Hvad betyder mødet for fremtidens demokrati?

Clement Talks

fredag 5. juni 2015 kl. 16:00 Dome of Visions
Fotograf: Thomas Rousing
Fotograf: Thomas Rousing

Students Only!, Dome of Visions og BL - Danmarks Almene Boliger inviterer til debat om demokratiets fremtid med Clement Kjersgaard som ordstyrer.

Vores demokratiske kultur er bundet op på en forestilling om det fysiske møde som essentielt for demokratiets udfoldelse. Fra Antikkens agora til foreningslivets generalforsamlinger og bestyrelsesmøder spiller det fysiske møde en afgørende rolle i vores idé om, hvordan man praktiserer demokrati. Og det er vel også denne forestilling om det fysiske møde som et særlig demokratisk forum, der ligger til grund for Folkemødet?

Spørgsmålet er, om det fysiske møde er specielt demokratisk? For hvad med dem, der ikke har mulighed for at møde op? Det er den enlige mor, der må blive hjemme fra generalforsamlingen i boligforeningen, og det er den studerende der skal til eksamen og derfor ikke kan tage til Folkemødet og give sit besyv med.

Spørgsmålet er også, om der i den nye digitale virkelighed er opstået nye muligheder for dialog – også på distancen - som har betydning for demokratiets udfoldelse? Gør de nye digitale medier i virkeligheden hver dag til et Folkemøde? 

Deltagere: Astrid Haug, Social medie ekspert, Khaterah Parwani, stud. jur. og debattør og Yildiz Akdogan, MF for Socialdemokratiet

Efter debatten fejrer vi startskuddet på Folkemødet med koncerten RADIANT ROOM! Her kan du opleve ALPHA MALE, BANDINA IÉ, GRÆVLING og ÀVRIE!
Du kan læse mere om koncerten på facebook.