Carl Nielsens 6. symfoni

Carl Nielsen

Lørdag d. 18. september 2010 er der i Den Sorte Diamant debat og koncert med Carl Nielsen i centrum. På programmet er bl.a. Hans Abrahamsens transskription af Nielsens 6. symfoni sammen med kompositoner af nyere danske og japanske komponister. På denne side kan du få nogle informationer om Carl Nielsens egen version af den 6. symfoni.

Under punktet "Indledning" længere ned på siden kan du få en historisk introduktion til symfonien.

 

» 6. Symfoni "Sinfonia Semplice"

F/S 116
Ophav: Nielsen, Carl
Instrumentation: 2222/4231/timp., piatti, camp., triang., tamb., gra. cassa, xyloph./strygere
Oprindelsesår: 1925
Uropførelse: 1925-12-11, Odd Fellow Palæet, Det Kongelige Kapel dirigeret af Carl Nielsen. Koncerten blev afholdt som en festkoncert for Carl Nielsen. Førstesatsen blev dog spillet ved en koncert den 1. november 1925 i Musikaliska Akademien i Stockholm
Varighed: 00:32:00
 

Satser

 • Tempo giusto
 • Humoreske. Allegretto
 • Proposta seria. Adagio
 • Tema med variationer. Allegro

Kompositionsforløb

 • Påbegyndt august 1924
 • 1. sats slutdateret 20.11.1924, 2. sats afsluttet december 1924, 3. sats afsluttet april 1925, 4. sats slutdateret 5.12.1925
 • Væsentlige tilføjelser efterfølgende ved Emil Telmányi
 • Partituret kritisk revideret af Emil Telmányi i forbindelse med udgivelsen 1938
 • Partituret revideret af Richard Dahl Eriksen i forbindelse med trykning af stemmer i 1958

Manuskripter

 • ·Partitur, delvis autograf, trykmanuskript. Det Kongelige Bibliotek, København, CNS 67a
 • ·Partitur, delvis autograf, kladde fragmenter og skitser. Det Kongelige Bibliotek, København, CNS 67b
 • ·Partitur, autograf, kladde fragmenter og skitser. Det Kongelige Bibliotek, København, CNS 67c
 • ·Partitur, kopi. Det Kongelige Bibliotek, København
 • ·Stemmer, kopi, delvis trykmanuskript. Det Kongelige Bibliotek, København, CNS 67d
 • ·9 strygerstemmer, kopi. Det Kongelige Bibliotek, København

Første udgaver

 • [Partitur] Symphonie Nr. 6 for Orkester af Carl Nielsen. Partitur. Samfundet til Udgivelse af dansk Musik III/60, [København] (E.D. 29) 1938, 87 s. På side 87 er angivet: revideret af Emil Telmanyi
 • [Partitur og stemmer] Carl Nielsen Symfoni Nr. 6 ”Sinfonia semplice”. Samfundet til Udgivelse af dansk Musik III/133, [København] (-) 1957, 162 s. Revideret udgave ved Richard Dahl Eriksen. Stemmerne udkom 1958, genoptrykt 1979.
 • [Studiepartitur] Carl Nielsen Symfoni Nr. 6 ”Sinfonia semplice”. Samfundet til Udgivelse af dansk Musik III/133, [København] (-) 1957, 162 s. (fotografisk reproduktion af ovenstående)

Fra Carl Nielsen Udgaven

Brevudgaven

Endnu ikke udkommet

Carl Nielsen til sin samtid

324, 332, 352, 358, 360, 375, 378, 817-19

Carl Nielsens dagbøger

474-75, 477, 480, 486-87

Indspilninger

Litteratur

 • David Fanning: Nielsen, Symphony no. 5. Cambridge: Cambridge University Press 1997, s. 9, 12, 21, 109-10
 • Jørgen I. Jensen: Carl Nielsen – Danskeren. Musikbiografi. København: Gyldendal 1991, s. 60, 66, 191, 213, 222, 364, 402, 414, 419-20, 425-30, 432, 436
 • Finn Mathiassen: ”Carl Nielsens sidste symfonisats”, Otte ekkoer af musikforskning i Århus, (Århus: Musikvidenskabeligt Institut, Århus Universitet, 1988), s. 158-72
 • Torben Meyer og Frede Schandorf Petersen: Carl Nielsen - Kunstneren og Mennesket. En Biografi. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1947-48, II, s. 234-48
 • Mina Miller: The Carl Nielsen Companion. Portland, Or.: Amadeus Press 1994, s. 73, 81, 83-86, 93-94, 108-10, 120, 122, 126, 129-30, 133, 136-37, 181, 196-200, 212-14, 231, 246-47, 293-342, 345, 542, 570
 • George Norman Sanger: Form and Style in the Fifth and Sixth Symphonies of Carl Nielsen. MA- thesis. San Francisco State College, California, June 1969. iii + 66 s.
 • Robert Simpson: Carl Nielsen - Symphonist 1865-1931. London: J.M. Dent & Sons 1952, s. 105-23
 • Steen Chr. Steensen: Musik er liv. En biografi om Carl Nielsen. Frederiksberg: Fisker & Schou 1999, s. 255, 300, 311, 317-18, 320-21, 324-29

Litteratur (mindre omtale)

 • Torben Meyer (red.): Carl Nielsens breve - i udvalg og med kommentarer ved Irmelin Eggert Møller og Torben Meyer. København: Gyldendal 1954 (Miller 35), s. 231, 233