Nyheder fra Musik- og Teaterafdelingen

Juni 2008

 


Interesseret i teateranmeldelser?

Sommerteater i Nakskov i 1927 

Hvad mente danske anmeldere om "Hamlet" i perioden 1950-2000? Nu kan du få et hurtigt svar ved at kigge i en stor ny udklipssamling med teateranmeldelser af danske forestillinger inden for drama, opera, ballet og musical. 

Udklipssamlingen er tilgængelig på de åbne hylder på Center for Musik og Teater, hvor den kan benyttes og kopieres frit. Den omfatter anmeldelser trykt i alle de danske landsdækkende aviser og giver dermed et samlet overblik over teater-receptionshistorien gennem hele sidste halvdel af det 20. århundrede.

 

Udklipssamlingen, der er overtaget fra Gentofte Hovedbibliotek, er ordnet alfabetisk efter forestillingstitel, og anmeldelserne for hver forestilling er samlet i kuverter. 

 

Samlingen er opstillet i to hovedgrupper:

  • 1. Drama og ballet-forestillinger  
  • 2. Opera og musical-forestillinger

Samlingen supplerer fint musikudklipssamlingen Klippoteket, som også indeholder anmeldelser af musikdramatiske forestillinger.

Til top   


 

Joachim Andersen manuskript restaureret 
  
I den nye danske film om Flammen og Citronen ser man Tivolis gamle koncertsal gå op i røg i juni 1944 som følge af nazistiske bomber rundt omkring i haven.

Med koncertsalen brændte også havens nodearkiv, men det lykkedes imidlertid at redde adskillige værker.

Et af dem var Joachim Andersens Fantaisies nationales, som blev temmelig brandskadet, men nu er blevet restaureret. 

 
 
 

 

Brandskadet manuskript som følge af ødelæggelsen af Tivolis Koncertsal i 1944.

Til top


a2 - [A due] - Nyt musikfestskrift

F.L.Ae. Kunzens nodeskrift

I anledning af de to professorer i musikvidenskab John D. Bergsagels og Heinrich W. Schwabs runde fødselsdage i 2008 har Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med Afdeling for Musikvidenskab ved Københavns Universitet udgivet festskriftet a2 - [A due] for at hædre de to forskere. Festskriftet indeholder 46 indlæg på tysk, engelsk, norsk og dansk om en række spændende musikemner, der ligger inden for deres interesseområder.

Se en liste over indholdet

Til top


Nyt Niels W. Gade-manuskript

Musik- og Teaterafdelingen har erhvervet et originalt manuskript af Niels W. Gade.

Det drejer sig om en sats fra værket Aartidsbilleder for soli, damekor og firhændigt klaver, som Gade komponerede i 1871. Det fremgår af en tilskrift i manuskriptet, at Gade har foræret det til en Fru Raben den 1. juli 1875.

Siden har det tilhørt sangerinden Ida Møller (1872-1947), som igen har foræret det til dirigenten kongelig kapelmester Johan Hye-Knudsen (1896-1975). På sidste side i manuskriptet findes følgende tilskrift i Ida Møllers hånd: "Johan Hye-Knudsen 30/5- 30 med alle gode Ønsker for Fremtiden og Tak for smukke festlige Aftener fra Deres hengivne Ida Møller."

 

     

'1000 nyfødte blomster' er titlen på en af de afleverede korsatser af Jørgen Mortensen  Den trykte udgave af Niels W. Gades Aartidsbilleder har en meget flot illustreret forside med karakteristika fra de fire årstider.

 

Ida Møller havde sin afskedsforestilling på det Kongelige Teater den 30. maj 1926, og det er derfor ikke utænkeligt, at det aktuelle manuskript har været en afskedsgave til den unge Hye-Knudsen, der havde virket ved det Kongelige Teater siden 1924 - idet man må antage at årstallet "30" er en fejlskrivning. 

Til top


     August Enna er blandt brevskriverne 

August Enna er blandt brevskriverne

Danske musikbreve

Det Kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling har erhvervet en række breve fra danske komponister, musikere, sangere, musikkritikere og -skribenter.

Der er tale om fire kasser, hvor brevskriverne stammer fra såvel 1800- som 1900-tallet. Blandt de kendteste komponister er Carl Nielsen, Peter Heise, Knudåge Riisager, Vagn Holmboe og P.E. Lange-Müller, og blandt de udøvende kunstnere ses breve fra bl.a. Johanne Stockmarr, Mogens Wöldike og Julius Koppel. På forfattersiden er bl.a. Angul Hammerich, Jens Peter Larsen og Erik Dal repræsenteret.

En liste over hele samlingen kan ses hos Håndskriftafdelingen.

Til top


Carl Nielsen Brevudgaven, bind 4

Udsnit af forsiden til Carl Nielsens 3. symfoni

Carl Nielsens breve er en del af vores kulturarv – et enestående kildemateriale, uundværligt for enhver, som vil forstå dansk historie og kulturhistorie i perioden fra 1880'erne til 1930'erne. Samtidig er udgaven en underholdende og til tider dramatisk beretning om Carl Nielsens liv og kunst.

