æsker

 

Søg 'Materiale om forestillinger harald jørgensen turneen' i bibliotekssystemet.

Overført fra Teatermuseet

Helsingør Sommerteater

Presseklip

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Hofteatret ( 1767-1922)

Kontrakter, administrativt materiale, ombygninger, fortegnelser over kostumer, o.m.a. Materialet dækker årene 1767-1922

5 æsker

 

Søg 'Materiale om forestillinger (hofteatret)' i bibliotekssystemet.

Overført fra Teatermuseet

Horsens Teater og Danseteater (1909 - ca. 1933)

Korrespondance ml. Johannes Fønss og Aage Koppl. Jorge Holguin Danseteater. Materialet dækker årene 1934-1938

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Hvidovre Teater (1972-2000)

Scrapbøger, korrespondancer, administrativt materiale, manuskripter, programmer. Materialet dækker årene 1970-1999

31 katalogposter

 

Søg 'Materiale om forestillinger (hvidovre teater)' i bibliotekssystemet

Jørgen Blaksted Turnéen (1973-1998) I

Fotos, programmer og avisudklip. Scrapbøger med presseomtale af forestillinger. Dækker årene 1974-1998

45 æsker

 

 

Jørgen Blaksted Turnéen (1973-1998) II

PR, plakater, anmeldelser og pressefotos. Dækker årene 1978-1998

4 æsker

 

Søg 'Blaksted turneen' i bibliotekssystemet.

Overført fra Teatermuseet

Jørgen Blaksted Turnéen (1973-1998) III

Plakater 1974-1998

1 æske

 

 

Kaleidoskop (1994-2009)

Scenetegninger, presseklip, programmer, nyhedsbreve. Materialet dækker årene 2002- 2006

1 æske

 

Se også Martin Tulinius arkiv.

Overført fra Teatermuseet.

Kanonhallen (1990-2006)

Presseklip, korrespondancer, årsberetninger, manuskripter, mv. Materialet dækker årene 1990-2004. Repertoireoversigt 1990-95 (i Teatersamlingens håndbibliotek)

19 æsker

 

Søg 'Kanonhallen' i bibliotekssystemet.

Overført fra Teatermuseet

Det Kongelige Teater (1748-)

Repertoirelister, administrationspapirer, scenetekniske protokoller, fotobøger, oma. Vær opmærksom på at ved nedlæggelsen af Det Kongelige Teaters arkiv i 2016 overgik materialer til Rigsarkivet herunder skuespiltekster, maskinmesterprotokoller, dusørprotokoller mm. Katalogiseret under Det Kgl. Teater, Materiale om forestillinger

37 æsker

 

Søg 'Materiale om forestillinger det kgl. teater' i bibliotekssystemet (det har ikke været muligt at afgrænse Det Kongelige Teaters materiale præcist, der skal derfor ses bort fra de poster vedr. Harald Jørgensen Turnéen, som indgår i denne søgning).

Overført fra Teatermuseet

Det Kongelige Teater og Dagmarteatret

Scenetegninger fra Det Kongelige Teater og Dagmarteatret. Scenetegningerne er udført af August Wallin (1841-1919) og Poul Kanneworff (1896-1958) i årene 1898-1947

1 æske

17.091

 

Kronborg

Hamletforestillinger på Kronborg 1916-1980

5 æsker

 

Søg 'Kronborg' i bibliotekssystemet.

Overført fra Teatermuseet

Landsdelsscenen

Udklip

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Living Movement (1972-1984)

Fotos, AV-materiale, pressemateriale, administrationspapirer

56 æsker

14.011

Søg 'Living Movement' i bibliotekssystemet

Lorry (1896-?)

Programmer, udklip

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Morskabsteatret (?)

Regnskabsbøger. Materialet dækker årene 1884-1910

2 æsker

 

Søg 'Morskabsteatret' i bibliotekssystemet.

Overført fra Teatermuseet

Nakskov Teater (1867-)

Udklip

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Det Ny Scala (Nørrebros Teater, Scala) (1954-81)

Presseklip 1974-1976

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Det Ny Teater (1908-)

Hoved- og regnskabsbøger (8 bd.), gagekvitteringsbøger (3 bd.), maskinmesterprotokol (1 bd.), Herre- og damegarderobeprotokoller (2 bd.) repertoirebog (1 bd.), læste stykker (1 bd.) - i perioden ca. 1907-1916

8 æsker

 

Søg 'Materiale om forestillinger (Det Ny Teater)' i bibliotekssystemet.

Overført fra Teatermuseet

Nørrebros Teater (1886-) I

Regnskabsbøger (9 bd.), gagebøger (5 bd.), repertoirebøger (3 bd.) - i perioden 1892- 1911

2 æsker

 

Repertoirebøger.

Ældre Samling.

Overført fra Teatermuseet

Nørrebros Teater (1886-) II

Presseklip m.m. for årene 1930-1995

23 æsker

 

Søg 'Teatermuseet OG Nørrebros Teater' i bibliotekssystemet.

Overført fra Teatermuseet

Odense Teater (1796-) I

Velourindbundet regibog med beskrivelse og tegninger af scenografier til navngivne stykker 1914-1917, scrapbøger og avisudklip m.m. Materialet dækker årene 1921-1960

7 æsker

 

Søg 'Odense Teater' i bibliotekssystemet.

Overført fra Teatermuseet

Odense Teater (1796-) II

Fotos fra forestillinger, ordnet i konvolutter og kasser efter forestilling og sæson 1927- 1935

8 katalogposter

 

Søg 'Odense Teater Teatermuseet' i bibliotekssystemet.

Overført fra Teatermuseet til teatersamlingen og siden til billedsamlingen

Odin Teatret (1964-)

Korrespondancer, administrationspapirer, PR-materiale, programmer, fotos, AV materiale m.m.

309 katalogposter

15.021

Søg 'Acc. 15.021' i bibliotekssystemet

Pantomimeteatret (1874-)

Udklip 1983-1984

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Paraplyteatret

 

 

 

Se Ray Nusselein

Privatteatret (1985-2007)

Programmer

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Riddersalen (1914-)

Udklip 1940

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Rialto Teatret (1981-2007)

Programmer og pressefotos, ordnet efter forestilling, løse programmer. Instruktør- og sufflørbøger. Materialet dækker årene 1992-2007

8 æsker

 

Søg 'Rialto Teatret' i bibliotekssystemet.

