SLÅ DØRENE OP! (1981)

Tilbage til værkfortegnelsen

4 satser for recitator, 2–4-stemmige kor og instrumenter.

Kor/orkester-instrumentation af værket er åben.

1. Solen er rund

2. Hvem véd? (om granatæblet véd...)

3. En tur i os selv.

4. Så enkelt…

Tekst af Inger Christensen (fra ”Brev i April”).

”Solen er rund” videreførtes (1983) i en kortere version for version for blandet kor, slagtøj og instr. ad lib. med samme titel (se Nr. 211), der også indgår også i KORBOGEN (se #1992.1).

Se også instrumentalversionen for slagtøjsensemble, Nr. 211b (GROUND).

”En tur i os selv” (jf. ”Farve-melodiarket” Nr. 191b) dannede siden grundlag for NÓGET ANDET og HVEM VÉD? (se Nr. 196), LILLE DANS (Nr. 197) samt en række satser i NINE FRIENDS (Nr. 218).

Bestillingsværk for Riksförbundet Unga Musikanter (Sverige); tilegnet igangsætteren Torkil Persson og alle deltagerne ved uropførelse i Borås, 1982)

Varighed: 45´

Værknummer: 191a


VÆRKNOTE: SLÅ DØRENE OP! (1981) – 4 satser for recitator, 2–4-stemmige kor og instrumenter.

Kor- og orkesterinstrumentation af værket er åben.

Tekst af Inger Christensen (fra digtsamlingen “Brev i April”).

1. Solen er rund

2. Hvem véd? (om granatæblet ved...)

3. En tur i os selv

4. Så enkelt…

”Slå Dørene Op!” har afledt sin titel fra et af afsnittene i Inger Christensens store digt ”Brev i April”, hvor der står: ”Så let når det lukkede kredsløb slår dørene op”.

Naturligvis har denne tilføjelse om, hvor ”let” det er, vakt dystert-ironiske latterudbrud hos medvirkende i både Sverige og Danmark under de ingenlunde lette indstuderingsperioder, så man skal nok hæfte sig ved, at det er det ”lukkede kredsløb” der slår dørene op – i en tid hvor DR´s P3 kværner sit lukkede kredsløb døgnet rundt…

Det er herudfra, også med komponistens velberåde hu ved tekstvalget, at teksten ikke er ´barnlig´, men åbner for dørene til det eventyrlige via den ´voksne verden´, som Inger Christensen går ud fra i sit digt med to mennesker og deres lidt uigennemskuelige problemer – og glæder. For det er jo den verden børn lever i og må forarbejde – den ér der, uden hensyn til om barnet ”forstår den” eller ej (hvor meget forstår den voksne?).

Det er fælles for barnet og den voksne, at de store glæder og åbninger til tilværelsens eventyrlige dimensioner kommer uventet, som der står:

”Tråden der aldrig fører ud er et øjeblik ude.

Så vælter lyset pludselig ind og skjuler os helt…”!

Derfor reciteres (store dele af) digtet, med sådan musikalsk klingende udbrud af ´pludseligt lys´ fra stemmer og instrumenter.

Det er mit håb, at både børn og voksne kan slå deres egne sansedøre op for, hvad der tilbydes i dette knap timelange værk.

Værket bestiltes af det svenske ”Riksforbund af unge musikanter” og er tilegnet igangsætteren Torkil Persson og alle deltagerne ved uropførelsen i Borås (d. 16/3 1982) og en yderligere svensk opførelse med andre medvirkende fandt sted i Halmstad i 1983.

Per Nørgård (1983)

PROGRAMME NOTE: SLÅ DØRENE OP! (OPEN THE DOORS!) – 4 movements for recitator, 2-4 part choir (equal voices) og instruments. (The instrumentation is open for arrangement), 1981.

Texts (in Danish) by Inger Christensen: from “Brev i April” (Letter in April).

1. Solen er rund (The Sun is Round)

2. Hvem ved om granatæblet ved... (Who Knows?)

3. En tur i os selv. (A Ride Inside Ourselves)

4. Så enkelt.. (Very Simple..)

Although the music was composed for children and young musicians neither the poems, by the great Danish poet Inger Christensen nor the music is that simple (and so many of the singers and instrumentalists had a laugh of the title of the 4th movement!), but with simple elements both text and music has an ambiguity perhaps characteristic for both Christensen’s poems and my music.

What I wrote around 1960 for another of my pieces for children is still valid today: To compose – put together – has a magic to it. When this magic vibrates in other persons then the composer is happy. Children and young musicians have a natural sensibility for these vibrations.

I shall never stop composing for children!

”Slå Dørene Op!” was commissioned by ”Riksforbund af unge musikanter” (Sweden) and is dedicated to Torkil Persson and all the participants at the premiere in Borås, Sweden (16th March 1982); another performance took place in Halmstad, Sweden in 1983.

Per Nørgård (1983)