Vores organisation

Det Kgl. Bibliotek er opdelt i en række fagområder og afdelinger.

Hånd tegner organisationsdiagram

Foto: iStock

Bibliotekets fagområder

Direktør

 • Kulturaktiviteter

Biblioteksservice og partnerskaber

 • Biblioteksservice til Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet og IT-Universitetet
 • Drift af bibliotekssystem for danske universiteter
 • Forvaltning af licenser på e-bøger og e-tidsskrifter for danske universiteter og ungdomsuddannelserne
 • Biblioteksservice til de danske folkebiblioteker
 • Erhvervelse, registrering og udlån af trykte bøger og tidsskrifter

Kulturarv

 • Indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af den digitale kulturarv
 • Indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af kulturarvssamlinger (breve, håndskrifter, kort og billeder, trykte aviser, av-medier m.v.)
 • Digitalisering af kulturarvssamlinger
 • Forskning

Digital transformation

 • Udvikling, tilpasning og drift af systemer til tilgængeliggørelse af samlingerne og til bevaring af de digitale kulturarvssamlinger
 • Strategisk kommunikation, hjemmeside, brandplatform m.m.

Administration

 • Bygninger, HR, Sikring, Økonomi