MATING DANCE (1977)

Tilbage til værkfortegnelsen

For fløjte ( i C, og i G) og guitar.

Baseret på GENKOMSTER (RETURNS) for guitar (Nr. 149), til hvilken fløjtestemmen er til-komponeret.

Udgangspunkt for kompositionen MADDENING DANCE (Nr. 338)

Varighed: 13´

Værknummer: 154


VÆRKNOTE: MATING DANCE (1977) for fløjte og guitar.

”Mating Dance” (1977) for fløjte og guitar er udviklet af mit første større soloværk for guitar ”Genkomster” (”Returns”) fra 1976, som er et rytmisk betonet guitarværk i én sats, udformet i tre dele (energisk – indadvendt – energisk) – skrevet til og tilegnet Erling Møldrup. I ”Returns” – og således også i ”Mating Dance” – opstår melodier ud fra skiftende betoninger af elementære firetone-motiver i stadige bevægelser og forandringer (lidt à la en lysavis, der lader de mest skiftende meddelelser opstå på basis af et større antal uforanderlige elektriske pærer).

Melodierne eller motiverne er små, instrumentnære vendinger med udgangspunkt i guitarens løse strenge der – som titlen antyder – genkommer, med stadig nye melodiske udviklinger til følge. Grundkarakteren er livlig og bevægelig i yderdelene medens der i mellemdelen indtræder en lyrisk og langsom musik hvor de små melodiske genkomster er 'gyldent' rytmiserede, dvs. med indbyrdes varigheder svarende til de klassiske proportionsforhold man kender både fra naturen og fra billedkunsten: det gyldne snit, hvor en linie opdeles så den lille del går op i, eller er proportional med, den store del, mens den store del går op i, eller er proportional med, helheden – eller som det tilnærmelsesvist er udtrykt i de såkaldte Fibonacci-tal (fx 2 : 3 : 5 : 8 : 13), som her afløser normale tælleenheder som fjerdedele, ottendedele, sekstendedele (2 : 4 : 8 : 16 osv).

Titlen ”Genkomster” (”Returns”) antyder værkets bølgenatur: Ligesom vandets lag-på-lag af bølgeformer udtrykker den evige genkomst og den evige fornyelse, således udfolder sig musikkens lag-på-lag af motiviske, tematiske og formale helheder således at det er muligt for musikeren, nærmest improviserende, at vokse sig stadig længere ind i værket.

Guitarstemmen i ”Mating Dance” er identisk guitarstemmen i ”Returns”. I overensstemmelse med dette værks hierarkiske og lagdelte natur er tilkomponeret et helt nyt melodisk og strukturelt lag – fløjtens musik. Værkets nye fremtrædelsesform kan opleves som et kærlighedsspil mellem guitarens afklarede, næsten rituelle og hymniske grundmusik over for fløjtens ivrige og lystne kurmageri. Eller udtrykt billedligt således: En majestætisk og værdig hunfugl/kvinde hvilende moderligt i sig selv – guitaren – over for den kærlighedssyge, storflirtende og bejlende hanfugl/mand – fløjten (også ved opførelser hvor guitaristen er en mand, og fløjtenisten en kvinde..).

Per Nørgård 2008

PROGRAMME NOTE: MATING DANCE (1977) for flute and guitar

Mating Dance is based on my Returns for solo guitar (1976) – in fact the guitar part is the same for the two pieces. But the new, very active, flute part brings a new dimension to the music. According to the title it may be heard as a kind of program music, a love play with the flute as the active, masculine part and the guitar as the calm and receiving feminine part in the interactive play between the two (even in performances where the flute is not a male and the guitarist is not a female..).“Returns” and “Mating Dance” were composed after returning from visits to Bali with its unique rhythmic gamelan music and culture. There is, however, no conscious attempt to copy Balinese music. The melodies grow out of the changing accents in a series of dynamic developed ´four tone patterns´, and the swinging and swaying rhythms are often based on the Golden Section (near to the relations 2 : 3 : 5 : 8 : 13 et cetera, known as the Fibonacci series).Per Nørgård