MORGENSTUND (EARLY MORN´) (1998)

Tilbage til værkfortegnelsen

Fem Præludier til en Serenade, for guitar solo.

Inkluderer serenaden SERENITA (Nr. 301).

I. Lysnen (Dawning)

II. Lytten (Listening)

III. Endnu mild af søvn (Still Gentle from Sleep)

IV. Opvågnen (Waking Up)

V. Depressiv Scherzo: Endnu en ny dag truer, Søren Brun – Trummerum og Onde Cirkler (Scherzo depressivo). Trio I - Alminelig morgensang (Ordinary Morning song), Trio II - Morgensang med bang i! (Morning Song with ´Bang-Bang´!)

VI. Serenade - Serenita

Til David Starobin.

Varighed: 10’

Værknummer: 311


VÆRKNOTE: MORGENSTUND – EARLY MORN´(1998). 5 Præludier og en Serenade (Suite for Guitar)

Værket er skrevet med udgangspunkt i den afsluttende sats Serenita, komponeret på opfordring af den amerikanske guitarist David Starobin i 1996. Denne serenade kan opføres som et selvstændigt stykke, uden for suitesammenhæng. Titlen refererer til Rainer Maria Rilkes digt “Die Flamingos”, om flamingoerne i Jardin des Plantes. Det viste sig at stykkets melodiske, rytmiske og klanglige ideer formåede at skabe et delta af små, beslægtede stykker, hvis rækkefølge af (morgen-)tilstande skaber én samlet bevægelse hen mod denne serenade (en sammenhæng, der dog ikke skal udelukke isolerede opførelser af de enkelte satser). Trods femtesatsens quodlibet-agtige karakter er alle melodier, så vidt jeg ved, af mig selv. En undtagelse er dog den anden morgensang som citerer taknemmeligt, dels indirekte (da jeg ikke var født dengang) fra sommerrevyen på Nørrebros Teater 1917, dels fra min far, direkte, som ofte gemytligt afsang de gribende linier: “Det´ min morgensang, bang-bang, den er ikk´ så lang, bang-bang” (og således videre, i lang tid..), komponeret af M. Buxheuil.

Jeg tror at jeg med mange mennesker deler den opfattelse, at ikke enhver morgen opleves som “med guld i mund”. Jeg har derfor i rækken af almene morgentilstande inddraget en depressiv Scherzo (”En ny dag truer, Søren Brun”, som det hedder i den berømte Radiserne-tegneserie af Charles M. Schulz). Desuden indgår øvrige, velkendte, positive tilstande såsom oplevelsen af Lysnen (bogstaveligt og metaforisk), af Lytten, og af sart tilstedeværelse i den nyfødte verden – derpå opvågnen til dåd (dvs. i dette tilfælde altså “Trummerum” og opsange til sig selv!) – og omsider henvendelsen til den elskede i serenaden (til “den uendeligt rene”: Serenita). Beskrivelsen “Hun var endnu mild af søvn” (´...noch sanft von Schlaf´) indgår i det omtalte digt af Rilke.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: EARLY MORN´(1998), 5 Preludes and a Serenade – Suite for Guitar The work was written with its point of departure in the final serenade, “Serenita”, which was composed in 1996 at the request of the American guitarist David Starobin and which can be performed as an independent piece. It turned out that the musical ideas of the piece - with respect to melody, rhythm and sound - were capable of creating a delta of small, related pieces whose sequence of states made a unified progression towards the serenade (this fact, however, does not prevent isolated performances of the individual movements). In spite of the quodlibet-like character of the fifth movement, all the melodies, as far as I know, are my own. An exception, however, is the second morning song, which is quoted with gratitude in part from “Copenhagen Theatre of Nørrebro – Summer Revue 1917”, indirectly (as I was not born at the time) and in part from my father, directly, who often jovially sang the moving lines “This is my morning song, Bang-Bang. It isn´t so long, Bang-Bang” (and so on for a long time), composed by M. Buxheuil.I think I share the experience with many people that not every morning is experienced as “golden”. Therefore, I have included a “Depressive Scherzo” in my series of common morning states. Other positive, well-known states are included in addition, such as the experiences of Dawning (literally and metaphorically), of Listening, of delicate, gentle presence in the new-born world. And after that, waking up to action (that is to say, in this case, The Old Grind and pulling oneself together!) – and eventually the address to one´s beloved in the Serenade (to “boundless purity”: Serenita). The description “Still Gentle from Sleep” (´Noch sanft von Schlaf´) is, like the title “Early Morn´”, from Rainer Maria Rilke´s poem “Die Flamingos” (about the flamingos in Jardin des Plantes).Per Nørgård