6 STYKKER FOR SLAGTØJSENS-EMBLE (1981/1999)

Tilbage til værkfortegnelsen

For slagtøjsensemble (minimum 4 musikere).

SMÅ SLAG (Nr. 183a) samt HVIRVLER (se Nr. 159b) samt yderligere fire værker (v. Per Nørgård og Ivan Hansen) til den pædagogiske publikation ”Per Nørgård: Trommebogen/Drumbook. Ed. Ivan Hansen” (Edition WH, 1999); se også #1999.2.

1. SOL & MÅNER (SUN & MOONS)

2. VEKSELVIRKNING (INTERACTION)

3. OPBRUD (EXODUS)

4. FIRKLØVERE OG TREKLØVERE (FOURFOILS AND TRHREEFOILS)

5. SMÅ SLAG (EASY BEATS) – jf. No 183a

6. HVIRVLER (WHIRLS) – indgår i No 175.

De seks stykker kan opføres en suite eller hver for sig.

HVIRVLER (WHIRLS) og SMÅ SLAG (EASY BEATS) danner et værkpar i sig selv, i netop den rækkefølge – spillet attacca.

Varighed: 18´

Værknummer: 183b


VÆRKNOTE: 6 STYKKER FOR SLAGTØJSENSEMBLE (1981/1999) – for slagtøjsensemble.

1. SOL & MÅNER (SUN & MOONS),

2. VEKSELVIRKNING (INTERACTION),

3. OPBRUD (EXODUS),

4. FIRKLØVERE & TREKLØVERE (FOURFOILS & THREEFOILS),

5. SMÅ SLAG (EASY BEATS)

6. HVIRVLER (WHIRLS)

De seks stykker er komponeret til slagtøjspublikationen ”Per Nørgård: Trommebogen – Drum Book” (ed. Ivan Hansen, Edition WH, 1999) og kombinerer en række rytmer baseret på komponistens såkaldte uendelighedsrække. Musikerne spiller i princippet samme ´grundrytme´ (af hhv. lyse eller mørke slag – på flg. måde: abba-baab-baab-abba osv.), men udelader fx udvalgte toner eller betoner visse toner (fx hver tredje) i grundrækken. Med enkle midler opstår en ret kompliceret ensemblemusik, som det kendes i bl.a. afrikansk trommemusik og balinesisk gamelan. Da uendelighedsrækkens tillige er fraktal (hver 4., 16., 64. toner danner også strukturen a-b-b-a, b-a-a-b osv.), er de mange rytmer forbundet harmonisk, også når der spilles i flere samtidige tempolag (fuldt tempo, halvt tempo, kvart tempo osv..). Dette muliggør et yderligere spil af spændingsfyldte modrytmer, der jo også er ´fraktale´. Et sted dybt ned gemmer sig imidlertid det fælles grundmønster, hvilket får det tilsyneladende usammenhængende til at hænge sammen.

Stykkerne knytter sig til en række slagtøjsværker siden 1970'erne der på forskellige måder udforsker det flerstemmige spil i disse uendelighedsrytmer (bl.a. til Hvirvler, Zigzag, Tidlig Forårs Danse (Frühlenz-Tänze), I Ching, Nemo Dynamo, Echo Zones, En Lys Time m.fl.), skrevet til danske slagtøjsmusikere som Gert Mortensen, Gert sørensen, Safri Duo m.fl.

Per Nørgård & Ivan Hansen (2000)

Værk-information (til musikerne): Stykkerne stiger i sværhedsgrad (nr. 1-4 er enkle og med variabel varighed, nr. 5-6 ret virtuose og strikt gennemkomponerede) og kan enten opføres som en sammenhængende suite, eller hver for sig – eller sammensat på andre måder. Eksempelvis udgør Nr. 5 “Små Slag” og Nr. 6 “Hvirvler” et intenst værkpar ved koncertopførelse (med ”Hvirvler” som en slags forspil til, attacca, ”Små Slag”). Dette værkpar kan, hvis placeret som første stykke på en koncert (eller efter en pause) kan (evt.) indledes af et eller flere af de fire første stykker, spillet svagt og afdæmpet (”ambient music”), mens publikum ankommer til salen og finder deres pladser.

PROGRAMME NOTE: 6 PIECES FOR PERCUSSION ENSEMBLE (1981/1999).

1.SUN & MOONS2.INTERACTION 3. EXODUS4. FOURFOILS & THRREEFOILS5. EASY BEATS6. WHIRLSThe six pieces were composed for the percussion publication “Per Nørgård: Drum Book (ed. Ivan Hansen, Edition WH, 1999)” and combines different rhythms of the composers so called ´infinity series´. The musicians play in principle the same ´basic rhythm´ (abba-baab-baab-abba – and so on, using only two sounds, light and dark), but sometimes they exclude or accentuate some of the basic notes. In this way a rather complex music is created, using simple elements in combination, as known from African drumming or Balinese gamelan. As the infinity series has a fractal structure, the many rhythms can be combined in different tempi (½ tempo, ¼ tempo etc.) without creating a rhythmic chaos (as every 4th, 16th etc. note also creates the structure a-b-b-a, b-a-a-b etc.), the sounding result being contrasting counterpoints within a harmonic order.The pieces are related to a series of percussion works since the 1970's (Whirls, Zigzag, Frühlenz-Tänze, I Ching, Echo Zone I-II-II, A Light Hour and more), all focusing on the polyphonic possibilities of these ´infinity rhythms´, and written for Danish percussionists like Gert Mortensen, Gert Sørensen, Safri Duo a.o.

Per Nørgård & Ivan Hansen (2000)

Work information (for musicians): Concerning the performance of the pieces: Pieces No. 1-4 are rather easy (and with a variable duration), No. 5-6 are rather virtuoso pieces within a short and strict form. The pieces can be performed (attacca) as a suite, or separately. “Easy Beats” may be paired with “Whirls” (“Whirls” played first – followed attacca by “Easy Beats”). If “Easy Beats”/“Whirls is placed at the beginning of a concert (or after the intermission) it might be an idea to play one or two of the first four pieces – softly, as a kind of “ambient music” – while the audience is arriving and finding their seats.