Overført fra Teatermuseet

Røde Kro Teater (1880-1961)

Udklip, programmer

1 æske 

 

Overført fra Teatermuseet

Rønne Theater (1823-)

Udklip

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Scala (1872-1930), Concert du Boulevard, National Scala

Presseklip

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Skandinavisk Forsøgsteater/ Det Strindbergske forsøgstheater (1889) 

Strindberg på Dagmarteatret 1889. Programmer

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Teatret ved Sorte Hest (1970-)

Musik, fotos og video fra forestillinger

27 videobånd, 11 spolebånd, 6 æsker med fotos

15.012

P.t. ikke tilgængelig

Studenterscenen

Korrespondance 1939-1987, vedtægter, programmer, plakater, foto etc. vedr. repertoiret opført af Studenterscenen

1 æske

 

 

Teatret Svalegangen (1963-)

Manuskripter (flere versioner), pressemateriale, undervisningsmateriale, forestillingsfotografier og negativer fra perioden 1963-2010. Desuden AV-materiale som afventer digitalisering

175 æsker og derudover AV-materiale

18.111

Søg ’Teatret Svalegangens arkiv’ i bibliotekssystemet

Thalia Teatret (1850- ca.1926)

Forestillingsmateriale fra 1877

1 æske

 

Overført fra Teatermuseet

Østre Gasværk Teater (1979-)

Administrationspapirer og korrespondancer. Materialet dækker årene 1981-97

14 æsker

 

Overført fra Teatermuseet

Aarhus Teater (1816/1900-)

Scrapbøger. Materialet dækker årene 1953-1964

12 æsker

   

 

2.2 Arkiver fra interesseorganisationer, forlag o.a.

Forening, m.m.

Indhold

Omfang

Acc.nr.

Note

ASSITEJ (1965- ).
Association Internationale du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse

Administrationspapirer fra organisationens arkiv under årene 1983-2011

107 æsker samt 9 æsker AV-materiale

16.101

Søg ’ASSITEJS arkiv’ i bibliotekssystemet

Børneteater-sammenslutningen
BTS) (1969-2011)

Administrationspapirer. I 2011 fusionerede BTS med FAST (Foreningen Af Små Teatre) til TIO (Teatrenes Interesseorganisation)

92 æsker

16.103

Søg ’Børneteatersammenslutningens arkiv’ i bibliotekssystemet

Danmarks Teaterforeninger (1967-)

Papirer vedr. bestyrelsesarbejde, budget og kontrakter vedr. Garantifonden, korrespondance med Kulturministeriet, scrapbøger, papirer vedr. teaterlovsrevisioner, administrative papirer, korrespondance med teaterforeninger, nordisk og anden udenlandsk samarbejde, forestillingsfotos m.m. Materialet dækker årene 1964-2017

135 æsker

18.041

Søg ’Danmarks Teaterforeningers arkiv’ i bibliotekssystemet

Dansk Dansehistorisk Arkiv. Henning Urups samling (1979-2013)

Manuskripter, administrationspapirer, AV-materiale

38 æsker med manuskripter og administrationspapirer samt 2 æsker med AV-materiale

16.092

Søg 'Acc. 16.092' i bibliotekssystemet

Københavns Internationale Teaters (KIT) audiovisuelle samling (1980-)

VHS bånd

1803 stk.

13.121

P.t. ikke tilgængelig

Teaterforlaget Scala (1987-?)

Korrespondance, kontrakter, recensioner, anmeldelser og programmer vedr. Arlecchino Teaterförlag, som blev overtaget af Teaterforlaget Scala i 1995. Kontrakt, anmeldelser og plakater m.m. vedr. Guy Foissy. Materialet dækker årene 1966-1990

16 æsker

16.052

Søg ’Teaterforlaget Scalas arkiv’ i bibliotekssystemet

Skuespillerforeningen af 1879

Korrespondancer, medlemsadministration, ejendomsadministration, legatfundatser, velgørenhedsforestillinger, jubilæer, Revyernes Revy, gallaforestillinger. Georg Philipps Samling. Palle Hulds Samling

ca. 100 æsker

13.062

Søg 'Skuespillerforeningen af 1879' i bibliotekssystemet

Udklipssamling af teateranmeldelser fra danske aviser

Æske 1-62 Teater og Ballet, æske. 63-70 Opera og Musical. Materialet dækker årene 1950-2000. Opstillet efter forestillingstitel

70 æsker

 

Overdraget fra Gentofte Bibliotek

 

2.3 Personarkiver og -samlinger

Samler

Indhold

Omfang

Acc.nr.

Note

Peter Asmussen (1957-2016). Dansk dramatiker

Manuskripter

35 æsker

16.112

Søg 'Acc. 16.112' i bibliotekssystemet

Birger Bartholin (1910-1991) I. Dansk balletmester og koreograf

Balletnotater, -tegninger, undervisningsarkivalier, fotos, regnskabsbøger, kontrakter, AVmateriale, avisudklip fra balletmester Birger Bartholin (1901-1991)

43 æsker

 

Søg ’Birger Bartholins arkiv’ i bibliotekssystemet

Birger Bartholin (1910-1991) II. Dansk balletmester og koreograf

Skitser og kostumetegninger udført af Birger Bartholin m.fl.

3 æsker

17.092

 

Henrik Bentzon (1895-1971). Dansk skuespiller født i Bergen

Hovedsageligt hans egne rollehæfter.

ca. 58 manuskripter

 

Søg ’Henrik Bentzons saml.’ i bibliotekssystemet

Martin Berg (f. 1926). Dansk forfatter, oversætter og mangeårig administrator for Odin Teatret

Korrespondancer, regnskaber, bestyrelsesprotokoller, korrekturer mv.

65 æsker

12.093

Søg ’Martin Bergs samling’ i bibliotekssystemet

Sven Berg (1936-2005). Dansk teaterleder

Teaterarkivalier, teatermanuskripter, pressemateriale, forestillingsfotos, gæstebøger og plakat-programmer fra teaterlederen Svend Berg (1936-2005) og The Mermaid Theatre i København (1965-2005)

12 æsker

 

Søg ’Sven Bergs samling’ i bibliotekssystemet

Erling D. Bjerno (f. 1929). Dansk komponist og organist

Hovedsageligt tekster til de operaer/skuespil han komponerede musik til; en maskinskreven registrant findes ved samlingen i magasinet

ca. 52 manuskripter

 

Søg ’Erling D. Bjernos samling’ i bibliotekssystemet

Lily Broberg (1923-1989). Dansk skuespiller

Hovedsageligt hendes egne rollehæfter. Scrapbøger.

9 æsker

 

 

Victor Brockdorff

 

 

 

Se under Emil K. Johansson

Erik Bruhn (1928-86). Dansk solodanser og balletmester

Lyd- og videobånd indeholdende forestillinger, interviews, portrætudsendelser, samt udskrifter af interviews

5 æsker

13.031

Søg ’Erik Bruhns samling’ i bibliotekssystemet

Doug Crutchfield (1938-1989)

Fotos, Korrespondancer, programmer, mv.

4 æsker

14.061

Søg ’Doug Crutchfields samling’ i bibliotekssystemet

Kirsten Dehlholm (f. 1945). Dansk performancekunstner og teaterleder

Programmer fra samtlige Hotel Pro Forma forestillinger

1 æske

 

Bortkommet

Leon Feder (1933-2013). Dansk teaterdirektør og instruktør

Scrapbøger, manuskripter, korrespondancer. Upubl. manus til biografi 

43 æsker

17.011

Søg ’Leon Feders samling' i bibliotekssystemet

Leck Fischer (1904-1956). Dansk dramatiker

Hovedsageligt hans egne manuskripter til hørespil og skuespil; – en maskinskreven registrant inddelt i hørespil og skuespil findes tillige ved samlingen

ca. 76 katalogposter 

 

Søg ’Leck Fischers samling’ i bibliotekssystemet

Allan Fridericia

 

 

 

Se Elsa Marianne von Rosen

Fuzzy (Jens Vilhelm Pedersen) (f. 1939). Dansk komponist

Hovedsageligt tekster til de skuespil han komponerede musik til; en genreopdelt fortegnelse i print og på CD over Fuzzys samlede værker findes ved samlingen i magasinet

29 æsker

 

Søg ’Fuzzys samling’ i bibliotekssystemet

Ralph Grant (1946-2007). Amerikansk danser og koreograf, bosat i DK

Manuskripter, PR-materiale, fotos, mv.

