Photographer Peter Elfelt takes a self-portrait in a mirror.
Photo: Peter Elfelt

The Camera and Us

Permanent exhibition of photographs from the Royal Danish Library's collections 1845-2021

The first permanent exhibition on the history of photography in Denmark

The Camera and Us presents a selection of works from the photography collections of The Royal Library, which contain several million images. The theme is the human being as a motif and the exhibition asks what photography does to our perception of ourselves and our conceptions of each other.

The daguerreotypists, the name given to history's first photographers, fascinated the world with the new discovery in 1839. People had never before seen themselves represented in such detail and so quickly. The lifelike images were regarded as pure magic, and suddenly the art of portraiture was no longer restricted to society's elite. Photographs of human beings spread throughout the world – today they are everywhere. For almost two hundred years, the medium has become our more important means of communication and recollection, while at the same time it has developed as a special art form.

In The Camera and Us its history is told, based on various forms of photography which all share the fact that they characterise our present-day visual culture. From the first expensive portraits made on silver-plated copper sheets to the constant image stream of the digital age that permeates our public and private lives.

From portrait to porno

Portrait photographers and paparazzi allow us to get a glimpse of the rich and famous to whom we otherwise would not have access. Documentarists have shown us how other people live under unjust social conditions, but have also helped spread prejudices about a specially dignified way of being poor. Family albums preserve our memories of happiest hours, but at the same time create a glossy image of the family's history. ID photography began as a simple paper picture for identification, but now features electronic signals that can be used for automatic face recognition. In the press we see people at instants that can become historic because they are being photographed. In fashion photography narrow bodily ideals are created that at the same time are dream images for new generations. Pornography, which is the most widespread form of photography on the Internet, helps to shape our lust through images.

Photographs not only show something – they do something to us. Reflecting on what photography does to our self-image and our conception of others is something which artists have been investigating for a long time. Throughout the entire exhibition the public meets artists who create images of people, alone or in groups. Sometimes also of themselves. This work sheds light on how photography has been used to create and play with identity. The exhibition has been prepared by curator of photography Sarah Giersing and senior researcher Mette Kia Krabbe Meyer, PhD, both of whom ordinarily work in Special Collections at The Royal Danish Library. Together they are also preparing the book The Camera and Us, which is being published in connection with the opening of the exhibition. The exhibition is accompanied by a comprehensive events programme, with educational offers and activities for the public that will be presented by the library's Department of Cultural Activities.

A cornucopia of photographers

The exhibition contains works by such photographers as Arvida Byström, Pia Arke, Peter Elfelt, Richard Avedon, Claude Cahun, Martin Parr, Thomas Ruff, Tove Kurzweil, Krass Clement, Nicolai Howalt, Fryd Frydendahl and many more. The exhibition is being realised with financial support from Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden.

Kameraet og os - gæst kigger på portrætter

Fra portræt til porno

Portrætfotografer og paparazzis lader os ane glimt af de rige og berømte, som vi ellers ikke har adgang til.  Dokumentarister har vist os, hvordan andre lever under uretfærdige sociale vilkår, men de har også været med til at sprede fordomme om en særlig værdig måde at være fattig på. Familiealbums bevarer vores minder om de bedste stunder, men kan samtidig skabe et glansbillede af familiens historie.

Kvinde fotograferer foto til Kameraet og Os

Den enkelte og fællesskaberne

ID-fotografiet begyndte som et simpelt papirbillede til identifikation, men er i dag elektroniske signaler, der kan bruges til automatisk ansigtsgenkendelse. I pressen ser vi mennesker i øjeblikke, der kan blive historiske, fordi de bliver fotograferet. I modefotografiet skabes snævre kropsidealer, som samtidig er drømmebilleder for nye generationer. Pornoen, den mest udbredte form for fotografi på internettet, er med til at forme vores lyst med billeder.

Fotografier viser ikke bare noget, de gør noget ved os. Refleksionen over, hvad fotografiet gør ved vores selvbillede og vores opfattelse af andre, er noget kunstnere længe har udforsket. Gennem hele udstillingen møder publikum kunstnere, der skaber billeder af mennesker, alene eller i grupper. Nogle gange også af sig selv. Ikke mindst gennem deres arbejde forstår vi, hvordan fotografiet er blevet brugt til at skabe og lege med identitet.

Kameraet og os - gæster kigger på montrer

En overflod af fotografer

Udstillingen rummer værker af blandt andre Arvida Byström, Per Morten Abrahamsen, Pia Arke, Richard Avedon, Claude Cahun, Julia Margaret Cameron, Krass Clement, Holger Damgaard, Jeannette Ehlers, Walker Evans, Per Folkver, Peter Funch, Charlotte Haslund-Christensen, Jesper Høm, Ditte Haarløv-Johnsen, Petra Kleis, Rigmor Mydtskov, Felix Nadar, Rie Nissen, Anders Petersen, Thomas Ruff, August Sander, Henrik Saxgren og Trine Søndergaard.

Udstillingen er skabt af kurator for fotografi Sarah Giersing og seniorforsker, ph.d. Mette Kia Krabbe Meyer, der begge til daglig arbejder i Det Kgl. Biblioteks specialsamlinger. Sammen har de også udarbejdet bogen "Kameraet og os", der udkom i forbindelse med udstillingsåbningen.

Udstillingen ledsages af et omfattende formidlingsprogram med både undervisningstilbud og publikumsaktiviteter.

The exhibition is supported by

International Events at The Black Diamond

Last Folio
Until:
Exhibition

Last Folio Exhibition

An abandoned Jewish school in eastern Slovakia is the starting point for this photo exhibition by Yuri Dojc.

The Black Diamond, Copenhagen