Nodesamlingen

Vi har en stor nodesamling af danske og udenlandske værker. Nogle kan du låne med hjem, og andre kan du bruge på vores læsesale. Det drejer sig om trykte noder, nodemanuskripter og stemmemateriale.

Reolerne i Det Kgl. Biblioteks orkesterbibliotek

Foto: Laura Stamer

Periodemæssigt går samlingen langt tilbage i tiden, men fokus ligger på vestlig musikkultur fra ca. år 1500 til nutiden.

Hovedsamlingerne

Trykte danske noder

Vi har en så godt som komplet samling af danske nodetryk. Nogle kan lånes med hjem, mens andre kun kan bruges på Læsesalen på Victor Albecks vej, Aarhus eller Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant, København. Danske trykte noder, der er over 100 år gamle og ikke er digitaliseret, kan bestilles uden betaling som pdf. Derudover findes der trykte, digitaliserede noder.

Noderne søges i bibliotekssystemet

Trykte udenlandske noder

Omfattende samling som kan lånes med hjem, men også ældre noder til brug på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant.

På Studielæsesalen i Den Sorte Diamant er der opstillet en række serier og komponisters samlede værker til studiebrug.

Nodemanuskripter

Store samlinger fra især danske, men også en del udenlandske komponister. De fleste er fra 1700-1900-tallet.

Nodemanuskripterne søges i bibliotekssystemet og kan kun benyttes på Forskningslæsesalen. Nogle er komponisternes egenhændige manuskripter, andre er afskrifter eller – især i ældre tid - anonymer.

Vi har også nodemanuskripter fra blandt andet teatre og musikforeninger. 

Vær også opmærksom på at folkemindesamlingen har en stor samling af håndskrevne viser og spillemandsbøger.

Digitale noder

Vi tilbyder en lang række værker online, der er frit tilgængelige.

Det drejer sig om:

  • ældre trykte noder og nodemanuskripter, der er digitaliseret og som kan søges i bibliotekssystemet.
  • egne udgivelser af praktisk-videnskabelig art, især af danske komponisters værker. Heriblandt er hele Carl Nielsen Udgaven og en række andre værker, redigeret og publiceret af Dansk Center for Musikudgivelse.
  • dansenodebøger i digitale samlinger 

Orkesterbiblioteket

Omfatter opførelsesmateriale (partitur, klaverudtog, instrumental- og vokalstemmer) til mange værker. En del kan ses på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant, mens en anden gruppe nyere stemmemateriale kan lånes af Orkesterlånere.

Vi har stemmemateriale fra mange teatre, ensembler og musikinstitutioner.

Særsamlinger

Personer

Samlinger af især nodemanuskripter, men også trykte noder fra en lang række danske komponister eller samlere.

Foruden de store komponister har vi følgende meget væsentlige samlinger:

  • kammerherre Gieddes samling af ældre fløjtemusik og
  • guitaristerne Thorvald Rischel og Frederik Birket-Smiths guitarsamling samt
  • komponisterne Henrik og Frederik Rungs musikarkiv med især 1800-tals vokalmusik
  • indsamler Evald Tang Kristensens samling af spillemandsbøger samt melodioptegnelser til viser
  • Christian Olsens (Torpelund) nodesamling

Derudover bør nævnes H.E. Grosmanns samling af musik fra 1700-tallet, især med værker af Telemann.

Hovedparten af noderne kan søges i bibliotekssystemet.

Teatre

Især opførelsesmateriale - mest fra københavnske teatre som Casino, Dagmar, Nørrebro, Pantomimeteatret og ikke mindst Det Kgl. Teater.

Derudover også en stor samling fra Aarhus Teater. Noget er trykt, meget er håndskrevet, og noderne kan søges i bibliotekssystemet.

Institutioner

Omfattende nodesamlinger fra foreninger, institutioner og forlag – såvel opførelsesmateriale som enkeltnoder. Det drejer sig for eksempel om Musikforeningen, Tivoli, Cæciliaforeningen, Wilhelm Hansens Musik-Forlag og Det Unge Tonekunstnerselskab.