NU DÆKKER SNE DEN HELE JORD (NOW ALL THE EARTH IS WHITE WITH SNOW) (1976)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 8-stemmigt tuba-ensemble

(alternativt: euphonium/tuba-ensemble).

”Instrumental-version” (oprindelig version).

Tekst-inspiration: Ole Sarvigs digt ”Året”.

Værket kom senere til at danne grundlag for OG LIVETS SOMMER SOVER DYBT for 8 celli (Nr. 243).

Komponeret til Den Danske Tubaklub.

Varighed: 10´

Værknummer: 147a


VÆRKNOTE: NU DÆKKER SNE DEN HELE JORD (1976) for 8-stemmigt tuba-ensemble.

Da jeg havde afsluttet min ”3. symfoni” (1972-75) skrev jeg en række enkle melodier til tekster af Ole Sarvig (især digtene ”Året” og ”Korsalme”), af hvilke ”Året – Som året går” nu indgår i Den Danske Salmebog. Melodierne var udsprunget af samme grundlag som symfoniens anden del, og de kunne indbyrdes harmoniseres og udfoldes i flere forskellige, samtidige tempolag – i dag ville man sige fraktalt – hvilket inspirerede mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem det følgende tiår, bl.a. ”Frostsalme”, ”Vinterkantate”, Kredsløb, ”Cantica”, ”Nu dækker sne den hele jord”, cello-oktetten ”Og livets sommer sover dybt” samt tuba-oktetten ”Nu dækker sne den hele jord” fra 1976, der spiller 9-10 minutter.Værket, oprindelig komponeret til Den Danske Tubaklub, kan i øvrigt opføres i en udvidet version for kor og tuba-oktet (med korindslag mellem oktettens sektioner), begge farvet af Sarvigs nordiske, mytiske salmedigt, hvis stemning fremgår af følgende vers:I sjæle som i verden bornu dækker sne den hele jordog livets sommer sover dybti glemsels og i vinters kryptPer Nørgård (2005)

PROGRAMME NOTE: NU DÆKKER SNE DEN HELE JORD (NOW ALL THE EARTH IS WHITE WITH SNOW) (1976), for 8 part Tuba-ensemble.

When in 1975 I had finished composing my 3rd Symphony (begun in 1973), I wrote three simple melodies for two psalm texts by Ole Sarvig “The Year” and “Choral Hymn”. One of these was later included in the Danish Hymnbook under the title “Året – Som året går” (The Year). These three “Sarvig tunes” were derived from the same material as the second movement of the 3rd Symphony and could be harmonized together in several different tempo relationships at the same time – like fractals – which inspired me to write several choral and instrumental works in the following decade based on these melodies: “Frost Psalm”, “Winter Cantata”, “Cycles”, “Cantica”, the cello octet “Og livets sommer sover dybt” (“And Life´s Sweet Summer Sleeps Below”), and the tuba octet “Nu dækker sne den hele jord” (“Now All the Earth Is White With Snow”), with a duration of 9-10 minutes. In 1999 Ivan Hansen arranged choral sections as described in the original score – from choral works based on the Sarvig melodies – to make up a collected unity with the Tuba Octet, now titled Nu dækker sne den hele jord – Vinterhymner” (English version: “Now All the Earth Is White With Snow – Winter Hymns”) with a total duration of 18-19 minutes). This means that the work can be performed by tuba octet or by choir/tuba octet – with choral movements between the instrumental sections, both versions coloured by the Nordic and mythic poem by Sarvig, the beginning of which goes: The passing year will pass its deepSo shall our mind reach winter´s sleep.And as the tree stands leafless, bare,Is winter´s realms: our minds aware.Per Nørgård