Kulturarv

Vi bevarer og forvalter både den fysiske og digitale danske kulturarv – lige fra aviser og håndskrifter til reklamefilm og musik.

Vi arbejder med indsamling, pligtaflevering, bevaring og tilgængeliggørelse af kulturarv i form af trykte og digitale publikationer, radio- og tv-udsendelser, internetmateriale, breve, håndskrifter, fotos mv. Vi står også bag bibliotekets kulturaktiviteter i form af blandt andet koncerter, udstillinger og litteraturarrangementer.

Vores mål er at gøre kulturarvssamlingerne mere tilgængelige for brugerne og sikre, at samlingerne bevares bedst muligt – til gavn og glæde for borgerne, nu og i fremtiden.

Vi arbejder med følgende kerneområder:

  • Bevaring
  • Kulturområdet
  • Pligtaflevering
  • Specialsamlinger.
     

Søren Bitsch Christensen, Vicedirektør for Kulturarv

Søren Bitsch Christensen, Vicedirektør for Kulturarv
Søren Bitsch Christensen

Foto: Thomas Søndergaard