Vores organisation

Det Kgl. Bibliotek er opdelt i en række fagområder og afdelinger.

Hånd tegner organisationsdiagram

Foto: iStock

Bibliotekets fagområder

Direktør

 • Strategisk ledelse og overordnet ansvar for Det Kgl. Biblioteks forretningsområde.

Fysisk informationsforsyning og biblioteksservice

 • Biblioteksservice til Aarhus Universitet
 • Biblioteksservice til de danske folkebiblioteker
 • Erhvervelse, registrering og udlån af trykte bøger og tidsskrifter
 • Læsesale, publikumsområder på KB's hovedadresser og magasiner

Biblioteksservice og partnerskaber

 • Biblioteksservice til Københavns Universitet, Roskilde Universitet og IT-Universitetet
 • Kønsforskningsservice og service for centraladministrationen
 • Drift af bibliotekssystem for danske universiteter og professionshøjskoler
 • Forvaltning af licenser på e-bøger og e-tidsskrifter for danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og ungdomsuddannelser

Kulturarv

 • Kulturaktiviteter
 • Fysisk pligtaflevering
 • Indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af den digitale kulturarv
 • Indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af kulturarvssamlinger (breve, håndskrifter, kort og billeder, trykte aviser, av-medier)
 • Digitalisering af kulturarvssamlinger
 • Forskning

Digital transformation

 • Udvikling, tilpasning og drift af systemer til tilgængeliggørelse af samlingerne og til bevaring af de digitale kulturarvssamlinger
 • Strategisk kommunikation og hjemmeside

Administration

 • Bygninger, HR, sikring, økonomi samt udbud og indkøb.