Reglement for centraladministrationens ansatte

Dette underreglement gælder for registrerede brugere af Det Kgl. Biblioteks service for centraladministrationen.

Ark med paragraftegn

Foto: Colourbox

Dette brugerreglement supplerer ”Brugerreglement for Det Kgl. Bibliotek”, og indeholder de særlige regler, som gælder for denne brugergruppe.

Bemærk at centraladministrationens ansatte, på lige fod med andre, har mulighed for at oprette sig som privat bruger ved Det Kgl. Bibliotek, hvis man ønsker at låne materiale uden relation til sin ansættelse.

§1 Indmeldelse

Brugeroprettelse forudsætter, at man er ansat i den danske centraladministration. Centraladministrationen defineres i denne sammenhæng som ministerier, styrelser, departementer, direktorater, råd, nævn og tilsyn. I tvivlstilfælde kontakt da venligst Det Kgl. Biblioteks service for centraladministrationen

Nye brugere oprettes ved henvendelse til Det Kgl. Biblioteks service for centraladministrationen

§2 Benyttelse

Registrerede brugere kan uden omkostning bestille materialer til hjemlån. Ligeledes har brugere enten fjernadgang eller mulighed for bestilling af elektroniske materialer herunder licensbaserede forskningsartikler uden ekstra betaling.

§3 Lånetid

Lånetiden er normalt en måned med mindre andet oplyses. Den maksimale lånetid er seks måneder.

§4 Levering

Bestilte materialer sendes til arbejdspladsen med kørselsordning eller postvæsen.

§5 Hjemkaldelser og suspension

Der udsendes en påmindelse før lånets afleveringsdato og tre hjemkaldelser efter lånets afleveringsdato pr. mail. Der opkræves ikke hjemkaldelsesgebyr. Afleveres materialet ikke ved 3. hjemkaldelse, betragtes materialet som bortkommet og er erstatningspligtigt. 

Brugeren blokeres, hvis der er skyldige beløb på 200 kr. og derover.

Brugeren er selv ansvarlige for returnering af lånte materialer til Det Kgl. Bibliotek.

§6 Erstatningspligt

Ved bortkomst af materiale er centraladministrationen omfattet af samme erstatningsopkrævning som private brugere. Erstatningskravet sendes til brugerens arbejdsplads.

Gældende takster for erstatningssager fremgår af Lånetid og gebyrer.