Gaver og donationer

Ligger du inde med materiale, som du mener har interesse for Det Kgl. Bibliotek, så husk venligst altid at kontakte os, inden du sender eller afleverer det til os.

Den Sorte Diamant. Interiør

Foto: Laura Stamer

Biblioteket modtager løbende tilbud om donationer i form af for eksempel arkivmateriale og boggaver.

Bemærk, at vi i forvejen modtager hele den samlede danske produktion af trykte udgivelser i henhold til loven om pligtaflevering.

Kriterier for modtagelse

  • Danske udgivelser modtages som udgangspunkt kun, hvis vi ikke har dem i forvejen.
  • Arkivalier, billeder og lignende modtages kun, hvis vi skønner, at de har national, kulturhistorisk betydning.
  • Udenlandsk materiale modtages normalt ikke, med mindre det har faglig brugsværdi.

Kontakt os derfor altid inden du sender en donation til os. Vi modtager kun materialer, der lever op til de ovenstående kriterier, og hvis ejendomsretten overdrages helt til biblioteket.

Læs mere om vores Politik på området.

Vilkår for modtagelse

Hvis donationen ikke indlemmes i samlingen, forbeholder vi os ret til at bruge den på anden vis, for eksempel sende den videre til en anden institution.

Vi forbeholder sig desuden altid ret til at kassere modtaget materiale.

  • Depoter/deponeringer modtages ikke.
  • Særlige krav til registrering accepteres ikke.
  • Vi kvitterer som udgangspunkt ikke for donationer, som fremsendes uden aftale med biblioteket.

Pligtaflevering

Efterlysning

Vi efterlyser en del materialer, som mangler i samlingerne. Det gælder både materiale, som vi ønsker at indlemme for at gøre samlingerne komplette, og materiale, der efter udlån eller på anden vis er gået tabt.

Har du kendskab til for eksempel en bog, som tilhører biblioteket, er du naturligvis også velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Skriv til kb@kb.dk.