Anders Chr. N. Christensen

Anders_Chr_n_Christensen

Tilknyttet videnskabelig medarbejder, mag.art. 
tlf.:91 32 49 11 
email: andc@kb.dk
 
Personlige data 
Født 1950. 1992 mag. art. i folkloristik fra Københavns Universitet. Ekstern lektor samme sted 1998-2001 og timelærer ved Det Fynske Musikkonservatorium siden 1998. Har fra 1994 været ansat ved Dansk Folkemindesamling i kortere og længere perioder.

Faglig profil
Har siden midten af 1970erne foretaget indsamlingsarbejde inden for områderne dans, musik, dagligliv samt skik og brug. Arbejder med de nævnte emner, men har især specialiseret sig inden for den traditionelle dans og instrumentalmusik i Danmark. Deltaget i forskningsprojekter arrangeret af Nordisk forening for folkedansforskning. Har endvidere formidlet folkloristiske emner i mange sammenhænge.

Aktuelle projekter

 • Vestjyllands Paganini, Ole Kjær (1807-1841), musiker, komponist og digter – og hans musikalske og kunstneriskee familie gennem fem generationer.  
 • Menuettens historie i Norden, 1700-2000. Et nordisk projekt arrangeret af Nordisk forening for folkedansforskning.
   

Vigtigste publikationer

 • Hjejlens Toner. Peder Spillemand, en vestjysk spillemand, menneske, musik og miljø. (i samarbejde med Torben Hviid, Ole Jensen, Martin Jensen, Thomas Bojesen og Better Berents) 1991.
 • "Majbøge i Østhimmerland i dag" i Folk og Kultur 1991.
 • "Monnevet og Mollevit. Menuettraditioner på Randersegnen og på Ærø" i Folk og Kultur 1999.
 • Ole Kjær, En vestjysk spillemand (i samarbejde med Knud Ager). Spillemandskredsens forlag 2001
 • Vildspil og nodespil – Traditionel spillemandsmusik i Danmark – Indspilninger fra Dansk Folkemindesamling 1909-2009. Forlaget Kragen, København 2011.

