Syv

En udstilling af Tina Enghoff og Uzma Ahmed Andresen

20. maj 2010 - 11. september 2010 Det Nationale Fotomuseum - Søjlesalen
Fra udstillingen
Fra udstillingen

Udstillingsprojektet SYV tematiserer i fotografi, lyd og video problemstillingen om kvinder, som tvinges til at leve i voldelige ægteskaber. Udstillingen tager udgangspunkt i den gældende såkaldte syvårsregel, som medfører at kvinder, der er kommet til landet gennem ægteskab, kan udvises af Danmark, hvis de bliver skilt efter kortere tid end syv år. Men SYV er også en mere universel tolkning af den følelsesmæssige situation hos mennesker, der finder sig fastlåst i en umulig situation.

SYV består dels af en række suggestive fotografier af kvinder, der er truet af udvisning efter at have forladt deres voldelige ægteskab, dels af en videoinstallation, hvor kvinderne fortæller deres historie. Hvert fotografi viser en kvinde i et natursceneri, men kvinderne fremstår ikke som en del af naturen. Tværtimod lukker de sig om sig selv som et billede på den isolation, de befinder sig i. 

Udstillingen er afsluttet