GROOVING (1968/rev. 2009)

Tilbage til værkfortegnelsen

For klaver.

”Revideret 2009-version”.

GROOVING og nr. 137 – TURN (begge: i rev. 2009-versioner) kan opføres efter hinanden, som et sammenhængende værkpar (attacca) – i den rækkefølge.

Se Nr. 105b (inkl. værknote)

Varighed: 14´

Værknummer: #2009.1