4 æsker

15.061

Søg ‘Ralph Grants samling’ i bibliotekssystemet

John Hahn-Petersen (1930-2006). Dansk skuespiller

Hovedsageligt hans egne rollemanuskripter

21 æsker

 

Søg ’John Hahn-Petersens samling’ i bibliotekssystemet

Preben Harris (f. 1935) I. Dansk teaterleder, skuespiller og instruktør

Hovedsageligt hans egne instruktionsmanuskripter suppleret med scrapbøger

75 æsker

 

Søg ’Preben Harris’ Samling’ i bibliotekssystemet

Preben Harris (f. 1935) II. Dansk teaterleder, skuespiller og sceneinstruktør

Fotos, både private og forestillingsfotos fra Harris’ tid som teaterchef på hhv Svalegangen, Gladsaxe, Folketeatret samt fra forestillinger på Aarhus Teater, Aalborg Teater, o.a. Dertil fotos fra Svanekegården

7 æsker

 

Søg ’Preben Harris’ samling af fotos’ i bibliotekssystemet

Lone Hertz (f. 1939). Dansk skuespiller og teaterleder

Hovedsageligt hendes egne rollemanuskripter

7 æsker

 

Søg ’Lone Hertz’ samling’ i bibliotekssystemet

Palle Huld (1912-2010). Dansk skuespiller

Div. programmer, udklip og korrespondancer, især vedr. Betty Nansens Hus i Skagen

2 æsker

 

Søg ’Skuespillerforeningen af 1879: Palle Huld’ i bibliotekssystemet.

Del af Skuespillerforeningens Samling

Emil K. Johansson. Dukketeatersamler

Emil K. Johanssons arkiv vedrørende hans arbejde med dukketeater og hans dukketeatersamling. Indeholder bl.a. manuskripter, musik, avisartikler, vejledninger, korrespondance, breve, julehæfter m.m.

7 æsker

18.121

Søg ’Emil K. Johanssons arkiv’ i bibliotekssystemet.

Samlingen kan kun benyttes på studiesalen i Søborg

Emil K. Johansson og Victor Brockdorff (1911-1992). Dukketeatersamler Emil K. Johansson og kunstmaler Victor Brockdorff

Manuskripter til dukketeater, diverse vedr. dukketeatergruppen Det røde bånd, notesbøger, programmer og fotografier m.m. Desuden AV-materiale i form af videooptagelser af forestillinger

20 æsker manuskripter m.m. og 1 æske AV-materiale

19.014 

Søg ’Emil K. Johansson og Victor Brockdorffs arkiv’ i bibliotekssystemet

Hans-Henrik Jørgensen (1945-2019). Dansk filminstruktør

Filmmanuskriptet Sasa fra Toscana (1984) af Hans-Henrik Jørgensen samt avisomtale i denne forbindelse

1 æske

19.107

Søg ’Hans-Henrik Jørgensens arkiv’ i bibliotekssystemet

Jens Kistrup (1925-2003). Dansk teaterkritiker

Udklipssamling med samtlige publicerede artikler mellem 1946 og 2000 ordnet kronologisk, samt korrespondance mellem 1953 og 1962 som kronikredaktør ved Berlingske Tidende

47 æsker (kartotekskasser)

   

Bodil Kjer (1917-2003). Dansk skuespiller

Ca. 120 manuskripter fra primært Det Kongelige Teater i perioden 1937-1997

23 æsker

 

Søg ’Bodil Kjers manuskripter’ i bibliotekssystemet.

Overført fra Teatermuseet

Helge Kjærulff-Schmidt (1905-1982). Dansk skuespiller

Hovedsageligt hans egne rollehæfter

ca. 70 manuskripter

 

Søg ’Helge Kjærulff-Schmidt's Samling’ i bibliotekssystemet

K.P.G.O. Kjørtsholtsen (1897-1969). Karen Petrea Gunhild Ottelia Kjørtsholtsen. Påklæderske ved Det Kongelige Teater fra 1945-55

Poesibøger, hilsner og fotografier

1 æske

19.021

Søg ’K.P.G.O. Kjørtsholtsens arkiv’ i bibliotekssystemet

Oscar Knudsen (1898-1971). Dansk tegner

Samling af håndtegnede og farvelagte modelteaterfigurer udført af cirkusplakattegneren Oscar Knudsen (1898-1971). Indeholder dukketeaterfigurer og sætstykker til skuespil af Ludvig Holberg (50 stk.) og Jules Vernes ”Jorden Rundt i 80 dage” (120 stk.) samt 2 uspecificerede roller; tilgået som gave fra Hans Chr. Jensen (17.11.2009 i.h.t. gavebrev af 19.4.1999) (Cirkussamlinger, Teatersamlingen)

172 udskårne modelteaterfigurer i 2 æsker

 

Søg ’Oscar Knudsens Samling’ i bibliotekssystemet

Hellan Kolbye (1906-1977). Teaterlæge ved Odense Teater

Samling af næsten 400 ældre trykte skuespil, syngestykker, ballettekster og marionetspil fra sidste halvdel af det 18. årh. og første halvdel af det 19. årh.

 

 

Søg ’Kolbyes Samling’ i bibliotekssystemet.

Samlingen blev først overdraget Teatervidenskabeligt Instituts bibliotek i 1993 og overførtes derfra til teatersamlingen i 1996

Torben Krogh (1885-1970). Musik- og teaterhistoriker

Manuskripter til forelæsninger

40 æsker

15.013 (2006/67)

Søg ’Torben Kroghs arbejdspapirer’ i bibliotekssystemet

Carl Peter Kraft (1943-2006) I. Vicestadsbibliotekar og cirkuskender

Cirkusarkivalier (programmer, udklip, tidsskrifter, video- og lydbånd, fotoalbum etc.) tilgået som gave i 2006 fra vicestadsbibliotekar Carl P. Kraft (Cirkussamlinger, Teatersamlingen)

16 æsker

 

Søg ’Carl Peter Krafts samling’ i bibliotekssystemet

Carl Peter Kraft (1943-2006) II

Diverse vedr. cirkus. Breve, scrapbøger, programmer, fotos og plakater m.m.

13 æsker

18.031

Søg ’Carl Peter Krafts samling II’ i bibliotekssystemet

Agnes Kuhlmann (1935-2014) 

Manuskripter

62 manuskripter

14.082

Søg ’Herning Kirkespilkreds’ i bibliotekssystemet

Mogens Landsvig (1923-2015). Radiovært ved Danmarks Radio

Mogens Landsvigs leksikon over kunstnere og forestillinger. Udklip, notater, indsamlet materiale, programmer

29 æsker

 

Søg ’Mogens Landvigs leksikon’ i bibliotekssystemet

Jesper Langberg (1940-2019). Dansk skuespiller

Hovedsageligt hans egne rollemanuskripter. Scrapbøger

59 æsker 

 

Søg ’Jesper Langbergs Samling’ i bibliotekssystemet.

