Erik Hofmeister

Foto: Thomas Søndergaard

Email: eho@kb.dk

Født 25. oktober 1957 i Hjørring


Uddannelser

 • Diplom i Ledelse/DL. Aarhus Universitet/Handels- og Ingeniørhøjskolen, 2009
 • Cand.mag. i historie og kunsthistorie, Aarhus Universitet, 1984
 • Student, Hjørring Gymnasium, 1977   

Erhvervserfaring

 • Vicedirektør, Nationalt Lånecenter, licensforvaltning, procesområdet og publikumsbetjening i Aarhus, Det Kgl. Bibliotek, 2017 – (fortsat)
 • Statsbiblioteket : Afdelingsleder, Nationalt Lånecenter og Overbygning, 2015 – 2016
 • Statsbiblioteket : Sektionsleder, Studie- og Forskningsservice, 2012 – 2015
 • Ferskvandscentret/AQUA, Silkeborg: Diverse ledelsesfunktioner, 1993 – 2012
 • Silkeborg Kommune, Borgmesterkontoret: Informationskonsulent, 1989 – 1993
 • Pengeinstitutternes BetalingsSystemer A/S: Informationskonsulent, 1987 – 1988
 • Chr. Rovsing A/S: Informationskonsulent, 1985 – 1987

Undervisning

 • Ingeniør- og Handelshøjskolen, Herning: Underviser på HD 2. del, 2006 
 • Handelshøjskolen i Århus, Center for Virksomhedskommunikation: Underviser, 2002 – 2003
 • Danmarks Forvaltningshøjskole: Underviser på Diplomstudiet,1991 – 94
 • Dansk Kommunalkursus: Underviser, 1989 – 2000

Aktuelle udvalgsposter m.v.

 • Medlem af Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab, 2018-
 • Medlem af Koordinationsgruppen i Danskernes Digitale bibliotek, 2016 - (fortsat)