SLÅ DØRENE OP! (1981/1984)

Tilbage til værkfortegnelsen

For recitator, 2-4stemmige kor, ungdoms-symfoniorkester, slagtøjsensemble.

1. Preludium: Hvirvler (for slagtøj og dansere).

2. Solen er rund

3. Den milde.

4. Hvem véd? (om granatæblet véd...)

5. En tur i os selv.

6. Så enkelt

(Udvidet) 1984-version af Nr. 191a ved Ivan Hansen.

”Solen er rund” videreførtes (1983) i en kortere version for version for blandet kor, slagtøj og instr. ad lib. med samme titel (se Nr. 211), der også indgår også i KORBOGEN (se #1992.1).

Se også instrumentalversionen for slagtøjsensemble, Nr. 211b (kaldet GROUND).

”En tur i os selv” (jf. ”Farve-melodiarket” Nr. 191b) dannede siden grundlag for NOGET ANDET og HVEM VÉD? (se Nr. 196), LILLE DANS (Nr. 197) samt en række satser i NINE FRIENDS (Nr. 218).

Varighed: 60´

Værknummer: 191b


VÆRKNOTE: SLÅ DØRENE OP! (1981/1984) – for recitator, 2-4stemmige kor, ungdoms-symfoniorkester og slagtøjsensemble. Tekst af Inger Christensen (fra digtsamlingen “Brev i April”).

1. Preludium: Hvirvler (for slagtøj og dansere).

2. Solen er rund

3. Den milde

4. Hvem véd? (om granatæblet véd...)

5. En tur i os selv

6. Så enkelt

”Slå Dørene Op!” har afledt sin titel fra et af afsnittene i Inger Christensens store digt ”Brev i April”, hvor der står: ”Så let når det lukkede kredsløb slår dørene op”.

Naturligvis har denne tilføjelse om, hvor ”let” det er, vakt dystert-ironiske latterudbrud hos medvirkende i både Sverige og Danmark under de ingenlunde lette indstuderingsperioder, så man skal nok hæfte sig ved, at det er det ”lukkede kredsløb” der slår dørene op – i en tid hvor DR´s P3 kværner sit lukkede kredsløb døgnet rundt…

Det er herudfra, også med komponistens velberåde hu ved tekstvalget, at teksten ikke er ´barnlig´, men åbner for dørene til det eventyrlige via den ´voksne verden´, som Inger Christensen går ud fra i sit digt med to mennesker og deres lidt uigennemskuelige problemer – og glæder. For det er jo den verden børn lever i og må forarbejde – den ér der, uden hensyn til om barnet ”forstår den” eller ej (hvor meget forstår den voksne?).

Det er fælles for barnet og den voksne, at de store glæder og åbninger til tilværelsens eventyrlige dimensioner kommer uventet, som der står:

”Tråden der aldrig fører ud er et øjeblik ude.

Så vælter lyset pludselig ind og skjuler os helt…”!

Derfor reciteres (store dele af) digtet, med sådan musikalsk klingende udbrud af ´pludseligt lys´ fra stemmer og instrumenter.

Det er mit håb, at både børn og voksne kan slå deres egne sansedøre op for, hvad der tilbydes i dette knap timelange værk.

Værket bestiltes oprindelig af ”Riksforbund af unge musikanter” til opførelser i Sverige 1982-83.

Den danske uropførelse (af en ny, udvidet version tilrettelagt af Ivan Hansen) fandt sted i april 1984 på Sankt Annæ Gymnasium, ved Musikskolerne ved Københavns Kommunes fælles koncertprojekt ”Ny musik for unge musikere” – for fortæller (Inger Christensen), kor, symfoniorkester, slagtøjsgruppe (ved Gert Mortensen) dirigeret af Ivan Hansen.

Per Nørgård (1984)

PROGRAMME NOTE: SLÅ DØRENE OP! (OPEN THE DOORS!) – for recitator, 2-4 part choir (equal voices) og instruments. (The instrumentation is “open”), 1981/1984

Texts (in Danish) by Inger Christensen: From “Brev i April” (Letter in April).

1. Solen er rund (The Sun is Round)

2. Hvem ved om granatæblet ved... (Who Knows?)

3. En tur i os selv. (A Ride Inside Ourselves)

4. Så enkelt.. ( Very Simple..)

Although the music was composed for children and young musicians neither the poems, by the great Danish poet Inger Christensen nor the music is that simple (and so many of the singers and instrumentalists had a laugh of the title of the 4th movement!), but with simple elements both text and music has an ambiguity perhaps characteristic for both Christensen’s poems and my music.

What I wrote around 1960 for another of my pieces for children is still valid today: To compose – put together – has a magic to it. When this magic vibrates in other persons then the composer is happy. Children and young musicians have a natural sensibility for these vibrations.

I shall never stop composing for children!

”Slå Dørene Op!” was commissioned by ”Riksforbund af unge musikanter” (Sweden). The Danish premiere, of a new and enlarged version designed by Ivan Hansen, was in April 1984 at Sankt Annæ Gymnasium, for the project ”New Music for Young Performers” (Copenhagen Music Schools, Ane Marie Forchhammer) – with the participation of Inger Christensen (recitation), choirs, symphony orchestra and percussion group (led by Gert Mortensen), conducted by Ivan Hansen.

Per Nørgård