Bemærk at Jesper Langbergs far, skuespilleren Sigurd Langbergs (1897-1954) efterladte papirer (22 kapsler og 2 kasser) befinder sig i Håndskriftafdelingen (Acc 1992/60); den indeholder breve, personalia, skuespiltekster, rollehæfter, scrapbøger og andre udklipssamlinger vedr. Langberg-familien (Sigurd, Karna, Martin, Ebbe og Jesper Langberg)

Svend Aage Larsen (1920-2013). Dansk skuespiller

Div. billeder, papirer og udklip.

1 æske

 

 

Viggo Lindstrøm (1859-1926). Dansk instruktør og teaterleder

Samling af ældre trykte franske skuespil udgivet i 1800-tallets sidste halvdel og indbundet som serieværk. Samlingen tilhørte tidligere direktøren for Folketeatret Robert Watt (1837-1894)

122 manuskripter

 

Søg ’Viggo Lindstrøms saml. 8’ i bibliotekssystemet

Stig Lommer (1907-1976). Dansk teaterleder

Udklipssamling om Stig Lommer revyerne

57 æsker

 

 

Fleming Lynge (1896-1970). Dansk manuskriptforfatter

Primært egne teatermanuskripter med noter

5 æsker

19.111

Søg ’Fleming Lynges samling’ i bibliotekssystemet

Hanne Løye (f. 1932). Dansk skuespiller

Skuespiltekster og filmmanuskripter fra skuespillerinden Hanne Løye

13 æsker

 

Søg ’Hanne Løyes Samling’ i bibliotekssystemet

Günther Mansdotter (1941-2009). Aktiv i dansk børneteater som skuespiller og instruktør

Materiale vedr. Teatergruppen Turnus, Filuren, Gruppe 38, Syvstjerne Scenen, Skifteholdet og Banden. Desuden udkast til forestillinger, korrespondance og diverse teaterarb. Desuden 10 VHS-bånd vedr. Günther Mansdotters virke (endnu ikke katalogiseret)

5 æsker

19.091

Søg ’Günther Mansdotters arkiv’ i bibliotekssystemet

Søren Melsons Samling (1916-1984). Dansk instruktør

Hovedsageligt hans egne instruktionsmanuskripter

9 æsker

 

Søg ’Søren Melsons Samling’ i bibliotekssystemet

Finn Methling (1917-2010). Dansk dramatiker

Hovedsageligt originalmanuskripter til hans egne skuespil samt hans oversættelser af andres værker

ca. 115 manuskripter

 

Søg ’Finn Methlings saml.’ i bibliotekssystemet

Svend Methling (1891-1977). Dansk skuespiller og instruktør

Hovedsageligt hans egne instruktionsmanuskripter

49 manuskripter

 

Søg ’Sv. Methlings saml.’ i bibliotekssystemet

Asta Mollerups Samling (1881-1945). Dansk balletlærer

Diverse tryk, fotos og udklip af og om balletdanserinden Asta Mollerup og hendes balletskole

1 æske

 

 

Henning Moritzen (1928-2012) og Lise Ringheim (1926-1994). Danske skuespillere

Rollehæfter, scrapbøger, breve, personlige effekter, fotos, lydoptagelser, film mv primært fra Det Kongelige Teater. Samlingen rummer desuden arkivalier fra Lise Ringheims far, skuespilleren Arvid Ringheim

62 æsker

12.091

Søg ’Henning Moritzens og Lise Ringheims arkiv’ i bibliotekssystemet

Inger Morville (1915-1999). Dansk skuespiller

Scrapbøger. De tilhørende fotografier er overdraget til Billedsamlingen

2 æsker

 

 

Henri Nathansen (1868-1944). Dansk dramatiker

Stilehæfter, dagbog, manuskript og diverse papirer og billeder

1 æske

 

Søg ’Henri Nathansens papirer’ i bibliotekssystemet

Asta Nielsen (1881-1972) ”Die Asta”. Dansk international stumfilmstjerne

Div. pressemateriale, scrapbøger, programmer, fotos, originalmanuskripter til noveller og erindringer (Den tiende muse), korrespondancer. En guldkjole og et hyldestbånd. Lydfiler fra telefonsamtaler med Frede Schmidt

13 æsker. 66 minidiscs digitaliseret

13.061 og 14.051

Søg ’Asta Nielsens samling’ i bibliotekssystemet

Mads-Peter Neumann (f. 1939). Dansk instruktør og skuespiller

Instruktørmanuskripter

22 æsker

14.112

Søg ’Sceneinstruktør Mads-Peter Neumanns samling af skuespil’ i bibliotekssystemet

A.V.S. Norgaard (1884-1977). Teaterlæge ved Det Kgl. Teater

Ansættelseskontrakt, korrespondance, tjenestereglement v. Det Kgl. Teater. Ansættelseskontrakt og korrespondance vedr. teaterlæge Axel Heine

1 æske

18.113

Søg ‘A.V.S. Norgaards arkiv’ i bibliotekssystemet

Ray Nusselein (1944-99). Dansk-hollandsk dukkefører, leder af Paraplyteatret 1969-99

Administrativt materiale, forestillingsmateriale, fotos, plakater, film og manuskripter

ca. 89 æsker

12.092

Søg 'Ray Nusselein Paraplyteatret' i bibliotekssystemet

Ernst Bruun Olsen (1923-2011). Dansk dramatiker og sceneinstruktør

Manuskripter, researchmateriale

145 æsker

12.011 og 18.053 (supplement)

Søg 'Acc. 12.011' i bibliotekssystemet

Randi Patterson (f. 1948). Danser og koreograf

Forestillingsmateriale, PR-materiale, korrespondancer, fotos

12 æsker

15.103

Søg ’Randi Pattersons arkiv’ i bibliotekssystemet

Carlo M. Pedersen (1918-1992). Dansk sceneinstruktør

Manuskripter, arbejdspapirer, programmer og fotos m.m.

ca. 70 æsker

 

Søg ’"Carlo M. Pedersens samling” manuskripter’ i bibliotekssystemet

Christian Petersen (186x-1952). Skuespiller, leder af Røde Kro Teater 1891-1916

1 mappe med beretning om turnéliv på Sjælland, Lolland-Falster og Møn, vinteren 1885- 1886

1 æske

 

 

Jens Louis Petersen (1922-1992). I Dansk forfatter og oversætter

Litterære arbejder i form af sangtekster, revytekster, digte, prologer, foredrag, kronikker og faglitterære tekster. Modtagne lytterbreve i forbindelse med radioudsendelser. Materialet dækker årene ca. 1947-1991. Vedlagt en maskinskrevet liste med Jens Louis Petersens samlede produktion

26 æsker

 

Søg ’Jens Louis Petersens arkiv’ i bibliotekssystemet

Jens Louis Petersen (1922-1992) II. Dansk forfatter og oversætter

Oversættelser af skuespil, operaer og operetter (opstillet alfabetisk efter hovedforfatteren)

 

 

Søg ’Jens Louis Petersens samling’ i bibliotekssystemet

Leif Petersen (f. 1934). Dansk dramatiker

Manuskripter og korrespondancer

144 æsker

15.111

Søg ’Leif Petersens arkiv’ i bibliotekssystemet

Georg Philipp (1915-1995). Dansk skuespiller og teater- og filmkritiker

Scrapbøger med artikler, anmeldelser og reportager, pressefotos fra film og teater. Korrespondancer

21 æsker

 

Søg ’Georg Philipps Samling’ i bibliotekssystemet.

