Overview of themes in the Map Collection

Find the map you are looking for. The overview is only in Danish.

TEMANUMMER TEMA HOVEDGRUPPE EMNEORD
0 Topografi & Geografiske atlas Bykort (topografiske)
0 Topografi & Geografiske atlas Nationalt atlas
0 Topografi & Geografiske atlas Regionalt atlas
0 Topografi & Geografiske atlas Topografi
0 Topografi & Geografiske atlas Verdensatlas
1a Flyvekort Flyvekort
1 Søkort Floder
1 Søkort Havneklassifikationer
1 Søkort Navigation
1 Søkort Søer
1 Søkort Søkort
2 Kortlægning Geodæsi
2 Kortlægning Globekort
2 Kortlægning Historisk kartografi
2 Kortlægning Indekskort
2 Kortlægning Kortlægning
2 Kortlægning Kurveplaner (højdekort)
2 Kortlægning Luftfoto
2 Kortlægning Nivellement
2 Kortlægning Opmåling
2 Kortlægning Projektioner
2 Kortlægning Satelllitbillede
2 Kortlægning Satelllitkort
3 Astronomi Astronomi
3 Astronomi Stjernekort
4 Geofysik Geofysik
4 Geofysik Misvisning
4 Geofysik Tyngde
5 Geologi Ekskursion
5 Geologi Geologi
5 Geologi Glasiologi
5 Geologi Hydrogeologi
5 Geologi Jordskælv
5 Geologi Morfologi
5 Geologi Råstoffer
5 Geologi Vandrejsning
5 Geologi Vandstandsnivellement
5 Geologi Vulkaner
6 Hydrografi Hydrografi
7 Meteorologi Meteorologi
7 Meteorologi Vejrkort
8 Plante- og dyreliv Dyresygdomme
8 Plante- og dyreliv Fredning (se: Naturfredning)
8 Plante- og dyreliv Klimabælter
8 Plante- og dyreliv Naturfredning
8 Plante- og dyreliv Plante- og dyreliv
8 Plante- og dyreliv Plantebælter
8 Plante- og dyreliv Plantesygdomme
8 Plante- og dyreliv Reservat
8 Plante- og dyreliv Skovkort
8 Plante- og dyreliv Vegetation
9 Befolkningsforhold & planlægning Bebyggelse
9 Befolkningsforhold & planlægning Befolkningsfordeling
9 Befolkningsforhold & planlægning Befolkningsforhold
9 Befolkningsforhold & planlægning Bydelsfredning
9 Befolkningsforhold & planlægning Bygningsfredning
9 Befolkningsforhold & planlægning Byplanlægning (tidl. Kommuneplanlægning)
9 Befolkningsforhold & planlægning Ejendomsforhold
9 Befolkningsforhold & planlægning Etnografi
9 Befolkningsforhold & planlægning Grundværdi
9 Befolkningsforhold & planlægning Kommuneplanlægning (se: Byplanlægning)
9 Befolkningsforhold & planlægning Landsplanlægning
9 Befolkningsforhold & planlægning Regionplanlægning
9 Befolkningsforhold & planlægning Sprogforhold
10 Administrativ inddeling Administrativ inddeling
10 Administrativ inddeling Amtskredse
10 Administrativ inddeling Herredskredse
10 Administrativ inddeling Kommuner
10 Administrativ inddeling Lægekredse
10 Administrativ inddeling Matrikelkort
10 Administrativ inddeling Menigheder
10 Administrativ inddeling Politikredse
10 Administrativ inddeling Postdistrikter
10 Administrativ inddeling Provstier
10 Administrativ inddeling Retskredse
10 Administrativ inddeling Sogne
10 Administrativ inddeling Stifter
10 Administrativ inddeling Sygekassedistrikter
10 Administrativ inddeling Valgkredse
11 Told- og skattevæsen Skattevæsen
11 Told- og skattevæsen Told- og skattevæsen
11 Told- og skattevæsen Toldvæsen
12 Politiske forhold Grænser
12 Politiske forhold Havgrænser
12 Politiske forhold Politiske forhold
12 Politiske forhold Statskort
12 Politiske forhold Valgresultater
13 Opdagelsesrejser Ekspeditioner
13 Opdagelsesrejser Opdagelsesrejser
13 Opdagelsesrejser Rumrejser
13 Opdagelsesrejser Udforskning
14 Historie Arkæologi
14 Historie Biografiske kort
14 Historie Byudvikling igennem flere perioder
14 Historie Genealogiske kort
14 Historie Historie
14 Historie Historiske kort
14 Historie Personificerede kort
14 Historie Udvandring
14 Historie Anden Verdenskrig
14 Historie Første Verdenskrig
15 Kulturliv Biblioteker
15 Kulturliv Kulturliv
15 Kulturliv Kunst
15 Kulturliv Teater
16 Religion og kirker Folketro
16 Religion og kirker Kirker
16 Religion og kirker Missionsforhold
16 Religion og kirker Mytologi
16 Religion og kirker Religion
17 Sport og friluftsliv Badesteder
17 Sport og friluftsliv Camping
17 Sport og friluftsliv Fiskeri (sports) se: Sportsfiskeri
17 Sport og friluftsliv Friluftsliv
17 Sport og friluftsliv Legepladser
17 Sport og friluftsliv Lejrsport
17 Sport og friluftsliv Løbekort
17 Sport og friluftsliv Motorløb