Publikationsliste

 • "Peder Spillemand. - En Nordvestjysk Spillemand". Albertslund Folkemusikhus. Sep. 80. Månedsblad om folkekulturen og dens folk. 3. Årg. Nr. 7.
 • "Nikoline Lillelund - en sanger fra Timring". Albertslund Folkemusikhus. Nov. 80. Månedsblad om folkekulturen og dens folk. 3. Årg. Nr. 9.
 • "Thomas Ingolf og Helge Sørensen, en spillemandsfamilie i fire slægtsled." Musikalsk Folkekultur. Dec. 81. Månedsblad om folkekulturen og dens folk 1. Årg. nr. 4.
 • "Nogle ældre polkaformer, som endnu kan ses i levende dansetradition i Danmark." Meddelelser fra Dansk Dansehistorisk Arkiv 1981, s. 56-61, København 1981.
 • "Jens Vejen Larsen. Violinbygger, folkemindesamler og spillemand." Hjemstavnsliv, Medlemsblad for Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds. Fredag den 7. Januar 1983. 54. årgang nr. l.
 • "Hun sku' ned til æ brønd." Musikalsk Folkekultur. 1/84 Tidsskrift for folkekulturen og dens folk. 3. Årg.
 • "Levy Vilsen. 1904-1983. Smed, fisker, spillemand og tidligere vandrehjemsejer." Hjemstavnsliv, Medlemsblad for Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds. Fredag den 6. januar 1984. 55. årgang nr. 1. Også trykt i Den ny Læsø-Posten nr. 41. Torsdag den 13. oktober 1983 s. 4.
 • Ole Jensen, Torben Hviid og Anders Christensen:" Peder Spillemand 1898-1986". Hjemstavnsliv, Medlemsblad for Danske folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds. Oktober 1987. 58. årgang nr. 10.
 • "Gammaldans i Norden, Rapport frå forskningsprosjektet: Komparativ analyse av ein folkeleg dansegenre i utvalde nordiske lokalsamfunn." Nordisk forening for Folkedansforskning.
 • Anders Christensen, Sven E. Ottosen og Svend Nielsen. Komentar til: "Gammeldans på Snedsted Kro. Spillemandsmusik i Midtthy. Optagelser fra Dansk Folkemindesamling og Danmarks Radio." Kragen DFS 4 1989.
 • "De sidste 10 års danseindsamling med video ved Dansk Folkemindesamling." Nordisk forening for folkedansforskning. Brev 12 København 1989 s. 5 .
 • "Anna Juul Christensen, Læsø 1910-1990". Hjemstavnsliv. Medlemsblad for Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds. Fredag den 6. juli 1990. 61. argang nr. 7, s.158 . Også trykt i Den ny Læsø-Posten nr. 22, torsdag den 31 maj 1990 s. 5 .
 • "Majbøge i Øst-Himmerland i dag". Folk og Kultur 1991. Årbog for Etnologi og Folkemindevidenskab. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder.
 • Anders Christensen og Svend Nielsen: "12 års danseindsamling med video for Dansk Folkemindesamling samt dens forhistorie". Foreningen til Folkedansens Fremme. Stiftet 13. April 1901. Beretning om 18. Femaar 1986-1991.
 • "Seksture og Trekanter". Dansk Folkemusik. Et tidsskrift for folkekultur og folkemusikere. Nr. 2. 2. årgang Maj 1991.
 • Hjejlens Toner , Peder Spillemand, En Vestjysk spillemand, menneske, musik og miljø. Folkemusikhusets Forlag, Albertslund. Forfattergruppe: Torben Hviid, Ole Jensen, Martin Jensen, Thomas Bojesen, Better Berents og Anders Christensen.
 • "Menuettraditioner på Randersegnen". Meddelelser fra dansk Dansehistorisk Arkiv Nr. 12 1993.
 • Anmeldelse af: Per-Ove Högnäs: "Låtar från Kökar. Uppteckningar och historik över spel och danstraditioner i en skärgårdsbygd". Arv Nordic Yearbook of Folklore 1993, Uppsala, Sweden.
 • "Erling Brinch 1956-1994". Hjemstavnsliv, Medlemsblad for Danske folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds. 1994. nr. 10. Også trykt i Fanø Ugeblad torsdag den 13. 10. 1994.
 • "Komentarhefte til CD og kassettebånd". Traditionel musik fra Læsø. Forlaget Kragen og Folkemusikhusringen.
 • Kenneth Krak, Arne Ryge Petersen, Esben Wolf, Anders Christensen: Læsømusik og dans. Folkemusikhusringen 1995.
 • "Sang til Dans". Festskrift til Iørn Piø. Traditioner er mange ting. Redigeret af Else Marie Kofod og Eske K Mathiesen: s. 122- 127.
 • "Danse- og musiktraditioner på de tidligere Dansk Vestindiske Øer". Hjemstavnsliv, Medlemsblad for Danske folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds. 1997 nr. 9 og 10.
 • Nordisk Folkedanstypologi. En systematisk katalog over publiserte nordiske folkedanser. Forfattergruppe: Henning Urup og Anders Christensen, Danmark, Gunnel Biskop og Pirkko-Lisa Rausmaa, Finland m.fl. Nordisk forening for folkedansforskning 1997.
 • "Spillemandsfamilien Kjær fra Struer-Holstebroegnen". Folkeminder 1998 nr. 1. Medlemsblad for Foreningen Danmarks Folkeminder.
