Fysisk informationsforsyning og biblioteksservice

Vi leverer biblioteksservice til Aarhus Universitet og til de danske folkebiblioteker. Derudover forvalter vi de fysiske materialer og har fokus på de fysiske biblioteksrum.

Vi varetager universitetsbiblioteksfunktionen for Aarhus Universitet under betegnelsen AU Library samt omfattende driftsfunktioner knyttet til den nationale fysiske informationsforsyning. Derudover forvalter vi materialer og leverer biblioteksservices til folkebibliotekerne og kan derved bidrage til udviklingen af det samlede bibliotekslandskab i Danmark. Vi arbejder også for at stille et mangfoldigt og levende biblioteksmiljø til rådighed for brugerne og danne ramme for fordybelse, inspiration, læring, samtale og fælles faglige, sociale og kulturelle oplevelser.

Vi arbejder med følgende kernområder:

  • Brugere og biblioteksrum
  • Indkøb af fysiske materialer
  • Folkebiblioteksservice
  • Fjernlån
  • Logistik og magasinforvaltning.
     

Line Renate Hanssen, Vicedirektør for Fysisk informationsforsyning og biblioteksservice

Vicedirektør ved Det Kgl. Bibliotek Line Renate Hanssen
Line Renate Hanssen.

Foto: Thomas Søndergaard

Find Line Renate Hanssen på LinkedIn