Priser på bestillinger fra udlandet

Det koster ikke noget at få skaffet materialer fra Danmark, men materialer fra udlandet er nogle gange mod betaling.

Stabel af bøger

Foto: Mahendra Kumar / Unsplash

Vi kan hjælpe med at skaffe materialer fra andre biblioteker – også kaldet fjernlån. 

Materialer skaffet fra Danmark koster ikke noget. 
Det gælder for alle brugere. 
 

Materialer skaffet fra udlandet kan være mod betaling.
Se herunder, om du skal betale.

Materialer skaffet fra udlandet er uden betaling for

 • Folkebiblioteker
 • Studerende og ansatte på KU, AU, RUC og ITU 
  (Dette gælder dog ikke afhandlinger og lignende. Disse afregnes til kostpris, og som bruger bliver du altid informeret om det, inden vi sætter gang i bestillingen.)
 • AUH-ansatte
 • Ansatte i centraladministrationen 

Materialer fra udlandet koster 100 kr. pr. materiale for

 • Private brugere
 • Forskningsbiblioteker
 • Medicinske fagbiblioteker
 • CUH-ansatte
 • Forskningsinstitutioner

Materialer fra udlandet koster 200 kr. pr. materiale for

 • Firmaer  

Læs mere om, hvordan du bestiller materialet