17 Sport og friluftsliv Parker
17 Sport og friluftsliv Ridning
17 Sport og friluftsliv Sejlsport (se også: Søsport)
17 Sport og friluftsliv Sport
17 Sport og friluftsliv Sportsfiskeri
17 Sport og friluftsliv Sportspladser
17 Sport og friluftsliv Søsport
17 Sport og friluftsliv Terrænsport
17 Sport og friluftsliv Ungdomsherberger
17 Sport og friluftsliv Vandrehjem
17 Sport og friluftsliv Vandrekort
17 Sport og friluftsliv Vintersport
18 Offentlige institutioner Arbejdsformidling
18 Offentlige institutioner Badeanstalter
18 Offentlige institutioner Børnehaver
18 Offentlige institutioner Fængsel
18 Offentlige institutioner Offentlige institutioner
18 Offentlige institutioner Skoler
18 Offentlige institutioner Sociale institutioner
19 Sundhedsvæsen Lægevæsen
19 Sundhedsvæsen Medicinalvæsen
19 Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen
19 Sundhedsvæsen Sygeforsikring
20 Militærvæsen / Militærkort Befæstningskort
20 Militærvæsen / Militærkort Besættelse
20 Militærvæsen / Militærkort Civilforsvar
20 Militærvæsen / Militærkort Dislokation
20 Militærvæsen / Militærkort Hjemmeværn
20 Militærvæsen / Militærkort Hærmeldekort
20 Militærvæsen / Militærkort Luftværn
20 Militærvæsen / Militærkort Militær inddeling
20 Militærvæsen / Militærkort Militærkort
20 Militærvæsen / Militærkort Militærvæsen
20 Militærvæsen / Militærkort Øvelseskort
21 Erhverv og Miljø Affald
21 Erhverv og Miljø Erhvervskort (flere erhverv, ellers de enkelte erhverv)
21 Erhverv og Miljø Forurening
21 Erhverv og Miljø Kloakvæsen
21 Erhverv og Miljø Kystsikring
21 Erhverv og Miljø Marint miljø
21 Erhverv og Miljø Miljø
21 Erhverv og Miljø Spildevand
21 Erhverv og Miljø Økologi
22 Forsyning Atomkraft
22 Forsyning Benzin
22 Forsyning Bioenergi
22 Forsyning El
22 Forsyning Forsyning
22 Forsyning Gas
22 Forsyning Jordenergi
22 Forsyning Naturgas
22 Forsyning Olie
22 Forsyning Solenergi
22 Forsyning Vand
22 Forsyning Vandløb
22 Forsyning Varme
22 Forsyning Vindenergi
23 Landbrug, Skovbrug og Fiskeri Bonitet
23 Landbrug, Skovbrug og Fiskeri Dambrug
23 Landbrug, Skovbrug og Fiskeri Fiskeri (sports) se: Sportsfiskeri
23 Landbrug, Skovbrug og Fiskeri Indvinding
23 Landbrug, Skovbrug og Fiskeri Jordens udnyttelse
23 Landbrug, Skovbrug og Fiskeri Landbrug
23 Landbrug, Skovbrug og Fiskeri Skovbrug
23 Landbrug, Skovbrug og Fiskeri Vinavl
23 Landbrug, Skovbrug og Fiskeri Vindistrikter
24 Minedrift Koncessionsområder
24 Minedrift Minedrift
24 Minedrift Naturgas
24 Minedrift Olie
25 Industri og håndværk Håndværk
25 Industri og håndværk Industri
26 Handel og økonomi Banker
26 Handel og økonomi Brugsforeninger
26 Handel og økonomi Handel
26 Handel og økonomi Markedsdannelser
26 Handel og økonomi Soliditet
26 Handel og økonomi Sparekasser
26 Handel og økonomi Økonomi
27 Kommunikation Busser
27 Kommunikation Fragtmandsruter
27 Kommunikation Havneklassifikationer
27 Kommunikation Hundeslæderuter
27 Kommunikation Jernbaner
27 Kommunikation Kanaler
27 Kommunikation Kommunikation
27 Kommunikation Luftfart
27 Kommunikation Postkort / Postruter
27 Kommunikation Radiostationer
27 Kommunikation Radiotelegrafi
27 Kommunikation Skibsfart
27 Kommunikation Sporveje
27 Kommunikation Telefon
27 Kommunikation Telegraf
27 Kommunikation Trafik
27 Kommunikation Vandveje
27 Kommunikation Veje
28 Redningsvæsen Brandvæsen
28 Redningsvæsen Redningsvæsen
28 Redningsvæsen Strandingskort
31 Foreninger Foreninger
32 Færdselskort Bilkort
32 Færdselskort Cykelkort
32 Færdselskort Færdselskort
32 Færdselskort Vandrekort
33 Undervisning Blindkort
33 Undervisning Eksaminationskort
33 Undervisning Skoleatlas
33 Undervisning Skolekort
33 Undervisning Undervisning
34 Arbejdskort Arbejdskort
34 Arbejdskort Konturkort uden navne
35 Navne Gårde
35 Navne Navne
35 Navne Stednavne
36 Signaturplaner Signaturplaner
37 Isokronplaner Isokronplaner
38 Reklamekort Reklamekort
38 Reklamekort Reklamer
39 Turisme Billedkort
39 Turisme Figurkort (se: Oplevelseskort)
39 Turisme Gastronomi
39 Turisme Guides
39 Turisme Oplevelseskort (tidl. Figurkort)
39 Turisme Turisme
39 Turisme Vin
40 Diverse Diverse
40 Diverse Fantasikort
40 Diverse Imaginære steder
40 Diverse Spil