 • Anders Chr. N. Chrisensen og Svend E. Ottosen: "Viggo Balle Gade 1908-1998". Folk & Musik, Folkemusik i Danmark. Marts- April 1998 9. årgang nr. 2.
 • "Musikerene Charles Hansen og 'Per Smed' på Reersø". Vulkanen, lokalhistorisk blad for Vestsjælland. 1998 nr. 1.
 • "Monnevet og Mollevit. Menuettraditioner på Randersegnen og på Ærø". Folk og Kultur 1999 94-126 ill. Engl summary. Årbog for Etnologi og Folkemindevidenskab. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder.
 • "Den spirende interesse for folkedans i Danmark omkring år 1900". Meddelelser fra Dansk Dansehistorisk Arkiv . Nr. 19 2000.
 • "Danske klubber i København, Århus og Ribe 1800-1850 som kilde for danseforskningen". Nordisk Forening for Folkedansforskning. Brev 23. København 2000.
 • "Peder Helt Haahr og Peder Pedersen 'Helts' nodebøger". Slægtsblad for slægten Haahr. 2000
 • Anmeldelse af: Thommas Thomsen: "Skandalen i Århus. En snes skillingsviser". Folk og Kultur. Årbog for Etnologi og Folkemindevidenskab. 2000
 • Ole Kjær, En vestjysk spillemand. Dokumentar og kildebeskrivelser. Danske Folkedanseres Spillemandskreds Forlag 2001.
 • Anmeldelse af: Bodil Hansen: "Fjends Herred - Jyllands Midtpunkt". Folk og Kultur. Årbog for Etnologi og Folkemindevidenskab. 2001.
 • '"En sang jeg her vil synge' Nikoline Lillelund fylder 100 år". Folk & Musik, Folkemusik i Danmark. April 2002 13. årgang nr. 2.
 • Redaktion og forord på Kristian Hviid: Dreng på landet i trediverne. Barndomsoplevelser fra Hald ved Randers og Norddjursland. Erindringsserien Folk Fortæller nr. 43. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder 2002.
 • Klublivet som dansehistorisk kilde: Nff 25 ÅR! Brev 25. Nordisk Förening för Folkedansforskning 2002. Red Petri Hoppu, Tammerfors 2003, Finland, s 34-37.
 • Else Ransy 1909-2003. Folk og Kultur 2003. Årbog for Etnologi og Folkemindevidenskab. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder, København 2003, s. 5-9.
 • "Vi har os en Majbøg sat, den satte vi om Pinse nat", Majbøgstradition for og nu i Østhimmerland. Fra Himmerland og Kjær Herred 2003. Udgivet af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, Hobro 2003, s. 19-42.
 • Musikerfamilien Kjærs liv og virke i Holstebro og omegn. Holstebro Museum Årsskrift 2004, Holstebro 2004, s. 34-47.
 • Polka, hamborger, og rheinlænderpolka. Bidrag til polkaens historie. Brev 27 Nordisk Förening för Folkdansforskning 2004. Red Petri Hoppu, Tammerfos 2005, Finland. s 3-10.
 • Christensen, Anders Chr. N. og Svend Nielsen: Kommentar til filmen "Traditionel dans i Vrøgum", Folkemusik på Film - 1970'erne, Evald og Ingeborg og alle de andre, Æ Tinuser og Traditionel dans i Vrøgum, DVD. Folkemusikkens Fælles Sekretariat.
 • Spillemandsmusik fra Als, Østhimmerland, Nordjysk Folkekultur, Rebild 2005. (Sammen med Jørn Østergaard).
 • Thomas Ingolf. Spillemand Thomas Ingolf, Timring, 1925-2006. Folk & Musik, Årg. 17, nr. 2, 2006. 
 • Så var den der alligevel vol. 3 (fortsættelse) Dansk traditionel musik i USA: Spillemanden ”Kræn Jerup” 1826 -1912, Chris Jerup og ”Kræn Jerups Hamborger”. Folk & Musik, Årg. 17, nr. 5, 2006, s. 15-18
 •  Så var den der alligevel vol. 5 (fortsættelse) Dansk traditionel musik i USA: Spillemanden ”Kræn Jerup” 1826 -1912, fra Snævre, Bjergby sogn, Vendsyssel. Folk & Musik, Årg. 18, nr. 2, 2007, 25-26.
 • ”Vestjyllands Paganini” Ole Kjær 1807-1841. I 2007 er det 200 år siden den sagnomspundne komponist og spillemand Ole Kjær blev født i Humlum Nord for Struer. Brev 30 Nordisk Förening för Folkdansforskning 2007. Red Petri Hoppu, Tammerfos 2007, Finland. s 5-12. 
 •  Norden i Dans: Folk – Fag – Forskning. Red. Egil Bakka og Gunnel Biskop. Forfattergruppe: Anders Chr. N. Christensen m. fl. Oslo 2007, 711 s. 
 •  Nekrolog: Spillemand Helge Sørensen, Videbæk 1930-2007, Root Zone. Dansk magasin for Folkrootsmusik, nov. 2007. s. 44.
 • Folkelig dans på Film og video i Danmark. Brev 31 Nordisk Förening för Folkdansforskning 2008. Red Petri Hoppu, Tammerfos 2008, Finland. s 14-21.
 • Sanglege i kristeligt ungdomsmiljø. Meddelelser fra Dansk Dansehistorisk Arkiv, nr. 28, København 1909.
 • Vildspil og nodespil – Traditionel spillemandsmusik i Danmark – Indspilninger fra Dansk Folkemindesamling 1909-2009. København 2011.