CONSOLAZIONE (2002)

Tilbage til værkfortegnelsen

For harpe solo.

Baseret på melodien ”Flos ut rosa floruit” (jf. Nr. 144).

Tilegnet Tine Rehling.

Varighed: 4´

Værknummer: 344b


VÆRKNOTE: CONSOLAZIONE (2002) – for harpe solo.

Maria-begrebet har en dybde der går ud over alle trosretninger. Over hele jorden kendes symboler for den milde og det moderlige. Men ordet Maria forbindes lydligt med det latinske ord for havet, mare – og bliver derved til havets stjerne, Maris stella. I min 3. symfoni (1972-75) findes Maria-motivet i et hymneafsnit i symfoniens anden del. En af disse melodier blev til en selvstændig korsang – Flos ut rosa floruit – og dannede siden grundlag for en række større vokal- og korværker, bl.a. ”Ut rosa”, for min “Harpekoncert nr. 2 – gennem torne”, solostykket for harpe “Consolazione” og ”Blomstring” (2007), harpeværker skrevet til og tilegnet Tine Rehling.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: CONSOLAZIONE (2002) – for harp soloThe concept of Mary has a depth that transcends all religious persuasions. All over the earth symbols of the gentle and maternal are known. But the word ´Maria´ is also associated – in sound – with the Latin word for the sea, mare, and she thus becomes the Star of the Sea, Maris Stella.In my “Third Symphony” the Maria motif is used in a hymn section in the second, and last, part of the work. The choral song “Flos ut rosa floruit” was composed directly in the context of the symphony, and the melody had a ´stamina´ that carried it over into many later vocal and choral compositions, for instance the “Concerto for Harp No. 2 – through thorns” (2003) and the present Consolazione for harp solo, both works dedicated to Tine Rehling.Per Nørgård