GENKOMSTER (RETURNS) (1976)

Tilbage til værkfortegnelsen

For guitar solo.

GENKOMSTER kom senere til at danne grundlag for MATING DANCE (Nr. 154) og disse to for MADDENING DANCE (Nr. 338).

Tilegnet guitaristen Erling Møldrup.

Varighed: 11´

Værknummer: 149


VÆRKNOTE: GENKOMSTER (RETURNS) – (1976). For guitar solo.

”Genkomster” (”Returns” ) fra 1976 er et rytmisk betonet guitarværk i én sats, udformet i tre dele (energisk – indadvendt – energisk). I ”Returns” opstår melodier ud fra skiftende betoninger af elementære firetone-motiver i stadige bevægelser og forandringer (lidt à la en lysavis, der lader de mest skiftende meddelelser opstå på basis af et større antal uforanderlige elektriske pærer). Værket er komponeret i 1976 og er mit første egentlige solostykke for guitar, skrevet til og tilegnet Erling Møldrup. Melodierne eller motiverne er små, instrumentnære vendinger med udgangspunkt i guitarens løse strenge der – som titlen antyder – genkommer, med stadig nye melodiske udviklinger til følge. Grundkarakteren er livlig og bevægelig i yderdelene, mens der i mellemdelen indtræder en lyrisk og langsom musik, hvor de små melodiske genkomster er 'gyldent' rytmiserede, dvs. med indbyrdes varigheder svarende til de klassiske proportionsforhold man kender både fra naturen og billedkunsten: det gyldne snit, hvor en linie opdeles så den lille del går op i, eller er proportional med, den store del, mens den store del går op i, eller er proportional med, helheden – eller som det tilnærmelsesvist er udtrykt i de såkaldte Fibonacci-tal (fx. 2 : 3 : 5 : 8 : 13), som her afløser normale tælleenheder som fjerdedele, ottendedele, sekstendedele, osv (2 : 4 : 8 : 16 ).

Titlen ”Genkomster” (”Returns”) antyder værkets bølgenatur: Ligesom vandets lag-på-lag af bølgeformer udtrykker den evige genkomst og den evige fornyelse, således udfolder sig musikkens lag-på-lag af motiviske, tematiske og formale helheder, således at det er muligt for musikeren, nærmest improviserende, at vokse sig stadig længere ind i værket.

”Genkomster” er tilegnet guitaristen Erling Møldrup. Per Nørgård (2008)

PROGRAMME NOTE: RETURNS (1976) – for solo guitar.

Returns (1976) is a work for solo guitar with a focus on rhythm, a piece in one movement divided in three sections (with energy – reflective – with energy). The melodies grow out of the changing accents in a series of dynamic developed four tone patterns, and the swinging, swaying rhythms are often based on the Golden Section (near to the relations 2 : 3 : 5 : 8 : 13 etcetera, known as the Fibonacci series), instead of the normal regular rhythms and durations of 2-4-8 (or 3-6).The title gives a hint about the wave-like nature of the music. Like waves with its layer-upon-layer expresses an eternal return with eternal, small changes so the music develops layers-upon-layers of related motifs, themes and formal sections, making it possible for the musician to, so to speak, grow into the music.Per Nørgård (2008)