Forskning på Det Kgl. Bibliotek

Vi forsker med udgangspunkt i bibliotekets samlinger og inviterer til samarbejde med andre forskere for at åbne dem op for alle. Vi fortæller gerne om vores resultater og publicerer dem bredt.

Åben arkivkapsel med dokumenter

Foto: Laura Stamer

Forskning er én af Det Kgl. Biblioteks kerneopgaver. Med forskningen kvalificerer vi bibliotekets daglige arbejde og opgaveløsning. Det er især vigtigt i forhold til indsamling, registrering, bevaring, tilgængeliggørelse og formidling af bibliotekets nationale samlinger.

Vi forsker blandt andet i udviklingen af den danske del af internettet, brugen af landkort gennem historien og kunstig intelligens til brug i bevaring af kulturarven.

Når vi forsker med udgangspunkt i samlingerne, gør vi dem også mere tilgængelige for landets universiteter og andre forsknings- og vidensinstitutioner. Det giver os mulighed for at skabe tætte samarbejder på tværs af landet og institutionerne.

De formidlings- og udviklingsaktiviteter, som vi gennemfører i forbindelse med vores forskning, er desuden med til at understøtte bibliotekets funktion som Danmarks nationale bibliotek.

Forskningsudvalget

Vores forskningsudvalg koordinerer og udvikler bibliotekets forskning. Har du spørgsmål vedrørende udvalgets arbejde eller vores forskning, er du velkommen til at kontakte forskningsudvalget.

Du er også velkommen til at henvende dig for at høre nærmere om mulighederne for at indgå i et forskningssamarbejde med biblioteket.

Strategi for forskning

I vores strategi for forskning beskriver vi de overordnede rammer for forskningen på biblioteket og særlige målsætninger for en given årrække.

  • Vi vil være en attraktiv samarbejdspartner
  • Vi vil synliggøre samlingernes potentialer
  • Vi vil kvalificere den offentlige debat

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til forskningsstrategien.

Forskningsberetning

Det Kgl. Bibliotek udarbejder hvert år en forskningsberetning, som beskriver det forgangne års projekter, udgivelser og andre forskningsrelaterede aktiviteter. Beretningen indeholder også information om forskningsorganiseringen på Det Kgl. Bibliotek. Kontakt forskningsudvalget@kb.dk, hvis du ønsker den seneste beretning tilsendt.