Del af Skuespillerforeningens Samling

Erik Paaske (1933-1992). Dansk skuespiller

Hovedsageligt hans egne rollehæfter

12 æsker

 

Søg ’Erik Paaskes Samling’ i bibliotekssystemet

Børge Ralov (1908-81) I. Dansk danser og koreograf

Koreografiske notater, synopsis, rollelister, kostumeskitser, belysningsplaner, korrespondancer, kontrakter og andet materiale vedr. div. balletforestillinger, skuespil og opera. Materialet dækker årene 1934-1976

15 æsker

12.061

Søg ’Acc. 12.061’ i bibliotekssystemet

Børge Ralov (1908-81) II. Dansk danser og koreograf

Instruktionsmanuskripter

9 æsker

12.061

Søg ’Acc. 12.061’ i bibliotekssystemet

Helge Refn (1908-1985). Dansk teatermaler

Breve, kalendere, kontrakter, arbejdspapirer, originaltegninger, udklip, programmer, fotografier m.m.

66 æsker

18.051

Søg ’Helge Refns arkiv’ i bibliotekssystemet

Poul Reichhardt (1913-1985). Dansk skuespiller

Fotos af Poul Reichhardt fra forestillinger m.m.

3 æsker

16.051

Søg ’Fotos af Poul Reichhardt fra forestillinger m.m.’ i bibliotekssystemet

Poul Reumert (1883-1968). Dansk skuespiller

Hovedsageligt hans egne instruktions- og rollemanuskripter.

ca. 80 manuskripter

 

Søg ’Poul Reumerts saml.’ i bibliotekssystemet

Lise Ringheim og Arvid Ringheim

 

 

 

Se Henning Moritzen og Lise Ringheim

Elsa Marianne von Rosen (1924-2014) og Allan Fridericia (1921-1991). Svensk primaballerina og dansk teaterleder, teaterhistoriker, dramaturg og anmelder

Korrespondancer, fotos, udklip, noder, koreografier, lydbånd

20 æsker

15.105

Søg ’Elsa Marianne von Rosen og Allan Fridericias Arkiv’ i bibliotekssystemet

Simon Rosenbaum (1926-2015). Dansk entertainer

Noder, manuskripter, billeder, korrespondancer, PR-materiale, AV-materiale

37 æsker

15.091

Søg 'Simon Rosenbaum' i bibliotekssystemet

Helge Rungwald (1906-1960). Dansk instruktør og teaterleder

Hovedsageligt hans egne instruktionsmanuskripter

7 æsker

 

Søg ’Helge Rungwalds samling’ i bibliotekssystemet

Henrik Sartou (1964-2005). Dansk instruktør

Manuskripter, fotos, PR-materiale, AV

29 æsker med manuskripter, fotos og PR-materiale m.m. samt 7 æsker med AVmateriale

16.031

Søg ’Henrik Sartous arkiv’ i bibliotekssystemet

Vilhelm Saxtorph. Dansk forfatter

Scrapbøger

7 æsker

 

Søg ’Vilhelm Saxtorphs samling’ i bibliotekssystemet

Erling Schroeder (1904-1989). Dansk instruktør

Hovedsageligt hans egne instruktionsmanuskripter. 5 bind scrapbøger samt 86 kuverter vedr. enkeltforestillinger, opstillet alfabetisk efter forestillingstitel og en del løse fotos

11 æsker

 

Søg ’Erling Schroeders samling’ i bibliotekssystemet

Frederik Schyberg (1905-1950) I. Dansk teaterkritiker

Udklipssamling med avisartikler, teateranmeldelser og -essays, publiceret mellem 1930 og 1950

5 æsker

 

Søg ’Fr. Schybergs udklipssamling’ i bibliotekssystemet

Frederik Schyberg (1905-1950) II. Dansk teaterkritiker

Samling af danske og udenlandsk trykte skuespil, der blev overdraget Teatersamlingen testamentarisk. Den er opstillet alfabetisk efter forfatteren

527 manuskripter

 

Søg ’Fr. Schybergs saml. (skuespil)’ i bibliotekssystemet.

Bemærk at der tillige findes en seddelkatalog over samlingen i teatersamlingens håndbibliotek, ligesom der findes en mindre samling af trykte ukatalogiserede skuespil i dubletter, idet disse også findes i ”Skuespil 8” samlingen

Frederik Schyberg (1905-1950) III. Dansk teaterkritiker

Samling af dansk og udenlandsk trykt teatervidenskabelig litteratur, der blev overdraget Teatersamlingen testamentarisk

569 værker

 

Søg ’Fr. Schybergs saml. (litt.)’ i bibliotekssystemet

Der findes tillige en seddelkatalog over samlingen i teatersamlingens håndbibliotek, ligesom der også findes en mindre samling af trykt ukatalogiseret teaterfaglig litteratur i dubletter, idet disse bøger også findes i bibliotekets hovedsamlinger

Palle Skibelunds Samling (1929-1988). Dansk instruktør

Hovedsageligt hans egne instruktions- og rollemanuskripter

36 æsker

 

Søg ’Palle Skibelunds samling’ i bibliotekssystemet

Peter Steen (1936-2013). Dansk skuespiller

Indlæringsmanuskripter, manuskripter, teaterprogrammer, fotos, breve, sange, taler, artikler og udklip

10 æsker

16.052

Søg ’Peter Steens arkiv’ i bibliotekssystemet

Mogens Teilbøl (1931-2012). Dansk ingeniør og cirkussamler

Fotos, PR-materiale, primært om Dan og Baxen

4 æsker

15.102

Søg ’Mogens Teilbøls Cirkussamling’ i bibliotekssystemet

Emma Thomsen (1863-1910). Dansk skuespiller

Scrapbog

1 æske

 

Søg ’Emma Thomsens samling’ i bibliotekssystemet

Martin Tulinius (1967-2016). Dansk teaterleder, instruktør, scenograf

Manuskripter, programmer, udklip, fotografier (herunder negativer)

66 æsker

16.111

Søg ’Martin Tulinius’ arkiv’ i bibliotekssystemet

Marguerite Viby (1909-2001). Dansk skuespiller

Korrespondancer, notesbøger, fotos, kalendere, erindringsnotater, avisudklip og scrapbøger omhandlende Marguerite Vibys karriere og privatliv

18 æsker samt 1 æske med AV-materiale

16.102

Søg ’Marguerite Vibys arkiv’ i bibliotekssystemet

Ole Walbom (1910-1988). Dansk skuespiller og instruktør

Hovedsageligt hans egne instruktions- og rollemanuskripter

15 æsker

 

Søg ’Ole Walboms samling’ i bibliotekssystemet

Arne Weel (1891-1975). Dansk skuespiller og teaterleder

Plakater, program, satiriske tegninger og kolonnebog. Materialet dækker årene 1925- 1975

1 æske

 

Søg ’Arne Weels samling’ i bibliotekssystemet

Kai Wilton (1916-1980). Dansk teaterdirektør

Skuespiltekster og instruktionsbøger

22 æsker

 

Søg ’Kai Wiltons samling’ i bibliotekssystemet

 

2.4 Samlinger af teatertekster

2.4.1. Tekster fra teatre: åbne samlinger med løbende tilvækst

Teksterne i dette afsnit kan benyttes på Forskningslæsesalen eller som ’teaterlån’. Se afsnit 2.4.3 Supplerende oplysninger om tekster fra teatre for oplysninger om samlinger mærket med asterisk (*).

