LAD MIG HVILE (1999)

Tilbage til værkfortegnelsen

Firestemmig kanon, for stemmer/kor.

Tekst af Solveig von Schoultz (orig. svensk; dansk oversættelse ved P. Nørgård).

Danner grundlag for ”CANON CANTATA – LÅT MIG VILA” (Nr. 322e)

Varighed: var´

Værknummer: 322b


VÆRKNOTE: LAD MIG HVILE – kanon for stemmer/kor (1999).

Den vokale kanon for fire stemmer bestiltes 1999 af Finlands Sang- og Musikforbund til ”Espoo Festivalen”, til uropførelse under ledelse af den svenske korleder Gunnar Eriksson. Svenske Solveig von Schoultz´ strømmende tekst om ”fuglen” der hviler i sit “svævende nu” udtrykte en nærmest zen-buddhistisk form for fortsat nærvær, der inspirerede til min kanons fortsatte bølgen. Den enkle kanon for lige stemmer åbnede i øvrigt efterfølgende for en større komposition, hvor den firestemmige kanon forbindes med en tre gange så langsom version af samme kanon, ligeledes for fire (dybere) stemmer. Stykket blev således et længere værk – af 8-10 minutters varighed – med titlen ”Canon Cantate – Låt mig vila” for 8-stemmigt kor.

Både ”Lad mig hvile” og ”Canon Cantata” kan arrangeres og tilrettelægges efter ønske – ligeledes sprogligt, med udgangspunkt i de fire eksisterende versioner: svensk (original), dansk, tysk og engelsk.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: See under No. 322d