Direktør for Det Kgl. Bibliotek

Direktøren er den øverste leder af Det Kgl. Bibliotek og varetager som sådan også opgaven som bindeled til Kulturministeriet.

Direktøren arbejder sammen med den øvrige direktion - og hele Det Kgl. Bibliotek - for at realisere bibliotekets strategiske målsætninger under overskriften ”Vi viser vej til viden”. Visionen er: Det Kgl. Bibliotek vil være et fagligt og kulturelt fyrtårn i en verden af viden, der er stadig sværere at navigere i. Vi vil hjælpe med at finde det, du søger. Og inspirere til at finde det, du ikke vidste, du søgte.

En række nøgleopgaver er:

  • Tværgående arbejde i bibliotekets forskellige faglige søjler
  • Medvirke til at forbinde og skabe sammenhæng mellem fagområderne
  • Være bindeled til Kulturministeriet
  • Varetage politiske opgaver
  • Økonomisk ansvar.
     

Svend Larsen, Direktør for Det Kgl. Bibliotek

Direktør for Det Kgl. Bibliotek Svend Larsen
Svend Larsen

Foto: Thomas Søndergaard