TWILIGHT (1976-77)

Tilbage til værkfortegnelsen

For symfoniorkester med obligat slagtøjs-solist (congas) - og evt. danser (ad lib.).

TWILIGHT er tematisk beslægtet med værkerne NOVA GENITURA (Nr. 141) og FONS LAETITIAE (Nr. 144).

Tilegnet dirigenten Tamás Vetö.

Varighed: 17´

Værknummer: 150a


VÆRKNOTE: TWILIGHT (1976-77, rev.1979) for orkester med obligat congas-solist og danser (ad lib.).

”Twilight” komponeredes 1976-77, på bestilling til Rotterdams Symfoniorkester, der uropførte værket d. 18/3 1977 under ledelse af Tamás Vetö, hvem værket er tilegnet. Titlen referer til en sætning i en af den amerikanske antropolog Carlos Castaneda´s berømte bøger (”Journey to Ixtian”, 1972) om mødet med den mexicanske shaman og troldmand Don Juan: ”Verden er et mystisk sted, sagde Don Juan, især ved tusmørke (Twilight)”.Titlen og værkets dobbelt-lys henviser ikke til en musikalsk nocturne-stemning, men er direkte udtrykt i temaernes gradvise overblænding i hinanden. Samtidig udbredes det sangbare hovedtema gradvist til et nærmest "panoramisk tempo", hvor hver tone, søjleagtigt fremstår som en klangbegivenhed – som en lup ført hen over partituret, stadig langsommere. Proportioner afledt af det gyldne snit (1 :forbinder rytmebilledet med min forudgående 3. symfoni (mens den gennemgående solistiske congastemme måske er inspireret af værkets mexicanske impuls?)Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: TWILIGHT (1977/rev.1979) – for orchestra with solo percussionist, and dancer ad lib.”Twilight” was composed 1976-77, commissioned by the Rotterdam Philharmonic Orchestra. The premiere was on 18th of March 1977, conducted by Tamás Vetö, to whom the work is dedicated. The revised version was premiered by Aalborg Symphony Orchestra, conducted by Tamás Vetö, with choreography by Dinna Bjørn and danced by her.The title refers to a sentence from one of the famous books by American anthropologist Carlos Castanedas about his experiences under the tutelage of a Mexican Yaqui shaman named Don Juan Matus whom he met in 1960: “The world is a mysterious place”, Don Juan said, “– especially at twilight” (“Journey to Ixtian”, 1972)The “double light” in the title of my piece does not refer to a kind of nocturnal music, but directly to the dissolving changes during their gradual overlapping of themes. At the same time the almost vocal principal theme is slowly transformed to a kind of “panoramic tempo”, where each tone, like columns, appears like an independent sounding event – like “hearing” the music through a magnifying glass, bar by bar – still slower.Rhythmical proportions related to The Golden Mean links the orchestral piece to my Symphony No. 3, 1972-1975, while the obligate conga-solo part perhaps reflects the Mexican impulse to the work (?).Per Nørgård