Ole Møller Markussen

ole-m-mForskningsassistent, Cand.scient.anth
tlf.:91 32 49 03
email: olmm@kb.dk

Personlige data
Født 1965. Cand.scient.anth fra Københavns Universitet 2008. Projektleder i STOP AIDS og AIDS-Fondet fra 2008 til 2017. Forskningsassistent i forbindelse med UNESCOs 2003-konvention om immateriel kulturarv.

Faglig profil
Har især arbejdet med sundhedsproblematikker for LGBTIQA+ populationerne i Danmark med fokus ulighed i sundhed. Underviser i LGBT-sundhed ved Klinisk Sexologi i København.

Aktuelt projekt
"Fra Bøsse til Queer – Identitetsudvikling som praksis i den danske foreningskultur"
Formålet med projektet er at dokumentere forhandling og udvikling af identiteter for personer fra den danske LGBTIQA+ (se note) population inden for rammen af den danske foreningskultur.

En forening kræver, at man som medlem kan vedkende sig et ”os”, en fælles identitet, hvad enten det handler om et parti, en sportsgren eller om at dyrke tag-tomater på Nørrebro. Det betyder, at den formelle, organisatoriske ramme omkring fællesskaberne – i dette tilfælde den danske foreningskultur – også er en vigtig motor for udviklingen af kollektive identiteter.

Projektet er baseret på individuelle LGBTIQA+ personers foreningslivshistorier med fokus på dynamikken mellem den enkeltes foreningstilhørsforhold og selvidentificering sat over for de kollektive foreningshistorier og identiteter.

Med projektets fokus på frivillighed og foreningsliv, udgør det også en del af Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Biblioteks arbejde med at varetage dokumentation af immateriel kulturarv i Danmark i henhold til UNESCOs 2003-konvention.

Note: LGBTIGA+ er en forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner, intersex, queer, aseksuelle. Plusset (+) angiver muligheden for yderligere identiteter.