SOLO INTIMO. Opus 8 (1953-54)

Tilbage til værkfortegnelsen

Sonate – quasi una fantasia – per cello.

Indgår i “SONATA Nr. 2 for CELLO SOLO – Sonate in due tempi” (1953-1980), der har “Solo in scena” (Nr. 174) som 2. sats. Se Nr. 174b

Tilegnet Hans Henriksen.

Varighed: 10´

Værknummer: 33


VÆRKNOTE: SOLO INTIMO – Opus 8 (1953). For cello solo.

Klangspektret og gestikulationen hos strygerne, kort sagt selve strygerinstrumentets natur, har altid haft en stor og central plads i mine kompositioner, hvilket kan ses af værklistens mange strygekvartetter, koncerter med stryger-solist, samt kammer og soloværker. Interessen går tilbage til min skoletid, hvor jeg var så heldig at have en cellospillende skolekammerat, Hans Henriksen, som jeg kunne akkompagnere på klaver. Jeg opdagede her de utallige gaver af mangfoldige spillemåder og klangnuancer som strygerinstrumenter kan give – med blot en bue, fire strenge og fem fingre…

”Solo Intimo”blev det (foreløbigt) sidste af en række ungdomsværker for cello, og det første som jeg accepterede i min ´professionelle værkliste´; og det tilmed med det forbehold at værket kun måtte opføres under intime, virkelig “kammermusikalske” omstændigheder. Siden da gav jeg det “fri” og kun titlen står tilbage, som mindelse fra en tid længe før “den ny enkelhed” (ca. 1966), en tid hvor jeg som komponist ganske vist nok vovede at lade uendeligt tyste perioder og langt udholdte toner indgå i kompositionen, men også følte at jeg stillede usædvanlige fordringer til lytteropmærksomheden. Trods disse er værket formet umiddelbart opfatteligt, i en bue fra pianissimo over fortissimo og tilbage, med ganske få, bærende motiver i stadig rigere udfoldelse.

”Solo Intimo” er tilegnet Hans Henriksen.Per NørgårdNote: Indledningen (fra “Klangspektret..” til “…fem fingre”) kan bruges eller udelades ad libitum.

PROGRAMME NOTE: SOLO INTIMO for cello solo – Opus 8, 1953

The spectrum of sound, the gesticulation – in short, the very nature of the strings – has always had a central place in my output, demonstrated by the numbers of string quartets, concertos with string soloist, chamber and solo works. The interest dates back to my school years, when I was fortunate to be able to compose for a cello-playing schoolmate and to accompany him on the piano. I discovered then the innumerable nuances of sound and playing varieties offered by just one bow, four strings and five fingers…

SOLO INTIMO was the last of a number of juvenile works for cello, but the first one that I accepted in my ”list of professional works” – provided, however, that the work was performed only under circumstances suited for chamber music. Later I “set it free” and only the title remains as a reminder of a period long before “the new simplicity” (around 1966) – a time when as a composer I had the courage to use very hushed periods and long sustained notes in my compositions, but also felt that I made extraordinary demands on the listener’s attention. In spite of this the work is formed in such a way that is can be perceived immediately, moving from pianissimo to fortissimo and back again, with very few leading motifs in an increasingly richer development.

”Solo Intimo” is dedicated to Hans Henriksen.Per Nørgård

Note: The Introduction – “The spectrum………five fingers…” to be used or not used ( ad lib.).