3 ARABESKER (THREE ARABESQUES) (2011)

Tilbage til værkfortegnelsen

For slagtøj solo.

Tilegnet Christian Martinez.

Varighed: 14´

Værknummer: 383


VÆRKNOTE: 3 ARABESKER (2011). For slagtøj solo.

”Tre Arabesker” for soloslagtøj er komponeret til, og tilegnet, Christian Martinez:

Små meanderagtige snoninger med rytmiske og melodiske udsving, der kan bringe den arabiske ornamentik i erindring – deraf titlen. Stykket er inspireret af min ”Tre Scener” for slagtøj solo og kammerensemble; samme opadgående melodisk motiv indgår i begge værker, der begge også udnytter saven som musikinstrument. Som lytter bliver man drillet hvis man søger efter en fast puls i disse Arabesker. Rytmemønstrene er uregelmæssige, skæve – og hurtige og langsomme versioner af samme motiv væves ind i hinanden. Stykket begynder med vibrafon og marimba, senere følger tomtoms og den musikalske sav.

Per Nørgård (2011)

PROGRAMME NOTE: THREE ARABESQUES (2011). For percussion solo.

Arabesques for solo percussion was composed for and dedicated to Christian Martínez: small meander-like windings with rhythmic and melodic fluctuations that recall Arab ornamentation – hence the title.

It was inspired by my “Three Scenes” for percussion solo and chamber ensemble, also written for Martinez. It is the same ascending melodic motif that recurs in both works, and once more the musical saw is played. As a listener one is ‘fooled’ constantly if one looks for a fixed pulse in the Arabesques. The rhythms are skewed, just as fast and slow layers with the same motif are deposited one above the other. It begins with vibraphone and marimba. Later come tomtoms and the sounding saw.

Per Nørgård (2011)