Fodboldspil i skolegården

Fodboldspil Der spilles fodbold i skolegården på Peder Lykke Skolen på Amager. (Foto: Svend Nielsen, 1981).


Hvordan spiller børn fodbold?
Reglerne der spilles efter, er hverken FIFA’s eller DBU’s, de er børnenes egne tilpasset de forhåndenværende fysiske muligheder og til deltagerantallet. Hér spilles der kun til ét mål, og det udgøres af plankeværket i baggrunden.

Hvor længe har man spillet fodbold?
Børn har spillet fodbold nogenlunde lige så længe, som det er blevet spillet blandt voksne herhjemme, og det vil sige fra ca. 1890, men andre boldspil har været kendt tidligere.