Fragmentsamlingen

Det Kgl. Biblioteks fragmentsamling udgør en selvstændig enhed i håndskriftsamlingen. Find en oversigt og læs mere om samlingen af fragmenter.

Fragmentsamlingen består af mere end 3.350 løsrevne blade eller dele af blade fra middelalderlige håndskrifter. Fragmentsamlingen er digitaliseret i sin helhed i digitale samlinger. Websiderne Fragmenta Latina Hauniensia, der består af nedenstående udvalg, indeholder digitaliseringer i et ældre format med forskningsbaserede introduktioner.

De fleste fragmenter indeholder tekststykker på latin, men andre sprog, blandt andet græsk, dansk og tysk, optræder også. Mange fragmenter er rester af liturgiske bøger, og en del af dem rummer derfor også musikalsk notation.

Blandt de fragmenter, der er digitaliseret i Fragmenta Latina Hauniensia, er nogle af samlingens ældste. Samlet illustrerer nedenstående udvalg skriftens udvikling fra ca. 600 til ca. 1500.

Oversigt over digitaliserede fragmenter i Fragmenta Latina Hauniensia

Per auctores & titulos

Fragmenta in CLA citata

Fragmenta a B. Bischoff citata

Fragmenta a B. Munk Olsen citata

Beneventana

Helmarshauseniana

Danica

Norvegica

Hovedparten af fragmenterne er af pergament, et slidstærkt materiale, der gjorde dem velegnede til genbrug. 

En stor del af fragmenterne har været benyttet som omslag omkring arkivalier i det 16. og 17. århundrede. De blev overført fra Rigsarkivet til biblioteket i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. En anden gruppe af fragmenter stammer fra bind omkring bøger i bibliotekets samlinger.

Der findes også fragmenter udenfor den egentlige fragmentsamling. Det gælder blandt andet nogle fragmenter, der har tilhørt Frederik Rostgaard og senere indgik i Københavns Universitetsbibliotek. Disse blev nummereret af Andersen & Raasted, men ikke optaget i ”Inventar over Det kongelige Biblioteks Fragmentsamling”. Det gælder også andre fragmenter fra Universitetsbiblioteket, hvis håndskrifter samlet blev overført til Det Kongelige Bibliotek i 1938. Atter andre fragmenter er hverken blevet nummereret eller registreret i inventaret.

Enkelte fragmenter er blevet overført til delsamlingen Ny Kongelig Samling med status som selvstændige håndskrifter på grund af deres værdi som litterære, historiske eller palæografiske kilder, mens andre stykker i samlingen næppe er blevet studeret, siden de var sider i hele bøger i middelalderen.

Samlet oversigt over fragmentsamlingen

  • Merete Geert Andersen & Jørgen Raasted, Inventar over Det kongelige Biblioteks Fragmentsamling, Hafniæ 1983 (= Det Kongelige Bibliotek, Specialhjælpemidler 6)

Oftere benyttede referenceværker

  • Bernhard Bischoff, Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen). Teil I: Aachen - Lambach, ed. Birgit Ebersperger, Wiesbaden 1998
  • Hartmut Hoffmann, Bücher und Urkunden aus Helmarshausen und Corvey, Hannover 1992
  • Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926
  • Paul Lehmann, Skandinavische Reisefrüchte, Neue Folge, 2. Nachlese 3, in: Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 25, 1938
  • E. A. Lowe, Codices latini antiquiores. A palaeographical guide to latin manuscripts prior to the ninth century, part X, Oxford 1963
  • E. A. Lowe [Loew], The Beneventan Script. A History of the South Italian Minuscule. Second Edition prepared and enlarged by Virginia Brown, Roma 1980
  • Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, T. 1-3.2, Paris 1982-89