SOMMERS SØVN (2003)

Tilbage til værkfortegnelsen

For klaver solo.

”Sommers søvn” er baseret på ÅRET (Nr. 145, 147, 148 m.fl.).

Tilegnet Ivan Hansen på hans 50-års dag.

Varighed: 3´

Værknummer: 345c


VÆRKNOTE: SOMMERS SØVN (2003). For klaver solo.

”Sommers søvn” er et klaverstykke over to “Sarvig”-melodier jeg siden 1975 har brugt adskillige gange i forskellige vokale og instrumentale udformninger.

Klaverstykket er tilegnet Ivan Hansen på hans 50-års dag d. 25/2 2003, og stykket blev basis for den første af ”To Nocturner” for 12 stemmer (I. Sommers søvn. II Michaelsnat). I ”Sommers søvn” høres nye kombinationer af Sarvig-melodierne (hvoraf den ene, “Året”, nu indgår som nr. 720 i Den Danske Salmebog, 2003), farvet af digterens nordiske, mytiske salmedigt, hvis stemning fremgår af følgende vers, der også er knyttet til klaverstykket:I sjæle som i verden bornu dækker sne den hele jordog livets sommer sover dybti glemsels og i vinters krypt.

Per Nørgård (2003)

PROGRAMME NOTE: SOMMERS SØVN (Summer´s Sleep). For piano solo (2003).

”Sommers søvn” (Summers Sleep) is a piano piece based on two melodies from 1975 (to poems by the Danish Ole Sarvig) that I have integrated in vocal and instrumental works.

This new piano version is dedicated to Ivan Hansen for his 50th birthday (25th of February 2003), and the piece became the starting point for the first of “To Nocturner” for 12 voices, 2003 (I. Sommers søvn. II Michaels nat). In “Sommers Søvn” (Summers Sleep) a new combination of the two “Sarvig-melodies” are heard (one of them, “The Year”, is now in the new official Danish Hymn Book, 2003, no. 720), coloured by the Nordic and mythic poem by Sarvig, also related to the piano piece, as you can see from the 4th of the 10 verses (here in Helen and Ole Sarvig´s English translation): You souls who live on Tellus´round,

See: It is white, frost-bitten, – bound.

And life’s sweet summer sleeps below,

In deep oblivion under snow.

Per Nørgård (2003)