Børn i Skatteudstillingen

Photo: Malthe Ivarsson

Treasure hunt in the exhibition TREASURES

For children and their adults in Royal Danish Library's treasury!

Join the treasure hunt in Royal Danish Library's treasury!

As something special, children and their adults can go on a treasure hunt together in the exhibition Treasures in the library.

With a treasure map in one hand and a flashlight in the other, you can solve fun tasks together and learn about the exhibition's many books, drawings, photographs, globes, letters and important papers.

Along the way you will find not just one but a lot of treasures! They are all very valuable and significant in their own way. See, for example, an original Tintin drawing, an eight metre long scroll, a magic book written in code, and fairy tales which Hans Christian Andersen himself wrote with ink and a quill!

The stories of the treasures told to children and their adults

The treasure map is just one of library's activities for children. In the exhibition, the youngest can also immerse themselves in the stories behind Denmark's great treasures. Look at the iPad closest to the treasure. There you will find our texts for children and their adults.

Treasures in library

Royal Danish Library is all of Denmark's library. It's yours and mine. The library takes care of our history.

Do you collect something special? Some collect stones, others collect stamps. Royal Danish Library collects everything about Denmark, and it has done so for many hundreds of years. There is however also a lot about the rest of the world in the collection. That is why the library's collection of books, letters, pictures and much more is huge. The collection is one of the largest in the world!

In the exhibition TREASURES you can see the library's biggest treasures. It is the most important and most expensive items from the library's collection. The treasures are valuable for Denmark and you and me, because they tell something about our history. Therefore the library takes care of the treasures, so we also have them in the future.

For children aged 7-11 and their adults

Get a free treasure map at the store in The Black Diamond.

Skatkiste, lommelygte og ekspeditionskort

Med et ekspeditionskort i den ene hånd og en lommelygte i den anden, kan I sammen løse sjove opgaver og blive klogere på udstillingens mange bøger, tegninger, fotografier, glober, breve og vigtige papirer. Med jer får I også en skatkiste med guldmønter, som vil sende jer rundt blandt de mange skatte.  

Undervejs finder I ikke bare én men en masse skatte! De er alle meget værdifulde og betydningsfulde på hver deres måde. Se for eksempel en original Tintin-tegning, en otte meter lang skriftrulle, en trolddomsbog skrevet med kodeskrift og eventyr, som H.C. Andersen helt selv har skrevet med blæk og fjerpen!

Skattenes historier fortalt til børn og deres voksne

Skatte Ekspeditionen er bare én af bibliotekets aktiviteter for børn. I udstillingen kan de yngste også fordybe sig i historierne bag Danmarks store skatte. Kig på iPad'en tættest på skatten, hvor I finder vores tekster til børn og deres voksne.

Skatte i biblioteket

Det Kgl. Bibliotek er hele Danmarks bibliotek. Det er dit og mit. Biblioteket passer på vores historie.

Samler I på noget? Nogen samler på sten, andre samler på frimærker. Det Kgl. Biblioteket samler på alt om Danmark, og det har det gjort i mange hundrede år. I samlingen er der også meget om resten af verden. Derfor er bibliotekets samling af bøger, breve, billeder og meget andet kæmpe stor. Samlingen er en af de største i hele verden!  

I udstillingen SKATTE kan I se bibliotekets største skatte. Det er det vigtigste og mest kostbare fra bibliotekets samling. Skattene er værdifulde for Danmark og for dig og mig, fordi de fortæller noget om vores historie. Derfor passer biblioteket på skattene, så vi også har dem i fremtiden.

For børn på 6-11 år og deres voksne

Materialet til Skatte Ekspeditionen kan lånes gratis i butikken, og det er også gratis at besøge udstillingen.  
 

International Events at The Black Diamond