 • Aalborg Teater
 • Aarhus Teater
 • Amatørscenen Vendsyssel
 • AvenyT
 • Baggårdsteatret
 • Bådteatret
 • Bellevue Teatret
 • Betty Nansen Teatret / Edison
 • Bruthalia Teatret
 • Børneteatret Filuren
 • Cumulus Teatret
 • Danmarks Radios hørespil / Radioteatret /
 • Radio Drama*
 • Danmarks Radio / TV-Teatret / TVDrama
 • Folketeatret
 • Fredericia Teater
 • Grønnegårdsteatret
 • Holbæk Egnsteater
 • Holland House
 • Hotel Pro Forma
 • Husets Teater
 • Ishøj Teater
 • Jako-Bole Teatret
 • Jytte Abildstrøms Teater (se: Abildstrøms
 • Teater)
 • Jørgen Blaksted Tournéen (se: Blaksted
 • Tournéen)
 • Det Kongelige Teater
 • Det lille Teater
 • Det lille Tournéteater/Det Lille Turnéteater
 • Limfjordsteatret
 • Mammutteatret
 • Møllen (Teatret Møllen)
 • Det Ny Teater (Nyere samling)*
 • Nyt Dansk Danseteater/Dansk Danseteater
 • Nørrebros Teater (Nyere samling)
 • Odense Friskole
 • Odense Teater*
 • Susanne Theil’s Teater (Familieteatret)
 • Svalegangen
 • Sydhavnens Teater
 • Taastrup Teater
 • Team Teatret
 • Teater Faar 302
 • Teater Grob
 • Teater Mungo Park
 • Teater Refleksion
 • Teater Vestvolden (Egnsteater Hvidovre)
 • Teatret Cantabile 2
 • Teatret Fair Play
 • Teatret Filuren
 • Teatret Opus X
 • Teatret ved Sorte Hest
 • Teatret Trekanten
 • Teatret Zeppelin
 • Terra Nova Teater
 • Theatret Thalias Tjenere
 • Thy Teater
 • Vendsyssel Egnsteater (Vendsyssel Teater)
 • Zangenbergs teater
 • Østre Gasværk Teater

 

2.4.2 Tekster fra teatre: lukkede samlinger (ældre samlinger og ophørte teatre)

Teksterne i dette afsnit kan benyttes på Forskningslæsesalen eller som ’teaterlån’. Se afsnit 2.4.3 Supplerende oplysninger om tekster fra teatre for oplysninger om samlinger mærket med asterisk (*).

 • ABC Teatret
 • Abildstrøms Teater
 • Den Anden Operas samling
 • Allé Scenen
 • Amagerscenen
 • Artibus
 • Aveny Teatret
 • Banden
 • Betty Nansen Teatret (Ældre samling)*
 • Blaksted Tournéen
 • Boldhus Teatret
 • Bristol Music Center
 • Café Teatret – nu: Sort/Hvid
 • Casinoteatret*
 • Dagmarteatret*
 • Det Danske Teater
 • Dr. Dante
 • Dr. Dante’s Aveny
 • Dueslaget
 • Egnsteater Hvidovre (se: Teater Vestvolden)
 • Fiolteatret
 • Gellerupscenen
 • Gentoftescenen
 • Gentoftescenen af 18.6.1982
 • Gladsaxe Teater
 • Gladsaxe Ny Teater
 • Hvidovre Teater
 • Jomfru Ane Teatret
 • Jumbo Teatret
 • Kaleidoskop
 • Kaskade Teatret
 • Kûitse Original Theatre
 • Københavnske Sommerrevyer og
 • Københavnske Revyer*
 • Det Ny Scala (tidligere Nørrebros Teater)
 • Det Ny Teater (Ældre samling 1 & 2)*
 • Nørrebros Teater (Ældre samling)*
 • Klaus Pagh Tournéen
 • Posthusteatret
 • Privat Teatret
 • Rialto Teatret
 • Scala (Scala Teater)
 • Skifteholdet
 • Skægspire
 • Strøghusteatret
 • Studenterscenen (Den danske
 • Studenterscene)
 • Teaterkavalleriet
 • Teater Ludi
 • Teatret Artibus
 • Teatret Marquez
 • Tribunen
 • Turnus Teatret
 • Ungdommens Teater
 • Vintapperteatre

 

2.4.3 Supplerende oplysninger om tekster fra teatre

Teater

Indhold

Omfang

Note

Betty Nansen Teatret, Ældre samling (1917-)

Hovedsamlingen består af skuespillerinden og teaterlederen Betty Nansens (1873-1943) instruktions- og rollehæfter. Parallelt med samlingen findes en endnu uregistreret samling rollehæfter til de samme skuespil opstillet alfabetisk efter forfatter

 

 

Casino Teatret (1848-1938)

Hovedsamlingen, der fordeler sig på “1. og 2. Række”, er nummereret henholdsvis “1-315” og “1-1161” og består af skuespiltekster i manuskriptform, trykte skuespil tekster samt instruktions- og suffløreksemplarer. Parallelt med samlingen findes en endnu uregistreret samling rollehæfter til de samme skuespil opstillet numerisk 1-1158

 

 

Dagmarteatret (1883-1937)

En samling manuskripter hovedsageligt af skuespil opført på Dagmarteatret i hele teatrets eksistensperiode. Materialet dækker årene 1883-1933

 

Samlingen er katalogiseret med opstillingssignaturerne Dagmarteatret, nr. 1-610, Dagmarteatret, Supplement, nr. 1-20 og Dagmarteatret

Danmarks Radios hørespil / Radioteatret / Radio Drama (1925-)

Hørespiltekster og instruktionsbøger til de ældste hørespil udsendt af Statsradiofonien/Danmarks Radio fra 1925. Samlingen, der skønnes at være ret komplet udbygges løbende med de nyeste hørespil opført af Radioteatret hver sæson

Ældre samling 1925-1950: 55 hyldemeter med 2630 hørespiltekster (opstillet numerisk), 17 regi-protokoller (med oplysninger om roller, medvirkende, udsendelsesdato etc.) samt 37 tekstbind med Jens Lochers radioføljeton ”Familien Hansen”

 

Københavnske Sommerrevyer (1877-1899) og Københavnske Revyer (1877- ca. 1930rne)

