De Underjordiske og et landskabs temperamenter på Bornholm

IMG_6779 

En antropologisk analyse af tid, historie og sted på en dansk ø.

Ved Lars Rømer

Dette projekt tager afsæt i, at der på Bornholm er et naturvæsen kaldet de Underjordiske, som ikke blot er minder fra en forsvunden fortid, men stadig spiller en aktiv og levende rolle i livet på øen. I en kombination af arkivstudier og nutidigt feltarbejde studerer projektet de mangfoldige henvisninger til de Underjordiske af landmænd, arkæologer, politikere, healere, turister og lokale gennem de seneste århundreder. Hensigten er at give et nyt indblik i, hvordan man på en ø som Bornholm i det levede liv både før og nu forholder sig til både lokale udfordringer såsom stigende fraflytning og økonomisk afmatning såvel som mere generelle problematikker i forhold til den globale opvarmning og et stresset hverdagsliv. Projektet ønsker derved at bidrage med en ny forståelse af, hvordan det bornholmske landskab til stadighed bliver skabt i den dybe sammenfletning og spænding mellem fortid, nutid, mennesker og natur, hvor der er tale om meget personlige og hemmelige oplevelser såvel som store idéer om, hvordan dette landskab skal se ud i fremtiden.