Bogudgivelse: Den legende borgermand

Den legende borgermand
En embedsmands oplevelser i billeder, fotos og ord 1865 - 1948
Forlaget vandkunsten 2016

Af Palle O. Christiansen

Den legende borgermand handler om det almindelige i hverdagen – om alt det, som gjorde dagligdagen udholdelig og meningsfuld for kongelige kasserer Georg Alexander Christiansen. Gennem 47 år passede han sit arbejde på Assistenshuset ved Gammel strand og var samtidig gift med Vilhelmine; en intelligent og stærkt religiøs kvinde, som med myndig hånd styrede mand og børn.

Georg var en ansvarsfuld statens tjener, men samtidig en mand, som ikke udmærkede sig officielt, hverken fagligt, karrieremæssigt eller i det sociale liv. Deri lignede han de fleste andre. Ser man højere efter, levede Georg dog i det stille en skabende og rig tilværelse. I fritiden var han amatørmaler og amatørfotograf, og fra sin ungdom samlede han på det meste, han kom i nærheden af. Breve, sjove servietter fra varietéer, bordkort, tørrede blomster fra udflugter, billetter, udklip, programmer om meget mere. Det omfangsrige materiale har gjort det muligt at sammenstykke væsentlige sider af et såkaldt almindeligt menneskes indre verden. Det vil sige, hvad der for Georg umiddelbart var betydningsfuldt eller lindrende for hverdagens trængsler, både på arbejdet og i ægteskabet. Derved har bogen kunnet udformes som en lille oplevelseshistorie af et mellemborgerligt liv i København.
Igennem akvareller, oliebilleder og scrapbøger forevigede Georg mange af sine dagligdags oplevelser og længsler – indtryk som de fleste mennesker gemmer på, men sjældent udtrykker, hverken sprogligt eller billedligt. Og når folk dør, forsvinden den slags personlige erfaringer bort for altid, lige meget hvor væsentligt det oplevede har været for det enkelte menneske.
Bogen skildrer hele embedsmandens livsforløb: Hans baggrund og ungdomsliv i 1880’ernes muntre København, ægteskabet med Vilhelmine, deres borgerlige liv i den indre by kombineret med husfarens legende glæde over kolonihavetilværelsen i Valby og familiens indtryk fra sommerpensionater og fra udlandet.
Det er sjældent, at ét menneskes og én families private liv kan fremstilles så ’tæt på’ som det store personarkiv har gjort det muligt. Gennem teksten og de ofte fortællende illustrationer vil læseren kunne reflektere over, hvad vedkommende eventuelt selv ville have gjort eller sagt i mange situationer. Bogen er desuden blevet en beretning om hverdagen i knæhøjde i et København, som ikke findes mere.