Samlingen består hovedsageligt af teksterne til de Københavnske Sommerrevyer, opført på Nørrebros Teater, og andre Københavnske morskabsteatre fra 1877 og frem til 1930’erne. Teksterne er opstillet i to rækker i kronologisk orden efter opførelsesåret. De suppleres af trykte noder til de Københavnske Sommerrevyer i Musik- og Teaterafdelingens Småtrykssamling (serier), der tillige findes scannet på Musik- og Teaterafdelingens hjemmeside: http://www.kb.dk/permalink/2006/mus/REVY/ Samlingen er katalogiseret under opstillingssignaturerne Københavnske Sommerrevyer 1877-1899 og Københavnske Revyer 1877-1930

 

 

Det Ny Teater (Ældre samling 1) (1908-ca. 1950)

Ældre samling af manuskripter fra 1908- ca. 1950. Den er opstillet i numerisk orden (1-290) og består væsentligst af håndskrevne skuespiltekster, heraf de fleste instruktions- og/eller suffløreksemplarer, samt rollehæfter. En håndskreven kronologisk registrant over Det Ny Teaters ældre repertoire i denne periode findes i Teatersamlingens håndbibliotek

 

 

Det Ny Teater (Ældre samling 2) (1908 til midt i 1950’erne)

Skuespiltekster opført på Det Ny Teater fra 1908 til midt i 1950rne

1 hyldemeter

Samlingen tæller lidt over 50 skuespil og består væsentligst af håndskrevne skuespiltekster - de fleste instruktions- og/eller suffløreksemplarer fra første halvdel af 1900-tallet

Det Ny Teater (Nyere samling) (1950 – ca. 1985)

Manuskripter, opstillet alfabetisk

7 hyldemeter

 

Nørrebros Teater (Ældre samling) (1887- ca. 1950)

Samlingen udgør Nørrebros Teaters ældre tekstarkiv

 

 

Odense Teater

Ældre skuespiltekster og instruktionsbøger i manuskript og tryk, for størstedelens vedkommende hidrørende fra Odense Teater med enkelte fra Casino Teatret og Betty Nansen Teatret, samt nye skuespiltekster

1 hyldemeter

 

 

2.4.4 Tekster fra interesseorganisationer, forlag o.a.

Forening, m.m.

Indhold

Omfang

Acc.nr.

Note

Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS)

En samling af danske og udenlandske trykte skuespil, overdraget Teatersamlingen som gave af Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS)

11 hyldemeter

 

Samlingen er opstillet alfabetisk efter forfatter

Danske Dramatikeres Forbund (1906-)

En samling manuskripter og trykte skuespiltekster, der oprindeligt blev afleveret til forbundet, men senere overførtes til Teatersamlingen i forbindelse med at teatrene påbegyndte deres afleveringer direkte til 1029 poster i Primo Teatersamlingen

     

Dansk Teaterforlag (1947-)

Teatertekster 

ca. 500 bind

 

Samlingen indeholder Dansk Teaterforlags samling af skuespil, der især blev benyttet for skolekomedier

Nordiska Strakosch Teaterförlaget

Ældre samling: Maskinskrevne tekster, hvoraf flere kan bestemmes til de pågældende teatre, hvor de blev opført. Samlingen indeholder tillige adskillige danske oversættelser af udenlandske dramatikeres værker samt oversættelser af dansk dramatik, samt en samling trykte franske skuespiltekster.

Nye samling: Trykte skuespil på alle hovedsprog

42 hyldemeter

 

 

Teaterforlaget Moth-Lund

Samling af udlejningstekster i manuskript og trykt form. Materialet indeholder talrige strygninger og regibemærkninger

718 poster

 

Flere af skuespilteksterne er blevet opført på Københavnske teatre og provinsteatrene og bærer stemplet “Carl Henriksen”, direktør for Randers Teater i 1880rne og Sønderbros Teater i København i 1902. Samlingen blev i 1992 forøget med skuespiltekster doneret af Dansk Teaterforlag i Kolding

Teaterforlaget Scala (1987-?)

Manuskripter på originalsprog og i oversættelser

122 æsker

16.052

 

 

2.4.5 Samlinger af tekster i antologier o.a.

Samling

Indhold

Note

Samlinger. Almene

En samling af nyere trykte antologier med danske og udenlandske skuespil (dvs. hovedsageligt udgivet efter 1900)

Samlingen kan lånes med hjem

Samlinger. Lande

En samling af nyere trykte antologier med udenlandske skuespil fra hele verden

Samlingen kan lånes med hjem

Samlinger. Specielle

En samling af nyere trykte antologier (hovedsageligt udgivet efter 1900) med danske og udenlandske skuespil for minoritetsgrupper, eller for særlige besætninger (monologer, dialoger, o. lign.)

Samlingen kan lånes med hjem

Samlinger. Ældre

En samling af ældre trykte antologier (hovedsageligt udgivet før 1900) med danske og udenlandske skuespil

Samlingen kan kun benyttes på Forskningslæsesalen eller som teaterlån

Samlinger. 1-Aktere

En samling af nyere trykte antologier (hovedsageligt udgivet efter 1900) med danske og udenlandske enaktere

Samlingen kan lånes med hjem

Skuespil 4’samlingen

Denne samling er tilgået Teatersamlingen fra forskellige givere, hvorfor proveniensen som oftest er uklar

Samlingen, der er katalogiseret under opstillingssignaturen Skuespil 4, kan kun benyttes på Forskningslæsesalen og som teaterlån

Skuespil 8’ samlingen

Denne samling af udelukkende trykte tekster indeholder det meste af den trykte danske dramatiske litteratur (skuespil samt operalibretti og ballettekster), udgivet siden begyndelsen af 1800- tallet, samt en meget stor samling af udenlandsk dramatik på originalsprogene

Samlingen, der er katalogiseret under opstillingssignaturen Skuespil 8, kan lånes med hjem med undtagelse af de ældre tryk fra før år 1900, der kun kan benyttes på Forskningslæsesalen og som teaterlån

Radio Tv Spil

En samling trykte antologier med danske og udenlandske Radio- og TV-spil

Samlingen kan lånes med hjem

 

3. Databaser, studiesamlinger og andre ressourcer

Ressource

Indhold

Note

Teatersamlingens Håndbibliotek

Repertoire-fortegnelser etc. over københavnske teatres repertoire (Betty Nansen Teatret, Casino Teatret, Dagmarteatret,Folketeatret, Albert Helsengreens Teater, Kanonhallen 1990-95, Det Kongelige Teater, Moth-Lunds Teaterforlag, Københavnske Privatteatre 1919-1944 (v/ Knud Atlung), Nørrebros Teater, diverse københavnske Privatteatre (v/ Poul Hunderup)

Benyttes på Forskningslæsesal

EBSCO – International Bibliography of Theatre and Dance

Denne database indeholder mere end 490 titler i fuld tekst fra ca. 170 tidsskrifter og 360 bøger og monografier

Databasen kan søges i bibliotekssystemet og tilgås fra bibliotekets computere samt pc’er tilsluttet bibliotekets netværk

IIPA – International Index to Performing Arts

Denne database indeholder indholdsfortegnelser og abstracts fra mere end 260 internationale tidsskrifter samt fuld tekst fra mere end 100 af disse

Databasen kan søges i bibliotekssystemet og tilgås fra bibliotekets computere samt pc’er tilsluttet bibliotekets netværk

