BLOMSTRING (2007)

Tilbage til værkfortegnelsen

For harpe solo.

Baseret på materiale fra KONCERT NR. 2 FOR HARPE – GENNEM TORNE (Nr. 346).

Værket er åbent for tilrettelæggelse(r), ), udfra angivelser i partituret.

Tilegnet Tine Rehling.

Varighed: 6´

Værknummer: 372a


VÆRKNOTE: BLOMSTRING (2007) – for harpe solo.

Der tilbagekommer ofte i min produktion et lille antal melodier, hvis forbindelse til min c. 1960 fundne “uendelighedsrække” gør melodierne både “prismatisk” forvandlede og identiske (ligesom fraktaler). Dette gælder ikke mindst melodien “Flos ut rosa floruit” (En blomst som rosen blomstrede..), der første gang anvendtes i værket “Nova Genitura” (1975). Senest er den genkommet – men kun momentant direkte genkendelig – i “Harpekoncert nr. 2 – Gennem Torne” for harpe og 6 instrumenter (2003). Dette tyve minutter lange ensatsede værk kan, henimod slutningen, høres som en slags rosernes blomstring. Værket “Blomstring” viderefører ideer fra harpekoncerten og titlen dækker over flere, samtidige melodier, som for det meste fremhæves enkeltvis. En version af “Blomstring” for fløjte og harpe er således også mulig.”Blomstring” er tilegnet Tine Rehling.

Per Nørgård (2008)

PROGRAMME NOTE: BLOMSTRING (Flowering), 2007 – for harp solo.In my production some melodies appear in a number of works, due to the “fractal nature” of the so called infinity series that I found around 1960. Melodies from this garden of tone rows are both identical and variations of each other, in an almost prismatic way.The melody “Flos ut rosa floruit” was first heard in “Nova Genitura” for voices and ensemble (1975), later in the 12 part choral work “Ut Rosa” and in the harp concerto no. 2 “Through Thorns” (2003) for harp and 6 instruments. Towards the end of the 20 minutes long concerto a kind of ´flowering of roses´ is finally heard. In the work “Blomstring” (Flowering) these ideas are developed to different melodies in a polyphonic web, which is also the background for the flexible instrumentation for the work, either for harp solo or for flute/harp duo. “Flowering” is dedicated to Tine RehlingPer Nørgård (2008)