Courtenaykompendiet, England, 1300-tallet

Det hidtil ukendte Courtenaykompendium vakte stor opmærksomhed, da det i 2008 blev udbudt på Sotheby’s auktioner i London – efter i næsten fem århundreder at have befundet sig i et engelsk adelsbibliotek. Kompendiet, der er fremstillet i England i slutningen af det 14. århundrede, rummer i alt 33 forskellige tekster på latin – heriblandt en beretning om Kong Knud den Store og Dronning Emma, der udgør en ny tekstkilde til en vigtig periode i danmarkshistorien. 
Håndskriftet blev erhvervet af Det Kongelige Bibliotek i 2011 med støtte af Augustinus Fonden, Carlsbergfondet og A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
  

  

Mere om skatten
Håndskriftet er skrevet af en enkelt skriver. Det har rødmalede initialer og er rubriceret. Det består af 230 blade, hvoraf 219 af en senere hånd er pagineret 1-438. To sæt blanke sider adskiller tre dele af uens indhold og omfang, der muligvis svarer til forskellige forlæg. De tre dele kan beskrives således:

A) S. 1-209: Fire tekster om Englands historie.

B) S. 211-381: Seks tekster om forholdene i Orienten (heriblandt Marco Polos skildring af sin faders og sin egen rejse til Kina).

C) S. 385-438: Diverse anonyme profetier.

Håndskriftet antages at være afskrevet af en munk fra Breadmore Priory i Hampshire efter et eller flere forlæg i Glastonbury Abbeys bibliotek. Breadmore Priory blev nedlagt i 1536 og bortforpagtet til jarlen af Devon Henry Courtenay. Det har i næsten fem århundreder befundet sig på slægtens sæde, Powderham Castle.

Fremdragelsen af det hidtil ukendte Courtenay kompendium vakte berettiget opmærksomhed, da det i 2008 blev udbudt på auktion i London for den 18. jarl af Devon. Særligt Gesta Cnutonis regis (tekst 4), der var blevet grundigt omtalt længe før auktionskatalogen udkom, blev fremhævet som en væsentlig britisk kulturskat, men også hele håndskriftet som udtryk for interessen for Orienten i England i slutningen af 14. årh. og tidligere blev fremhævet som enestående. Håndskriftet var vurderet til £ 2-300.000, men blev budt op til lidt over £1 million (inkl. salær) af – har det senere vist sig – et internationalt konsortium af antikvarboghandlere. British Library indstillede håndskriftet til eksportforbud og den britiske kulturminister fastsatte en ekstraordinært lang frist for købstilbud (til samme pris, £ 1 mio.) fra en eventuel indenlandsk statslig eller privat køber. Det lykkedes imidlertid ikke at sikre håndskriftets forbliven i England. Med støtte fra tre danske fonde (Augustinus Fonden, Carlsbergfondet og A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal) lykkedes det at erhverve håndskriftet og derved sikre, at det forblev i Europa og i offentligt eje.

Det er en primær opgave for Det Kongelige Bibliotek at indsamle og tilgængeliggøre skrevne kilder til Danmarks historie. Courtenay kompendiet rummer en hidtil ukendt tekstkilde til en vigtig dansk historisk periode, velbevaret i sin formidlingsmæssige kontekst fra 14. årh. Skønt Courtenay kompendiet umiddelbart forbløffer ved sit internationale indhold, er det næppe forkert at sige, at det næst efter England er Danmark, der – i kraft af tilstedeværelsen af Gesta Cnutonis regis – står nærmest til at tage ansvar for, at Courtenay kompendiet kommer i offentligt eje, hvorved forskere på mange forskellige felter af middelalderens kulturhistorie får ubesværet adgang til det. Det er værd at nævne, at udover det yderst sjældne skrift Gesta Cnutonis (tekst 4), er Gildas (tekst 3), Pierre Tudebode (tekst 8), Wilhelm af Tripoli (tekst 9) og det anonyme skrift De Machometo (tekst 10) overleveret i meget få håndskrifter. Også den større kontekst, hvori den enkelte tekst i Courtenay kompendiet er indlejret, er endnu kun blevet strejfet og fortjener at blive uddybet: Sotheby's eksperter har i første omgang peget på Glastonbury Abbey som et sandsynligt sted, hvor nogle af forlæggene for Courtenay kompendiet første del (A) har befundet sig og er blevet afskrevet. Der kan også peges på, at et håndskrift fra ca. 1300 i Cambridge (Gonville and Caius College, ms. 162), nævnt af Sotheby's eksperter i forbindelse med tekst 9 (Wilhelm af Tripoli), viser sig at rumme hele rækken af skrifter i Del B (teksterne 5-9) af Courtenay kompendiet (i en kun lidt afvigende rækkefølge: 8, 9, 5-7) – Der er således mange aspekter af denne store tekstsamling, der fortjener at udforskes nærmere.