Administration

Vi understøtter Det Kgl. Biblioteks arbejde med effektiv og sikker drift. Vi sikrer robuste strukturer og danner grundlag for tværgående sammenhænge.

Sikker drift er administrationens fornemmeste opgave, men derudover bidrager vi også til udvikling og implementering af nye arbejdsgange. Vi varetager opgaver og aktiviteter på tværs af bibliotekets organisation og geografi og skal medvirker til, at synergier opstår og udnyttes. Ved at levere ensartede opgaveløsninger understøtter vi en sammenhængende arbejdsplads og bidrager til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Vi arbejder med følgende kerneområder:

  • Bygning
  • Bæredygtighed
  • HR
  • Indkøb
  • Sekretariatsbistand til ledelsen
  • Sikring
  • Økonomi.
     

Steen Heilmann, Vicedirektør for Administration

Vicedirektør ved Det Kgl. Bibliotek Steen Heilmann
Steen Heilmann.

Foto: Thomas Søndergaard

 Find Steen Heilmann på LinkedIn.