STRYGEKVARTET NR. 1 – QUARTETTO BREVE (1952)

Tilbage til værkfortegnelsen

For strygekvartet. Endelig version.

I. Lento

II.Allegro

Varighed: 12´

Værknummer: 21b


VÆRKNOTE: STRYGEKVARTET Nr. 1 – QUARTETTO BREVE (1952).

Klangspektret og gestikulationen hos strygerne, kort sagt selve strygerinstrumentets natur, har altid haft en stor og central plads i mine kompositioner, hvilket kan ses af værklistens mange strygekvartetter, koncerter med stryger-solist, samt kammer og soloværker. Interessen går tilbage til min skoletid, hvor jeg var så heldig at have en cellospillende skolekammerat, som jeg kunne akkompagnere på klaver. Jeg opdagede her de utallige gaver af mangfoldige spillemåder og klangnuancer som strygerinstrumenter kan give – med blot en bue, fire strenge og fem fingre…

Min ”Strygekvartet nr. 1 – Quartetto Breve” har dybe rødder i nordisk tradition og er stærkt inspireret af Jean Sibelius (1865-1957) og min lærer Vagn Holmboe (1909-96). Kvartetten har to satser (Lento og Allegro) og værket har en spilletid på ca. 12 minutter.

Per Nørgård (1998)

PROGRAMME NOTE: STRING QUARTET Nr. 1 – QUARTETTO BREVE (1952)

The spectrum of sound, the gesticulation – in short, the very nature of the strings – has always had a central place in my output, demonstrated by the numbers of string quartets, concertos with string soloist, chamber and solo works. The interest dates back to my school years, when I was fortunate to be able to compose for a cello-playing schoolmate and to accompany him on the piano. I discovered then the innumerable nuances of sound and playing varieties offered by just one bow, four strings and five fingers...

My first string quartet – Quartetto Breve – has a firm root in the Nordic tradition and is strongly inspired by Jean Sibelius (1865-1957) and my teacher Vagn Holmboe (1909-96). The two movements of the quartet (Lento and Allegro) has a duration of around 12 minutes.

Per Nørgård (1998)