Bind 4, der dækker perioden 1911-13 udkom den 30. maj 2008. Brevudgaven har til huse på Det Kongelige Bibliotek og udgives af John Fellow.

Til top


     De to første takter fra en af de tidligste udgaver af 'Kong Christian stod ved højen Mast' 

Blandt de indskannede tidsskrifter er Fund og Forskning, hvor man bl.a. kan læse Niels Martin Jensens artikel fra 1965 om "Kong Christian"-melodien" .

Tidsskrift.dk

Tidsskrift.dk er Det Kongelige Biblioteks portal for danske videnskabelige tidsskrifter. Portalen er en dansk parallel til den amerikanske portal JSTOR www.jstor.org.

Det i portalen tilgængelige materiale kan frit læses, udskrives og downloades til privat brug samt studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet, efterhånden som udgiverne tillader adgang til det.

Der er ikke deciderede danske musiktidsskrifter i basen - en del af dem findes på Det Virtuelle Musikbibliotek - men søger man på "musik", får man alligevel 371 artikler inden for dansk musikforskning, publiceret i en række bredere danske tidsskrifter.

Til top


Nodemanuskripter fra komponisten Erling Brene

Udsnit af Erik Olsens smukke bogbind til Erling Brenes node

Udsnit af Erik Olsens smukke bogbind til Erling Brenes Pompeji

Biblioteket har erhvervet en række smukt håndskrevne partiturer til komponisten Erling Brenes kor- og orkesterværker, kammermusik og værker for klaver, deriblandt titler som Pompeji, Antigone, En Konges Død og Concertino for blokfløjte og klaver.

Se mere om samlingen

Til top


Ny levering af nodemanuskripter fra Jørgen Mortensen

Musik- og Teaterafdelingen har modtaget udskrifter af noder til en række værker af komponisten Jørgen Mortensen.

Det drejer sig om otte værker for forskellige besætning, hvoraf fire er indspillet på en cd, udsendt af Vestjysk Musikkonservatorium.

Liste over værkerne

     

'1000 nyfødte blomster' er titlen på en af de afleverede korsatser af Jørgen Mortensen  '1000 nyfødte blomster' er titlen på en af de afleverede korsatser af Jørgen Mortensen

 

Til top


     Guitarer 

Nodebogen stammer ud fra repertoiret fra første halvdel af 1800-tallet og er nok en afskrift af et sangrepertoire i en privat sfære. Den bærer i hvert fald spor af brug såsom fingersætning.

Tyk nodebog for guitar og sang

Musik- og Teaterafdelingen har erhvervet en tyk håndskrevet nodebog i tværfolieformat (omtrent "liggende A4") med musik for sang og guitar.

Besætningen er overvejende guitar med underlagt tekst, men også enkelte stykker for sologuitar har fundet vej til samlingen.

Læs mere om nodebogen

Til top


Nye tidsskrifter i RIPM-basen


 

Retrospective Index to Music Periodicals
(RIPM) er en indeksering af musiktidsskrifter fra perioden 1800-1950 i 15 lande - i bogform fylder den over 200 bind. Tidsskrifterne er gennemgået, og indeksordene præsenteres i deres kontekst, således at man hurtigt kan se, om henvisningen er relevant. Nu er fem nye titler kommet med.

Basen indeholder henvisninger til artikler, anmeldelser og notitser, og den opdateres hvert halve år. Omkring 90 tidsskrifter fra Europa og Nordamerika er indekseret med i alt ca. 480.000 poster. Databasen er således en enestående kilde til samtidig litteratur om musik fra det 19. og tidlige 20. århundrede.

Se titlerne på de nye tidsskrifter.

Til top


Sommeråbningstider

Åbningstider på Center for Musik og Teater

1. juli til 15. august

ma, ti, to, fr: 10-16
on: 12-16

     

'1000 nyfødte blomster' er titlen på en af de afleverede korsatser af Jørgen Mortensen  Diamanten på en sommerdag

Til top


Månedens sang


Tegning af egeblade fra Flora Danica 
"Når egene knoppes" omtaler en række planter fra den danske natur. Her ses planchen med egetræet fra det store værk "Flora Danica", som kan søges direkte på nettet. 

I maj præsenterede vi "Når egene knoppes", et af de smukkeste forsommerdigte, skrevet af Chr. Richardt med melodi af Oluf Ring, som giver et opløftende kig ud i den danske natur på en fejende visemelodi.

Juni-sangen er "Midsommersang", der er indbegrebet af en smuk, dansk sommerdag. Melodien er af danske årstiders musikalske skildrer, Sv. S. Schultz og teksten af Leo Estvad, der overfører sine malerier til billedrige sommervers.

Til top


Nyerhvervelser

Der er lagt en række nye online-noder på nettet - se en liste.

De nye bøger

Til top 

> Se tidligere nyhedsbreve
> Læs bibliotekets øvrige nyhedsbreve og abonnér på dette nyhedsbrev