Seddelkataloger over skuespil og skuespilforfattere

Ældre seddelkataloger over samlinger, samt skuespil og skuespilforfattere (heriblandt Maria Crones protokoller og seddelkataloger, UBF-samlingens gamle systematiske seddelkatalog over skuespil og dramatisk litteratur, Teaterforlagets Strakosch titel- og forfatter-seddelkataloger samt kritikeren Fr. Schybergs seddelkataloger over egne samlinger af skuespil og dramatisk litteratur)

Samlingen står i teatersamlingens håndbogssamling

Teatersamlingens studiesamling af teatermanuskripter

Teatersamlingen har ca. 500 teatermanuskripter stående på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant

Manuskripterne kan benyttes på stedet uden forudgående bestilling

Teatersamlingens samling af teaterlitteratur

Teatersamlingen har en stor samling af teaterlitteratur stående fremme på Læsesal øst i Den Sorte Diamant

Samlingen kan frit benyttes på stedet og opdateres løbende

 

4. Uregistrerede og delvist katalogiserede arkiver og samlinger

4.1 Arkiver fra teatre

Arkiv

Indhold

Omfang

Acc.nr.

Albert Helsengreens Teater (1896-1922)

Skuespilleren Albert Helsengreens (1854-1943) teaterrepertoire (instruktions- og suffløreksemplarer samt rollehæfter), opstillet alfabetisk efter forfatter. En håndskreven registrant udarbejdet af Martin Dyrbye findes i Teatersamlingens håndbibliotek

224 titler (13 hyldemeter)

 

Betty Nansen Teatret, Ældre samling (1917-)

Hovedsamlingen består af skuespillerinden og teaterlederen Betty Nansens (1873-1943) instruktions- og rollehæfter. En endnu uregistreret samling rollehæfter til de samme skuespil opstillet alfabetisk efter forfatter

 

 

Casino Teatret (1848-1938)

Hovedsamlingen, der fordeler sig på “1. og 2. Række”, er nummereret henholdsvis “1-315” og “1-1161” og består af skuespiltekster i manuskriptform, trykte skuespil tekster samt instruktions- og suffløreksemplarer. Parallelt med samlingen findes en endnu uregistreret samling rollehæfter til de samme skuespil opstillet numerisk 1-1158

 

 

Det Danske Teater (1960-)

Digitaliserede fotos fra perioden 1960-1990

ca. 200 fotos

14.081

Husets Teater (1975-)

AV-samling indeholdende forestillingsdokumentation for årene 2006-2010

36 DV CAM bånd (i alt 15 forestillinger), 1 DVD, 1 æske dias

19.106

Skægspire (1979-2013)

Manuskripter, programmer, PR-materiale

1 æske

 

Aalborg Teater

AV-materiale

168

20.022

 

4.2 Arkiver fra forlag, interesseorganisationer o.a.

Samling

Indhold

Omfang

Acc.nr.

Dokumentationscentralen (1974-)

Båndede billedoptagelser af teater- performance og dans i Danmark og udlandet for perioden 1980-2000. Indeholder bl.a. KITs arkiv af tilsendte bånd fra grupper og optagelser fra Kanonhallen

25 flyttekasser

19.013

Dramatisk Bibliotek (senere Teatersamlingen)

Mødeprotokoller, korrespondance, manuskripter, tryk, fotos og udklip om Dramatisk Bibliotek fra grundlæggelsen 1939 til i dag (inklusive lektor Chr. Ludvigsens arkivalier)

2 hyldemeter

 

Samling af fotografier af ældre operaforestillinger

Ældre lysbilleder og glasplade-optagelser af en række forestillinger med operaer af Richard Wagner, W. A. Mozart og Richard Strauss (alle tilsyneladende med relation til Dresdener Staatsoper)

1 mindre kasse

 

 

4.3 Personarkiver og -samlinger

Samler

Indhold

Omfang

Acc.nr.

Note

Steen Albrechtsen (1922-1990). Dansk forfatter, oversætter, instruktør

Hovedsageligt hans egne tekstbearbejdelser og instruktionseksemplarer

1 hyldemeter

 

 

Anders Enevig (1923-2013). Dansk forfatter m.m.

Anders Enevigs samling af cirkusfilm (VHS-bånd)

 

19.101

 

Knud E.A. Berling Hegermann-Lindencrone (1908-1994). Forfatter og pladeproducent

Hegermann-Lindencrones båndarkiv. Lydoptagelser af forestillinger på Det Kgl. Teater og andre scener fra perioden 1940-1988

2.000 spolebånd fra Det Kgl. Teater, 1.300 spolebånd fra andre teatre, 4.400 filer/2,5 TB (retrodigitaliseringer af det fysiske materiale)

19.011

 

Hvide/Giganten (Torben Eriksen). Chauffør og scenemester for rock-bandet Gasolin

Manuskripter, program, regnskab

 

19.102

 

Emil K. Johansson. Dukketeatersamler

Supplement til Emil K. Johanssons arkiv vedr. dukketeater (acc. 18.121). Alfred Jacobsens modelteatre str. D og F

 

18.092

Samlingen kan benyttes på Danmarks Kunstbiblioteks Studiesal i Søborg

Carl Peter Kraft (1943-2006). Vicestadsbibliotekar

VHS-bånd med optagelser af danske, svenske og tyske TV-programmer vedr. cirkus

ca. 30 VHS-bånd

19.105

 

Henning Kronstam (1934-1995). Dansk balletmester og solodanser

Udklip (ordnet kronologisk i kuverter efter år) og div. arkivalier

1 hyldemeter (ompakket i CMI bokse)

 

De modtagne fotografier er overdraget billedsamlingen

Karen Marie Løwert (1914-2002). Dansk skuespiller og teaterleder.

Hovedsageligt hendes egne instruktionsbøger og rollehæfter

½ hyldemeter

 

 

Grethe Mogensen (1937-).
Dansk skuespillerinde

Teatermanuskripter, muligvis med noter

2 flyttekasser anslået til at indeholde ca. 100 manuskripter

20.021

 

Catherine Poher (1953-).
Teaterinstruktør og billedkunstner

Notesbøger vedr. forestillinger, manuskripter, billeder, programmer, avisomtale af forestillinger
og AV-materiale. Materialet er opdelt efter kompagni og forestilling

6 arkivæsker

20.011

 

Henrik Sartou (1964-2005).
Teaterinstruktør

Digitaliseret billedarkiv. Billeder fra årene 1982-2004

195 billeder, et usb-stik

18.042

 

Birgitte Skands (1960-).
Danser og koreograf

Dokumentarfilmen ”At rejse er at leve… at leve er at danse” (2013) af Birgitte Skands

1 USB-nøgle

18.091

 

 

4.3 Samlinger af teatertekster

Samling

Indhold

Omfang

Franske skuespiltekster, trykte

Trykte franske skuespiltekster fra 1800- og 1900-tallet, modtaget som gave fra teaterforlaget Nordiska Strakosch; opstillet alfabetisk efter forfatter

8 hyldemeter

Teaterforlaget Scala

Skuespiltekster og noder fra Teaterforlaget Scalas arkiv (hovedparten i manuskriptform); opstillet alfabetisk efter forfatter

ca. 6 hyldemeter